Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bible ve světle vědeckých poznatků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bible ve světle vědeckých poznatků"— Transkript prezentace:

1 Bible ve světle vědeckých poznatků
"Mohu kategoricky prohlásit, že zatím není archeologického objevu, který by vyvracel záznamy Bible. Desítky archeologických nálezů potvrzují v jasných konturách nebo v přesných detailech historické líčení Bible." (jeden z nejvýznamnějších archeologů Palestiny Dr. Nelson Glueck)

2 Bible? Je nejčtenější kniha na světě, která proměňuje miliony lidských životů... Je však také knihou, proti které existuje nespočet předsudků, pomluv a dezinterpretací. Mnoho z těchto předsudků pramení z její neznalosti, vytrhávání z kontextu či předem „jasného“ postoje, že Bůh neexistuje...Nespočet lidí také v předsudcích připisují Bohu zvěrstva a jednání naoko zbožných lidí, které On v Bibli jasně odsuzuje a zakazuje – přesto tyto činy mnozí dávají za vinu právě křesťanskému Bohu… Pojďme se tedy podívat, že existují pádné argumenty pro fakt, že Bible je výjimečná kniha, která nemá žádnou konkurenci... Motto: „Nemyslím si, že by bylo možné někomu „dokázat Boha“. Jsem však přesvědčen, že je možné hovořit o tom, proč v něj věříme“ (Dan Drápal)

3 Co je to Bible? Soubor desítek knih, které jsou inspirované Bohem
Tvoří ji 2 základní části - Starý zákon - Nový zákon (Příchod Ježíše Krista) Desítky knih psali napříč staletími různí lidé – od vzdělanců, až po nevzdělané Přesto však, aniž by se autoři znali, přinášejí stejné a navzájem se doplňující (vnitřně konzistentní) poselství Napříč staletími se ji snaží tisíce vzdělanců zničit, pošlapat, zpochybnit a vyvrátit…přesto se to nikdy nikomu nepodařilo Existuje mnoho mýtů a předsudků vůči bibli, které často pramení z desítek let starých skeptických postojů a argumentů, mnoho z nich však moderní archeologie a věda již spolehlivě vyvrátila… Pojďme se podívat na některé z nich…

4 Obsahuje vymyšlené pohádky?
Z pohledu archeologie prozkoumáme 3 starozákonní příběhy: 1) Sodoma a Gomora Příběh o městech, které Bůh zničil hořící sírou. V těchto městech žili zvrácení a zkažení lidé, kteří ignorovali morální hodnoty a nechtěli se napravit, proto je Bůh zničil „sprškou“ hořící síry 2) Přechod přes Rudé moře Příběh o útěku asi jednoho milionu židů před egyptským vojskem, kdy Bůh „otevřel“ moře a oni suchou nohou přešli na druhou stranu. Pronásledovatele však voda zahubila 3) Noemova Archa Příběh o celosvětové potopě, při které byl zachráněn pouze NOE a jeho rodina, je obecně znám. Bůh zachránil jen Noeho, protože byl jediný spravedlivý. Ostatní lidstvo bylo zahubeno, protože se nechtělo k Bohu obrátit a přestat žít zkaženým životem Více informací o těchto nálezech na

5 Sodoma a Gomora

6 Může to být „jen“ náhoda?...
Sirné koule, které se a místě nalezišť hojně vyskytují, jsou naprosto unikátní svým složením! Složení je % čisté síry. Tak čistá síra se v přírodě v takovém stavu a provedení NIKDE na světě nevyskytuje! Tato síra je také nalézána pouze v jasně vymezených oblastech (městech). O pár stovek metrů dále se již žádná nenachází! Sirná kulička – zasazená do popela, který zůstal po zničených budovách. Sirná koule zapálená přímo v popelu budov při procesu hoření. 3. Sirná koule zasazená v budově těsně před zapálením. 4. Čistá sirná koule zbavená popela a spalného okruhu. Může to být „jen“ náhoda?...

7 Přechod přes Rudé moře Pisatelé bible se často odvolávají na zázrak přechodu Rudého moře, protože ta událost nemá v historii sobě rovnou. V Akabském zálivu se objevuje „záhadná“ geologická anomálie, která je pod mořskou hladinou a jeví se jako „most“. Na dně tohoto „mostu“ jsou nalézány zbytky egyptských vozů, zbraní a lidských ostatků – přesně tak, jak líčí Bible.

