Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodinná politika ve Švédsku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodinná politika ve Švédsku"— Transkript prezentace:

1 Rodinná politika ve Švédsku
Mgr. Karolína Dobiášová

2 Základní demografické údaje
Zvyšuje se úhrnná plodnost (1,97 v roce 2010). Vysoký podíl dětí narozených mimo manželství (více než 50 %) Vysoký podíl nesezdaných párů a stále roste Nízká sňatečnost Roste věk snoubenců při vstupu do manželství a věk žen při porodu prvního dítěte Jedna z nejvyšších zaměstnaností žen v EU Rozvodovost se mírně snižuje (nejsou započítávány rozchody nesezdaných párů).

3 Děti narozené mimo manželství

4 Sňatečnost

5 Vysoká participace žen na trhu práce

6 Specifika švédského sociálního státu
Sociálně demokratický model státu Universalismus, vysoká míra dekomodifikace Více než 30 % HDP jde do sociální sféry - nejvíce z evropských států Vysoká míra přerozdělení, silně progresivní daně

7 Rodinná politika ve Švédsku
Explicitní rodinná politika Extenzivní a univerzální podpora Model rodinné politiky zaměřené na dvoupříjmové rodiny (dual-earner family policy model) – podpora rodinám, kde oba dva partneři pracují, tj. podpora žen na trhu práce a podpora mužů v péči o děti a o domácnost Důraz na individuální zájmy Tolerance všech forem rodinného života (nesezdaných soužití či rodin zástupců stejného pohlaví) je projevem nezasahování do individuálních zájmů občanů. Důraz na rovnost pohlaví „women friendly“. Decentralizace – snaha státu přesouvat kompetence na regionálni a lokálni úroveň a více spolupracovat se soukromým a neziskovým sektorem (zejména v oblasti služeb)

8 Zdroj: Boye 2009

9 Klasifikace zemí podle typu familialismu
Leitnerová 2003, upraveno Bartáková Tomešová 2009: 51

10

11 Cíle rodinné politiky ve Švédsku
Srovnat životní úroveň a finanční podmínky rodin s dětmi a bezdětných. Umožnit rodičům, aby mohli skloubit péči o děti a zaměstnaní Prosazovat stejná práva pro muže i ženy ve společnosti. Zvýšit podíl otců na výchově dětí Zajistit zvláštní podporu rodinám nacházejícím se v obtížně zvládnutelných situacích, které nejsou schopny sami řešit. Omezit počet rodin s dětmi žijících v chudobě. Vytvořit odpovídající životni podmínky pro všechny děti, aby jim byla zajištěna ochrana a práva podle Úmluvy o právech dítěte Význam instituce ombudsmana pro děti

12 Historický vývoj rodinné politiky ve Švédsku I
Rodinná politika – vznik ve 30. letech (důsledek krize a populačního vývoje – stále klesající porodnost) spojená se jmény K.G. Myrdal a A. Myrdal: v sociální politice „dítěstředný“ přístup: rovnost (tj. zvýhodnění rodin s více dětmi a neúplných rodin), důraz na sociální služby a státní zodpovědnost V 60. letech 20. století se prosadil důležitý zákon o národním pojištěni, jehož součásti byl i systém tzv. rodičovského pojištěni (soustava dávek pro rodiny s dětmi). Krize- konec 70. let: mírná restrikce výdobytků sociálního státu: přesto „oáza sociální spravedlnosti ve světě nerovností“ 90. léta: další krize: ale rodinná politika jí odolává

13 Historický vývoj rodinné politiky ve Švédsku II
po roce posílení principu universalismu, zvýšení přídavků na děti, posílení služeb pro rodiny, na druhé straně snaha o zeslabení státní zodpovědnosti vstupem soukromého a korporativního sektoru, ale stále zachování všech hlavních rysů: levná předškolní péče na principu universalismu, vysoké rodičovské dávky nad průměrem EU, nízká chudoba - jen cca 2 % dětí (regulované nájemné, přídavky na děti, příspěvky na bydlení)

