Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STOCK PLZEŇ A.S. (Prezentace společnosti )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STOCK PLZEŇ A.S. (Prezentace společnosti )"— Transkript prezentace:

1 STOCK PLZEŇ A.S. (Prezentace společnosti )
Zadavatel: Prof. Ing. Miloš Mařík,CSc. Zpracoval: Ing. Patrik Luxemburk (American Appraisal s.r.o.) Datum zpracování: 12. února 2008

2 Základní identifikační údaje (data k 31.12. 2006)
Vznik: 27.března 1991 Název společnosti: STOCK Plzeň a.s. Sídlo: Palírenská 2, Plzeň – Božkov IČ:

3 Historie společnosti Historie největší domácí likérky Stock Plzeň - Božkov se začala psát v italském přístavu Terst, tehdy patřícímu k Rakousku – Uhersku, kde v roce 1884 založil Lionello Stock společnost Camis & Stock Stěžejním výrobkem byl koňa.kK popularitě přispělo i to, že s ohledem na vysokou jakost směl nést výrobek označení "Medicinal". Firma Camis & Stock patřila ve dvacátých letech k největším svého druhu v Evropě. Po skončení 1. světové války v jednotlivých zemích bývalého R- U zakládány dceřiné společnosti. Lionello Stock kupuje již existující likérku v Božkově -založena„Stock Cognac Medicinbal“. Rozhodujícím produktem firmy po dlouhou dobu koňak, resp. od roku 1924 brandy. Vznik hořké lihoviny Fernet Stock se datuje rokem 1927. 1939 továrna zabavena nacisty 1947 společnost se na krátký čas vrátila do rukou italského majitele. 1948 znárodnění. Fernet Stock až do devadesátých let nedostatkovým zbožím. Po božkovská likérka se stala samostatnou akciovou společností Mezi lety 1990 a 1997 se prodej této oblíbené lihoviny zvýšil o 500 % z 2,7 milionů litrů na 12,5 milionů litrů. 1993 se majoritním akcionářem likérky stal její původní majitel - společnost Stock Trieste. 1995 společnost součástí koncernu Eckes, který je největším výrobcem lihovin a ovocných šťáv v Evropě. 1997 na trh uveden Fernet Stock Citrus, který se v průběhu pouhých dvou následujících let stal druhou nejoblíbenější českou lihovinou hned za Fernetem Stock.

4 Složení statutárních orgánů (k 31.12.2006)
Dozorčí rada předseda : Michael John místopředseda : Ing. Robert Plavec členové:Ing. Hana Vávrová Iveta Burianová Igor Hurčík Horst – Peter Hahn Představenstvo předseda : Ing. Martin Petrášek místopředseda : Ing. Vladimír Steiner členové: Ing. Václav Bečvář Ing. Richard Švéda

5 Vedení společnosti (k 31.12.2006)
generální ředitel : Ing. Martin Petrášek finanční ředitel : Ing. Václav Bečvář výrobní ředitel : Ing. Vladimír Steiner technický ředitel : Ing. Antonín Nasler ředitel prodeje a marketingu : Ing. Richard Švéda

6 Akcie společnosti cenné papíry (akcie) vydané společností přestaly být obchodovány na veřejných trzích v listopadu 2005 Počet akcií: ks (NH= Kč) ZK = 260 614 000 Kč, celý splacen V roce 2006 jediný akcionář společnosti ECKES & STOCK GmbH. Společnost ECKES & STOCK GmbH je součástí konsolidačního celku holdingu ECKES AG. Pro naplnění hlavního předmětu činnosti slouží i dceřiné společnosti: STOCK Export -Import, s. r. o. STOCK Slovakia s. r. o. Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

7 Dceřiné společnosti (k 31.12.2006)
STOCK Export - Import, s. r. o. sídlo: Palírenská 2, Plzeň 100 % podíl základní kap. kap. fondy: tis. Kč Zisk 2006= tis. Kč STOCK Slovakia s. r. o. sídlo:Trnavská cesta 50, , Bratislava, SR ZK+kap. fondy: 399 tis. Kč Zisk 2006= tis. Kč

