Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Je ekologická daňová reforma řešením pro ochranu životního prostředí v ČR?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Je ekologická daňová reforma řešením pro ochranu životního prostředí v ČR?"— Transkript prezentace:

1 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Je ekologická daňová reforma řešením pro ochranu životního prostředí v ČR? Lze čistšího ovzduší dosáhnout, aniž by: – domácnosti zchudly – firmy ztratily konkurenceschopnost – a stát přišel o svou finanční stabilitu?

2 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Struktura prezentace Cíl: najít vhodné řešení pro implementaci směrnice EU 2003/96/ES Obsah: Návrh EDR MŽP ČR Dopady EDR, domácnosti, firmy, makro Nepřijatelnost současného návrhu EDR Řešení v EU a náměty pro ČR Autoři: FEL ČVUT v Praze, FNH VŠE v Praze

3 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Návrh EDR z MŽP Zdanění elektřiny a produktů pro výrobu tepla s výjimkami –Progresivní růst sazeb do r. 2015 Mezi roky 2007 a 2015 vzrostou platby pro uhlí cca 8 krát, pro elektřinu cca 6 krát a pro zemní plyn pouze cca 2 krát –Platby podle externalit Zdanění motorových vozidel Princip výnosové neutrality

4 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Elektřina - Kč/kWh 200720112015 Elektřina z uhlí 0,200,701,30 Elektřina z jádra 0,050,150,30 Teplo - Kč/GJ spalného tepla 200720112015 Hnědé uhlí 15,050,0100,0 Černé uhlí 10,040,070,0 Zemní plyn 10,0 20,0 Sazby daně (návrh MŽP ČR - běžné ceny) Minimální sazby EU (domácnosti, zaokrouhleno) Kč/kWh 0,03 Kč/GJ 9 9 9

5 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Predikce celkových očekávaných výnosů EDR, v mld. Kč (návrh MŽP ČR - stálé ceny roku 2005) mld. Kč200720112015 Elektřina6,418,527,3 (!) Hnědé uhlí3,07,18,8 Černé uhlí a koks1,1 1,8 Zemní plyn1,81,62,9 Motorová vozidla21,7 (!)18,114,7 CELKEM mld. Kč34,046,255,6 z toho: Domácnosti40%35%33% Energetika + průmysl60%65%67%

6 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Dopady EDR Razantní zvýšení cen tepla a elektřiny Přerozdělování peněz v rámci rozpočtu 1,5-3 krát vyšší sazby než umožňuje směrnice EU Nepřehledný seznam výjimek, prostor pro úniky Zvýhodnění vývozu elektřiny – vývoz životního prostředí Nesrozumitelná pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla Při výrobě tepla a elektřiny jsou potrestáni ti, kteří používají nové, ekologicky šetrné, technologie

7 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Dopady EDR – domácnosti a firmy Zvýšení výdajů na elektřinu a teplo nerovnoměrně kompenzovaných Sekundární zdražení zboží a služeb Kritický je zejména navržený růst Znehodnocení starších typů automobilů, které postihne sociálně slabší skupiny Nevede ke změně technologií a tudíž neplní ekologickou funkci

8 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Zvýšení výdajů domácností v důsledku zavedení EDR* 200720112015 průměr0,6 - 0,7 %1,5 - 1.7 %2,6 - 3,0 % zaměstnanci0,5 - 0,6 %1,4 - 1,6 %2,4 - 2,8 % OSVČ0,5 - 0,6 %1,3 - 1,5 %2,2 - 2,6 % zemědělci0,5 - 0,6 %1,5 - 1,7 %2,6 - 2,9 % důchodci0,8 - 1,0 %2,1 - 2,4 %3,7 - 4,2 % * Zvýšení výdajů pouze v důsledku zdanění energie, není započtena daň z motorových vozidel

9 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze

10 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Dopady EDR – makroekonomické aspekty Znevýhodnění domácích firem vysokými sazbami Negativní dopad na bilanci zahraničního obchodu Růst administrativních výdajů na výběr daně Výnosová neutralita je nerealizovatelná