14 Legislativa vztahující se k rodině
Nesezdané soužití - zákon o kohabitaci z r méně než manželství a registrované partnerství, mohou i osoby stejného pohlaví, právní důsledky k bydlení a majetku, za dítě zodpovědná žena Registrované partnerství: zejména pro homosexuální páry, od r. 1995, většina práv srovnatelných s manželstvím, mohou adoptovat děti

15 Systém dávek pro rodiny s dětmi
Dávky vyplácené z daní: Plošné Přídavky na děti Výživné (dávka pro neúplnou rodinu) Příspěvek při adopci dítěte Příspěvek pro rodiče navštěvující denní studium Dávka pro zdravotně postižené dítě Vdovský, vdovecký, sirotčí důchod Testované Příspěvky na bydlení Rodičovský příspěvek, pokud není žádný nebo jen minimální příjem Dávky, vyplývající z rodičovského pojištění (rodiče odváděli 2,2 % do sociálního pojištění), tj. jsou jen pro rodiče, kteří vykonávali výdělečnou činnost – jsou daněny Příspěvek v těhotenství (ženu z důvodu těhotenství nutno převést na jinou práci) Rodičovský příspěvek Časově omezený rodičovský příspěvek Příspěvek při ošetřování člena rodiny

16 Těhotenství Pokud je žena převedena na jinou práci max. 50 dnů před porodem- vyrovnávací příspěvek - 80 % předchozí mzdy

17 Porodné Porodné ve Švédsku není, ale je jednorázová částka při adopci, cca 4000 euro

18 Rodičovská dovolená již od roku 1974
Je určen pracujícím mužům a ženám při péči o vlastní či adoptované dítě V délce 480 dní Oba dva – muž i žena mají nárok na poloviční rozsah 240 dnů Do výše 420 dnů mohou přesouvat z otce na matku a naopak (je potřeba písemný souhlas druhého rodiče) 60 dnů je nepřenositelných pro druhého „take it or leave it“- období výměny mámy za tátu a naopak Možno čerpat až do 8 let věku dítěte Možnost práce na zkrácený úvazek, možno čerpat částečně a pracovat

19 Rodičovský příspěvek 390 dní 80% příjmu
90 dní plošná dávka cca7 euro na den, vyšší u samoživitelek až 17 euro na den Pro ostatní (kteří neodpracovali 240 dní) je jen plošná dávka cca 18 euro na den Cca 22 % mužů (2007) čerpá rodičovský příspěvek

20 Průměrný počet dní čerpaných otci na péči o dítě ve Švédsku
Děti narozené v roce 1999

21 Rodičovská dovolená vs. rodičovský příspěvek
Švédsko Rodičovská dovolená Rodičovský příspěvek Délka Přenositelnost práva Výše měsíčního příspěvku 60 dnů pro každého rodiče a zbylých 360 dnů si mohou rozdělit, čerpat mohou až do 8 let Oba rodiče 360 dní 80 % předchozí mzdy + další 3 měsíce Plošná dávka 7 euro denně až 17 euro u matek samoživitelek Zdroj: Leitnerová 2003, dle Tomešová – Bartáková 2009

22 Podpora při ošetřování člena rodiny
Placeno na základě rodičovského pojištění Také nazývána jako přechodný rodičovský příspěvek Určena na ošetřování nemocného dítěte do 12 let Možno vybrat 60 dnů v roce pro nemoc, 5 dnů pro jiné rodinné důvody Finanční kompenzace 80 % příjmu Obliba čerpání této dávky roste

23 Otcovská dovolená Od r. 1974: „daddy days“ – původně 10 dnů po porodu
Dnes dva týdny po narození dítěte za stejných podmínek jako rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek Posílení sdílené péče o dítě Firmy- mohou nabízet lepší podmínky, nežli ty, garantované státem

24 Přídavky na děti Z daní, univerzální, trvalý pobyt
do 16 let, do 20 let, pokud studují a do 23 let, pokud je dítě zdravotně postižené Na každé nezaopatřené dítě cca 115 euro (v roce 2006) Doplněk rodinám s více dětmi