8 Nález kola s ojnicí a jeho měření.
Pozlacené kolo vozu – němý svědek zázračného přechodu Židů Rudým mořem před léty. Mapa s vyznačením podmořských hloubek. Světlá barva zvýrazňuje menší hloubky. V místě přechodu je patrná podmořská hráz. Korálem obrostlé vozové kolo, nafilmované nedaleko saudského pobřeží. Odpovídá vozovým kolům nalezeným v hrobce faraona Tutanchamóna. Nález kola s ojnicí a jeho měření.

9 Noemova Archa V televizních dokumentech se často snaží pátrat po této „záhadě“, když však přijde řeč právě na tento objev, velmi často je tento objekt ignorován, prohlášen za „přírodní úkaz“ a nevěnuje se mu pozornost. Tento nález je poměrně kontroverzní, je mnoho těch (i věřících), kteří jej odmítají. Je však také mnoho těch, kteří jej považují za autentický. Posuďte sami…

10 Prohlášení Turecké vlády a vědců
…Potom co prozkoumal objevené údaje na nalezišti profesor Dr. Ekrem Akurgal, který je mnohými považován za „děkana turecké archeologie“, prohlásil: „... to je loď, starodávná loď... musí být zachována...“ …Poté, co obdržel oficiální povolení, Ron, Jonathan Gray i další během období několika let prováděli důkladnější výzkumy. Za použití detektorů kovů, podpovrchového snímání radarem, chemických rozborů , zkoušek v laboratoři apod., byly objeveny překvapující nálezy. Svědectví bylo nepopíratelné.V prosinci 1986, po vyšetřování provedeném jejich vlastními vědci, členové ministerstva zahraničí, ministerstva vnitra a výzkumníci z Atatűrk university se sešli a dospěli k závěru, že to jsou vskutku pozůstatky legendární archy… …„Nemám žádné pochybnosti o tom, že tento předmět je loď. Během celé mé kariéry jsem nikdy na stereografii neviděl předmět jako je tento.“ Dr. Brandenburger, Státní univerzita Ohio, USA.

11 Skeny, které byly pořízeny na místě objevu.
Vrstvené dřevo – tři výrazné vrstvy, potvrzeno laboratorní zkouškou. Na obrázku vedle je zkamenělé dřevo. Kovový nýt – stále ještě zasazen ve zkamenělém dřevě (vlevo), ukazuje, jak byla loď zkonstruována. Železné linky – barevné pásky položené podél údajů kovového detektoru ukazují pravidelný vzorek železa, další potvrzení toho, že naleziště jsou pozůstatky ohromné konstrukce vyrobené lidmi a ne přírodou. Tažné závěsné balvany – Ron Wyatt (vlevo) u jednoho z mnoha tažných balvanů z archy, které byly nalezeny v blízkém okolí.

12 V geologických vrstvách pozorujeme jasná svědectví celosvětové potopy
Formace Karoo v Jižní Africe obsahuje asi 800 miliard obratlovců, většinou plazů. Zkamenělé kosti hrochů najdeme na Sicilii, miliardu sleďů v Kalifornii, hmyzí fosílie v Belmont-Warner´s Bay, Australie. Na Sibiři až k Aljašce je pohřbeno asi 5 milionů mamutů, v žaludcích a tlamách mají nestrávenou rostlinnou potravu. Jsou tam též ovce, velbloudi, nosorožci, bizoni, koně, lvi a další živočichové - všichni utonuli. Po celém světě jsou nalézány doslova hřbitovy zkamenělin, kde jsou i miliony zvířat a rostlin „pohřbeny“ evidentně zcela naráz. Promíchány bahnem, větvemi a rostlinami jsou tu pohřbená zkamenělá zvířata, která spolu běžně nežijí. To může vysvětlit jen potopa planetárního rozměru. Kmeny zkamenělých stromů nazývané polystráty. Jak by mohly vrstvy kolem nich sedimentovat milióny let? Zkamenělý lidský prst ve vápenci, který evolucionisté řadí do druhohor. Vykopávky ve stejné hornině odhalily i dětské zuby a lidský vlas. Tyto nálezy zapadají přirozeně do obrazu celosvětové potopy. O ní máme též literární doklady národů z celého světa, včetně Bible. Na obrázku je ryba, která zkameněla, když požírala jinou rybu. Byl to rychlý proces. Uhlí, které mělo údajně vznikat miliony let lze laboratorně vyrobit za pár dní! Stačí správná teplota, tlak a mrtví živočichové s rostlinami… NAVÍC…