8 Struktura holdingu ECKES AG

9 Základní charakteristika společnosti
největší výrobce lihovin v České republice v roce 2006 prodala 24,646 milionu litrů alkoholických nápojů (meziroční zvýšení odbytu o 6,4 %, tj. +1,68 milionu litrů) v roce 2005 posílení odbytu o 11,6% tržní podíl společnosti na trhu lihovin v České republice se v roce 2006 zvýšil na 38,5 % Export společnosti dosáhl v roce 2006 celkem 2,77 milionu litrů (meziroční pokles o 5,7 %) pokles byl způsoben velkým předzásobením v SR na konci roku 2005 (důsledek růstu spotřební daně v roce 2006) SR nejdůležitějším exportním trhem společnosti (cca 10,8% produkce) Prodej a marketing v SR zajišťuje dceřiná společnost STOCK Slovakia s. r. o., která je největším dovozcem lihovin na Slovensko

10 Produktové portfolio společnosti (produkty s nimiž je společnost lídrem trhu-2006)
hořké a bylinné likéry: Fernet Stock Fernet Stock Citrus Magister vodky: Božkov Vodka Vodka Amundsen rumy: Božkov Tuzemský Key Rum likéry: Božkov Amundsen

11 Výroba vlajkové lodi: Fernet Stock, Fernet Stock Citrus
řada dalších značkových produktů: jemný bylinný likér Magister, prémiový Key Rum, Božkov Tuzemský, Brandy Stock Original, smetanový likér Whisky Cream Stock, Whisky Printer´s či Vodka Amundsen. Společnost je rovněž distributorem prémiových zahraničních produktů, jako jsou francouzský koňak Chantré, irská whiskey Tullamore Dew či smetanový likér Carolans

12 Výroba 2006- dalšímu nárůst výroby a pro trh úspěšně vyvinuto pět nových druhů lihovin Rozhodující podíl pro celkové hospodaření společnosti představuje skupina Fernet Stock, která v objemu zaujímá podíl 41,4 % Fernet Stock Fernet Stock Citrus Ze skupiny tuzemských značkových výrobků: největší objem představuje Vodka Amundsen, Na bázi Vodky Amundsen je vyráběno 7 likérů, především z ovocných šťáv — Amundsen Green Apple, Amundsen Strawberry, Amundsen Cherry, Amundsen Black Currant, Amundsen Plum, Amundsen Energy a Amundsen Green Tea druhý největší objem této skupiny tvoří Magister (oblíbený bylinný likér) Brandy Stock Original - plně vykryty požadavky trhu, ale tento výrobek má mírně klesající tendenci U Printer´s Whisky došlo k nárůstu na 210 % ve srovnání s rokem 2005 Za úspěch lze pokládat zavedení výroby Slivovice Stock Excellent a likéru s chutí hořkých mandlí Mandretto V roce 2006 se dále zvýšil význam řady lihovin Božkov a její objem již překročil 45 % výroby lihovin celkem. V roce 2006 úspěchy výrobků Božkov Tuzemský, Božkov Vodka i dalších produktů této řady. Božkov Peprmint a Božkov Vaječný likér - 50% nárůst Božkov Griotte nárůst 120 %. Další významné výrobky této skupiny : Božkov Jablko, Božkov Meruňka, Božkov Švestka a nový výrobek Božkov Grog

13 Rošíření produktového portfolia v roce 2006
destiláty: Slivovice Stock Excellent Božkov Moravská švestka bílé rumy: litrové balení Key Rum Caribbean White rumy: Božkov Grog likéry: litrové balení Božkov Griotte Božkov Zlatý Mandretto

14 Výsledky hospodaření společnosti
roční obrat 2006: 1,72 mld. Kč (+5,5%) Zvýšení hodnoty tržeb za lihoviny vlastní výroby v roce 2006= 90 mil. Kč (tj. 7 %). Mírný nárůst tržeb z prodeje zboží — distribučních značek — v celkově dosažené výši 250 mil. Kč EBT dosáhl v roce 2006 výše tis. Kč, EAT činil tis. Kč, tj. nárůst o téměř 8 % oproti roku 2005 Provozní výsledek hospodaření = 417 mil. Kč (+7,3%) nárůst ovlivněn především výrazným nárůstem tržeb z prodeje hotových výrobků — lihovin

