Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakujeme vyjmenovaná slova P-S-V-Z

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakujeme vyjmenovaná slova P-S-V-Z"— Transkript prezentace:

1 Opakujeme vyjmenovaná slova P-S-V-Z
Český jazyk 2. stupeň Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy VY_32_INOVACE_07_Opakujeme vyjmenovaná slova P-S-V-Z

2 Vyluštíš text? VS – vyjmenované slovo nebo slovo příbuzné VS jsem, že vám babička slovo s předponou vy novou pohádku o řece v zemi, která se VS Rychlá. I řeka tu teče VS. Na řece stál VS. V něm VS starý VS a jeho VS. Jejich VS bylo pracovat rychle a dobře, proto byli VS bohatí. Ale nebyli vůbec VS. Lidé přijížděli s VS obilí a odváželi si krásnou mouku. Všichni je měli rádi. Slyšela jsem, že vám babička vyprávěla novou pohádku o řece v zemi, která se nazývá Rychlá. I řeka tu teče bystře. Na řece stál mlýn. V něm bydlel starý mlynář a jeho syn. Jejich zvykem bylo pracovat rychle a dobře, proto byli brzy bohatí. Ale nebyli vůbec pyšní. Lidé přijížděli s pytli obilí a odváželi si krásnou mouku. Všichni je měli rádi. Jak pohádka pokračuje?

3 Vypiš slova, v nichž má být Y - Ý
chlub…l se, bl…zko, ml…n, jel seml…t ob…lí, starob…lá stavba, chodil po b…tě, nesl…šně, v l…skovém keři, nab…j baterii v mob…lu, oni dob…li hradby, známé ob…čeje, hb…tě se pl…žil, čas pl…ne, malý b…ček mlýn, starobylá stavba, chodil po bytě, neslyšně, oni dobyli hradby, známé obyčeje, čas plyne, malý býček

4 Pozor! visí, vidí, vítá, viní, vítr, vidle, vine, vítěz, viklat…
v-borná žákyně v-tí vlka v-dí dobře v malé v-šce nejv-šší vrchol v-ko krabice přiv-tej v-těze nav-klý pohyb v-tečný žák v-v-klaný zub uv-t věneček výborná žákyně vytí vlka vidí dobře v malé výšce nejvyšší vrchol víko krabice přivítej vítěze navyklý pohyb výtečný žák vyviklaný zub uvít věneček

5 Doplň slova vyjmenovaná nebo příbuzná - P
Je dobře, že XXX svědomí. Budeš XXX za své činy. V očích se objevily XXX slzy. Je dobře, že zpytuješ svědomí. Budeš pykat za své činy. V očích se objevily třpytivé slzy. Mohou věty spolu souviset?

6 Doplň Nenas-tné s-korky přilétají ke krmítku. Do s-tě se chytil s-sel.
Přes-pal mouku přes s-to. Pozor na kyselinu s-rovou. Nenasytné sýkorky přilétají ke krmítku. Do sítě se chytil sysel. Přesypal mouku přes síto. Pozor na kyselinu sírovou.

7 Napiš větu jednoduchou, v níž užiješ všechna vyjmenovaná slova po Z
Brzy se kolem nás ozývaly různé cizí jazyky.

8 Které slovo je těžké pro tebe?
blízko – blýská se mlýn – semlít zívá únavou – nazývá se pyl – pil síto hbitě visí vidí ?


Stáhnout ppt "Opakujeme vyjmenovaná slova P-S-V-Z"

Podobné prezentace


Reklamy Google