25 Další plošné dávky Dávka pro rodiče, kteří studují v denním studiu
Výživné (dávka pro neúplnou rodinu) Vyplácí místní úřad sociálního pojištění Vymáhá se na druhém rodiči částkou odvozenou z jeho příjmu a počtu dětí Poskytuje se do 18 let dítěte Dávka pro rodiče, kteří studují v denním studiu

26 Příspěvek na bydlení Testovaná dávka
Podle výše příjmů, nákladů na bydlení a složení domácnosti Pobírá kolem 30% rodin

27 Daňová politika Upřednostňuje zdanění jednotlivců, tj. oddělené zdanění partnerů – ženy více na trh práce (rozdíl u společného zdanění, kde žena je motivována spíše zůstávat doma) Vysoce progresivní míra zdanění Dvojí zdanění: daně na centrální a místní úrovni Výše daní nezávislá na soukromém rodinném uspořádání Od roku 2008 – „gender equality bonus“ – nejvýhodnější při rovném sdílení péče o děti mezi mužem a ženou

28 Služby péče o děti I Péče o děti je součástí opatření, která usilují o zajištění účasti žen na trhu práce, o poskytování všestranných služeb, o sociální a genderovou rovnost a o zajištění sociálních práv občanů (včetně dětí). Systém zahrnuje celodenní veřejnou péči o děti všech věkových kategorií včetně školního věku. Služby péče o děti financovány místními orgány se státní podporou Domácí péče o děti 11% - spíše na venkově Soukromá péče o děti 12% Od r. 2002: cenová regulace, 10% nákladů hradí rodič, 90% stát, může to tvořit 3%příjmu rodiny pro první dítě a 2% pro druhé dítě Od r všechny děti 4 a 5 let zdarma školky 3 hodiny denně

29 Služby péče o děti II Další instituce: otevřená školka: rodiče s dětmi za účelem navázání sociálních vazeb, zdarma Školky navštěvuje 80% dětí od 1-5 let (2007) Centrum volného času: funguje celý den, i o prázdninách- zdarma, přizpůsobeny potřebám rodičů Celková charakteristika: všechny instituce nástrojem dosahování rovných příležitostí pro všechny děti ( ne pouhé hlídání dětí)

30 Opatření na trhu práce pro rodiče
Více než 70% zaměstnanost žen (průměr EU cca 60%) Kombinace práce a péče o rodinu: zkrácené pracovní úvazky - 2 ze 3 matek, 7,7% mužů V realitě podle C.Hakim: platová a kariérní diskriminace žen může být dokonce větší než v USA (manažerské pozice 77% mužů, ženy pracují nejvíce ve veřejném sektoru - 58%žen)

31 Ochrana dětí a rodiny Rozvod a separace - municipality poskytují poradenské služby, mediace ( cooperation talks) 8 z 10 rozvodů - společná peče o dítě (joint custody) U sdílené péče možnost čerpat přídavky na děti oběma rodiči

32 Shrnutí specifik rodinné politiky ve Švédsku
Reprezentuje spíše de-familistický model rodinné politiky Zaměřena na vyrovnání životní úrovně různých typů rodin: egalitářské tendence Rovná práva pro všechny, rovný start pro děti, proti jakékoli diskriminaci Podpora dvoukariérové rodiny, již od 70. let podpora péče obou rodičů Dvě samostatná individua (daňový systém) Sladění práce a rodinného života

33 Zdroje Thévenon, O.: Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis, Population and Development Review 37(1) : 57–87 (MA RCH 2011) Council of Europe. Family Policy MUNKOVÁ, G. a kol.: Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2005 Saxonberg, S.: Právo na otce: Rodičovská „dovolená“ ve Švédsku. In Křížková, A. a kol. Práce a péče, SLON 2008


Stáhnout ppt "Rodinná politika ve Švédsku"

Podobné prezentace


Reklamy Google