15 Úvěrová angažovanost firmy v roce 2006
společnost nečerpala k žádný bankovní úvěr, čerpala krátkodobou výpůjčku od dceřiné společnosti STOCK Export - Import, s. r. o. volné finanční prostředky ukládány na termínované vklady u peněžních ústavů či je poskytuje formou krátkodobé půjčky hlavnímu akcionáři

16 Rozdělení výnosů z běžné činnosti roku 2006 (tis. Kč)
2005 2006 Lihoviny-vlastní výrobky Zboží Celkem vlastní výrobky+zboží (z toho 11,4 % z exportu) (z toho 10,5 % z exportu) Ostatní 51 231 44 865 Celkem

17 Management kvality v roce 2006 nebyly uplatněny žádné závažné reklamace z důvodu nedodržení enzorických a analytických hodnot lihovin získání certifikátu systému kritických bodů ve výrobě alkoholických nápojů (HACCP)-tímto splněna jedna z podmínek pro udělení národního ocenění značkou kvality KlasA V činnosti dvě laboratoře: Laboratoř kontroly kvality Mikrobiologická laboratoř

18 Investiční činnost v roce 2006
Reálné investiční výdaje dosáhly v roce 2006 celkové výše 32,5 milionu korun. Nejvýznamnějším investičním projektem byla instalace nového etiketovacího stroje. Zásadně modernizován byl i vkladač a paletizátor na lince č. 3, a to instalací nového řídicího systému. Proběhla každoroční modernizace počítačového vybavení společnosti + další dílčí úpravy výrobního a stáčecího zařízení.

19 Vývoj hospodaření společnosti (1998-2006)-tis. Kč

20 Vývoj struktury aktiv (1998-2006) absolutní vyjádření (tis. Kč)

21 Struktura aktiv (1998-2006)-relativní vyjádření (%)

22 Struktura pasiv (1998-2006) absolutní vyjádření (tis. Kč)

23 Struktura pasiv (1998-2006) relativní vyjádření (%)

24 Shrnutí Celková suma aktiv v roce 2006 dosáhla tis. Kč (-18,3%) Oběžná aktiva se podílela 53% = tis. Kč (-30%) Stálá aktiva se dosáhla tis. Kč (+1,1%) Vlastní kapitál společnosti dosáhl tis. Kč (-27%) Cizí zdroje činily tis. Kč (-6,15%) Obrat vzrostl o 5,52% na tis. Kč Čistý zisk vzrostl o 7,9% na tis. Kč

25 Zaměstnanci

26 Konkurenti Jan Becher-Karlovarská Becherovka United Brands
Bohemia Sekt Rudolf Jelínek

27 Trh s lihovinami v roce 2005 Český trh s lihovinami poklesl v roce 2005 o 0,5% a dosáhl tržeb cca 1 509,2 mil. USD (tj. kumulovaný roční pokles o cca -1,1 % za období ) Objemově došlo k poklesu o 0,8 % na objem cca 85,1 milionu litrů Do roku 2010 se predikuje objem trhu ve výši 85,2 milionu litrů, tj. mírný nárůst o 0,1% v porovnání s rokem 2005, při dosáhnutí tržeb ve výši cca 1,528 mld. USD, tj. růst v porovnání s rokem 2005 o 1,3% Domácímu trhu v roce 2005 dominoval prodej vodky (33,9 % trhu) ČR v roce 2005 tvořila cca 1,6 % evropského trhu s lihovinami (co do výše tržeb) Lídrem trhu v roce 2005 byl koncern Eckes AG (cca 22,4 % trhu co do výše tržeb)