13 Jak sami jistě vnímáte, problematika obhajoby a vyvracení nespočtu předsudků vůči Bibli, je velmi rozsáhlá...proto se na následujících snímcích omezím na prohlášení významných vědců, kteří se vyjadřovali k vybraným problematikám Bible a jiným faktickým údajům. Známý klasický historik Colin J.Hemer ukazuje ve své knize „The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History“, jak archeologie potvrdila nikoli desítky, ale stovky a stovky detailů z biblických zpráv o rané církvi. Potvrzeny byly i takové detaily, jako je směr vanutí větru, hloubka vody v určité vzdálenosti od břehu, druh choroby na konkrétním ostrově, jména místních hodnostářů a tak dále...“

14 Vědecká fakta - doložitelnost
Historici mají v rukou tisíce různých rukopisů Nového zákona. V rámci doložitelnosti jakékoliv historické literatury je toto číslo naprosto bezkonkurenční. Zdroj: Překvapen vírou (ISBN ) Profesor F. F. Bruce: „Neexistuje žádný soubor starověké literatury, který by se těšil takovému bohatství kvalitních textových dokladů, jako Nový zákon.“

15 Vědecká fakta – doba sepsání Nového zákona
Častou snahou zdiskreditovat Bibli je argument, že informace v ní musejí být zkreslené, protože byla sepsána mnoho generací po popisovaných událostech. Realita je však zcela opačná...věrohodnost Novozákonních zápisů i zde nemá konkurenci. Zdroj: Překvapen vírou (ISBN )

16 Vědecká fakta – zkreslení při opisování a změny v Bibli
Velmi častým předsudkem je také tvrzení, že byla Bible mnohokrát upravována a změněna. Nic takového se však nedělo. Nepatrné změny se vyskytují pouze v důsledku opisování, ty však nemění podstatu žádného důležitého sdělení Bible. Zdroj: Překvapen vírou (ISBN ) „Pokaženo“ je pouze 40 ze veršů, přičemž žádná z těchto zkresleností nemá vliv na základní teologické pilíře křesťanství

17 Některé časté námitky a kritika Bible
Vzkříšení Ježíše Krista? Mnozí tvrdí: „Vždyť to je pohádka a výmysl“... Význačný britský teolog Michael Green: „Zjevení Ježíše Krista jsou doložena lépe než jakákoli jiná událost starověku. Není možné vznést žádné racionální pochyby o tom, že k nim došlo a že právě to je hlavním důvodem, proč si křesťané v prvních dnech byli Kristovým vzkříšením tak jisti.“ Sir Lionel Luckhoo, brilantní a důvtipný advokát, který se svými 15 za sebou jdoucími osvobozujícími rozsudky pro obžalované z vraždy zapsal do Guinessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější právník na světě. Tento bývalý soudce a diplomat, jehož královna Alžběta 2x pasovala na rytíře, podrobil historické skutečnosti o vzkříšení vlastní nekompromisní analýze,která trvala několik let. Poté konstatoval: „Musím jednoznačně prohlásit, že důkazy potvrzující vzkříšení Ježíše Krista jsou tak zdrcující, že neponechávají absolutně žádný prostor pro pochybnosti a vynucují si přijetí na základě důkazů.“