11 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Proč je EDR nepřijatelná Nepodporuje ekologicky šetrné zdroje (jen některé) Administrativně náročná, nákladná, obtížně kontrolovatelná Použití výnosů je problematické Nemá přímý vliv na zlepšování technologického vybavení (elektřina, teplo) Nepřijatelná výše a vývoj sazeb Vysoká zátěž pro sociálně slabší skupiny V této podobě neplní cíl, který si sama vytyčila – zlepšení životního prostředí

12 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze „Ekologické“ daně v zemích EU   Stav k roku 2000 dle OECD/IEA

13 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze EDR v zemích EU Dánsko, Finsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Švédsko, Velká Británie Škála snížení či osvobození od daně – dobrovolné dohody Investice do výzkumu a vývoje moderních technologií země s rozvinutou jadernou energetikou významně podporují jaderný výzkum (Francie, USA,…) země s významnými zásobami uhlí (Německo, Polsko, Španělsko,…) tento primární zdroj nezdaňují, naopak investují do technologií čistého uhlí

14 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Uplatněná řešení v zemích EU – cíl EDR Podpora jaderného výzkumu a energetiky (EU- Euratom) Podpora technologií čistých fosilních paliv, čistého uhlí (Německo-COORETEC, EU-ENCAP, CASTOR) Podpora energie z obnovitelných zdrojů (zelené certifikáty, zelené fondy,…) Podpora úsporných řešení Ekologické daně - zdražení energie z klas. zdrojů 7. Rámcový program: podpora vývoje vodíkových a palivových článků, inteligentních energetických sítí, technologie zachycování a uchovávání CO 2.

15 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Nástroje podpory využívané v EU Kapitálová/Spotřebitelská dotace na krytí urč. procenta nákladů investovaných do instalace zařízení či nákupu podporované energie Osvobození od spotřební daně Sleva na dani z investice či z výroby energie Osvobození od daně z majetku, sleva na DPH či vrácení DPH. Podpora soukromých investic do vědy a výzkumu - daňová asignace, partnerství veřejného a soukromého sektoru Podpora výkupní cenou

16 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Možná alternativa k EDR – zkušenost z EU EDR- změna spol. preferencí  změna vládních výdajů 7. rámcový program – 3 % HDP do výzkumu Rozvoj moderních technologií zvyšujících energetickou účinnost a snižující zátěž na lidské zdraví a životní prostředí - dynamické řešení x ekol. daně doplněné o systém soc. dávek - statické řešení zvyšující přerozdělení a snižující ek. růst Namísto poptávkově orientované EDR - strategie zdražování, uskutečnit programy, které ovlivňují stranu nabídky

17 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Existuje realistické řešení pro ČR? Situace dnes Eskalující vývoj cen všech energií a nestabilita teritorií, odkud dovážíme zemní plyn a ropu Růst domácí poptávky po elektrické energii Vyspělá česká energetika s vyváženou domácí kombinací uhelných a jaderných zdrojů Nevhodné přírodní podmínky pro obnovitelné zdroje s výjimkou biomasy

18 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Nabídkově orientovaná strategie stimulace rozvoje moderních domácích zdrojů, která umožní investovat do zvyšování jejich účinnosti, snižování emisí a dalších negativních vlivů (uhlí, biomasa, jádro) rozumná podpora kogenerace, která je v ČR nejúčinnější formou výroby tepla a elektřiny minimální míra zdanění firem a domácností s výjimkou pro subjekty, které budou prokazatelně snižovat své emise a energetickou náročnost (emisní limity, povolenky, certifikáty) Shrnutí

19 Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Závěrem Za posledních tři roky (od vydání Směrnice 2003/96/ES) se mnoho změnilo v otázce energetiky. Zamysleme se, jak nejlépe naplnit cíl této směrnice… Určitě to nezajistí EDR navržená MŽP.


Stáhnout ppt "Fakulta národohospodářská Fakulta elektrotechnická VŠE v Praze ČVUT v Praze Je ekologická daňová reforma řešením pro ochranu životního prostředí v ČR?"

Podobné prezentace


Reklamy Google