28 Stock Plzeň v 2. pol. roku 2007 V listopadu společnost dokončila na stáčecí lince č. 1 největší investici roku. Po instalaci nového plniče lahví za 22 milionů korun se výkon linky zvýší o více než 40 procent z nynějších 8400 lahví za hodinu až na lahví za hodinu. Na lince č. 1 stáčí Stock Plzeň litrová balení Fernetu Stock a Fernetu Stock Citrus, lihovin řady Božkov, bylinného likéru Magister a dále pak půllitrové balení Magistra, Brandy Stock Original (0,7 l), Napoleon Ambassador Brandy (0,7 l) a Whisky Cream Stock (0,7 l) a připravuje se i stáčení Fernetu Stock 8000 v jeho litrovém balení

29 Stock Plzeň- rok 2007 V roce 2007 společnost prodala 26,65 mil. litrů lihovin (meziročně +8,1%) Vůbec největší objem mezi českými výrobci Překonán vlastní rekord společnosti z roku 2001 (26,2 mil. litrů) další růst vlajkových značek Fernet Stock a Fernet Stock Citrus Růst podpořen podzimní novinkou Fernet Stock 8000 (za první dva měsíce po premiéře prodáno 200 tis. litrů) Nárůst obliby hořkých a bylinných lihovin Tahouny růstu lihoviny Božkov a Vodka Amundsen Prémiová Vodka Amundsen + 17% Tuzemák Božkov Tuzemský + 6% Božkov Peprmint + 36% Božkov Griotte + 50% Božkov Vodka + 36%

30 Rok 2007 Stock Plzeň nadále udržel pozici lídra českého trhu lihovin (celkový tržní podíl 35%) Stock Plzeň se svými značkami vévodil všem čtyřem rozhodujícím segmentům trhu: hořkým a bylinným lihovinám (Fernet Stock, Fernet Stock Citrus) tuzemákům (Božkov Tuzemský) vodkám (Vodka Amundsen, Božkov Vodka) i likérům (Božkov Peprmint, Božkov Griotte) Vlastní portfolio Stock Plzeň v roce 2007 rozšířeno o: Hruškovici Stock Excellent, Slivovici Stock Excellent Zlatou a v závěru roku o revoluční bylinný destilát Fernet Stock 8000

31 Rok 2007 Mimořádně příznivý vývoj prodeje lihovin z distribučního portfolia Stocku Plzeň zejména finské Vodky Koskenkorva, irské whiskey Tullamore Dew, koňaku Courvoisier, skotské whisky Teacher´s, Greenall´s Ginu či Tequily Sombrero Negro Odbyt těchto značek dosáhl 1,2 milionu litrů, což představuje zhruba pětinový meziroční růst Export Stocku Plzeň - Božkov vzrostl o více než 15 % a dosáhl přes 3 miliony litrů lihovin (což je rovněž rekordní hodnota v historii firmy) Hlavním exportním trhem bylo Slovensko Nejvýznamnějšími vývozními značkami společnosti jsou Fernet Stock a Fernet Stock Citrus

32 2008 Stock Plzeň uzavřel distribuční smlouvu s italským výrobcem vermutů a aperitivů, firmou RO.DI.A. Stock Plzeň se tak stal výhradním distributorem populárních výrobků značky Garrone Značka Garrone patří na českém trhu k vůbec nejoblíbenějším vermutům V roce 2007 činily prodeje vermutů Garrone na českém a slovenském trhu zhruba 450 tisíc litrů Cílem je jen v letošním roce zvýšit prodeje vermutů Garrone o pětinu Od ledna plánováno zdražení všech téměř 40 druhů svých lihovin Od ledna změna názvu a právní formy společnosti z Stock Plzeň, a.s. na Stock Plzeň-Božkov s.r.o. zvýšení základního jmění na 765 mil. Kč

33 Hlavní zdroje informací
(výroční zprávy + aktuality) (Potravinářská komora ČR) (Český statistický úřad) (HN) (týdeník Euro) (databáze Onesource)

34 Kontaktní informace email.: pluxemburk@american-appraisal.com
Tel:


Stáhnout ppt "STOCK PLZEŇ A.S. (Prezentace společnosti )"

Podobné prezentace


Reklamy Google