18 Některé časté námitky a kritika Bible
Jak to je s tzv. nesrovnalostmi a rozpory v Bibli? /příklady/ Slova Simona Greenleafa z Harvardské právnické fakulty, jednoho z nejvýznamnějších právníků v dějinách lidstva a autora vlivného pojednání o důkazech. Po prostudování shody čtyř evangelií poskytl toto hodnocení:“Mezi jednotlivými texty evangelií je dostatek nesrovnalostí na to, abychom mohli považovat za prokázané, že mezi jejich autory nemohla existovat žádná předchozí dohoda, a zároveň vykazují zásadní shodu opravňující nás k tvrzení, že byli všichni nezávislými vypravěči té slavné události.“ Str.41 ...“V První Samuelově se např. říká, že po smrti Saula byla jeho zbroj uložena v chrámu kenaanské bohyně Aštarty v Bét-šanu, zatímco První Paralipomenon informuje o tom, že jeho hlava byla umístěna v chrámu pelištejského boha Dágon. Z toho důvodu se archeologové domnívali, že tu musí jít o nepřesnost, která svědčí o nespolehlivosti Bible. Neuměli si představit, že by nepřátelé měli chrámy současně na jednom místě...“ Pak vykopávky potvrdily, že na onom místě se nacházely dva chrámy, jeden Dágonův a jeden Aštarty. Odděleny byly chodbou. Jak se ukázalo Pelištejci přijali Aštartu mezi své bohyně. Bible měla nakonec pravdu....

19 Jaké je poselství Bible pro Tebe?
Jak jste sami zjistili, Bible je knihou, kterou stojí za to prozkoumat a zjistit, má-li nám co říci…Jako taková, přináší svědectví o Ježíši Kristu - Bohu, který se stal člověkem. Přišel na zem, aby odstranil překážku bránící člověku mít vztah s Bohem. Tou překážkou je hřích – rozhodnutí člověka Bohu nedůvěřovat a zařídit si život bez něj. Aby hřích mohl být odstraněn, musel být spravedlivě potrestán. Ježíš tento trest vzal na sebe, když se nechal ukřižovat. Díky jeho činu dnes Bůh nabízí odpuštění, smíření a vztah každému, kdo věří, že Ježíš byl potrestán za jeho viny. Aby mohl na sebe vzít trest každého, kdo uvěří a ne pouze jednoho člověka, musel být Ježíš nejen člověkem, ale také nekonečnou bytostí – Bohem. On sám na mnoha místech nepřímo řekl, že je Bohem a také: „Já jsem ta cesta, pravda a život, nikdo nepřichází k Otci (Bohu), než skrze mne“. Existuje však rozšířený názor, že Ježíš byl „pouze“ úžasně moudrý učitel a myslitel... Brilantní a kdysi skeptický profesor Cambridge University C.S.Lewis, kterého postupně přesvědčily důkazy hovořící pro Ježíše Krista, prohlásil: „Snažím se lidi přimět, aby neříkali tu naprostou bláhovost, kterou o něm často vyslovují: „Jsem ochoten přijmout Ježíše jako velkého morálního učitele, ale nepřijímám jeho výroky o tom, že je Bůh.“. Je to jedna z myšlenek, které nemůžeme akceptovat. Pokud by pouhý člověk říkal takové věci jako Ježíš, pak by nebyl velkým morálním učitelem. Byl by to buď potřeštěnec, nebo vládce pekel, ďábel. Musíte se rozhodnout. Buď tento muž je Božím Synem, nebo je šílenec či ještě něco horšího. Můžete ho odsoudit jako blázna, můžete na něho plivat jako na démona; nebo můžete padnout k jeho nohám a nazvat ho Pánem a Bohem. Ale odpusťme si ten povýšený nesmysl, že Ježíš je velký lidský učitel. Tuto možnost nám neponechal otevřenou. Nic takového neměl v úmyslu.

20 Jaký je tedy závěr všeho?
A jak se rozhodneš ty?

21

22 Co znamená přijmout odpuštění?
Přijmout znamená upřímně věřit, že Bůh (Ježíš) za Tebe zemřel, vyznat Mu své hříchy a požádat jej o odpuštění, které je možné pouze na základě oběti, kterou Ježíš podstoupil. Tomu, kdo věří, Bůh nepočítá jeho hřích a přijímá jej za své dítě. Přijmout také znamená přijmout Boží autoritu do svého života – tedy začít žít život, ve shodě s Jeho vůlí, kterou zjevil člověku v Bibli. Bůh zaslibuje v Bibli těm, kteří Jej takto přijmou, že jim dá svého Ducha. Ten jim nejen pomůže Boží vůli poznat, ale také je uschopní k jejímu naplnění. Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, obraťte se na mě na ové adrese:

23


Stáhnout ppt "Bible ve světle vědeckých poznatků"

Podobné prezentace


Reklamy Google