Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh směrnice Organizační změny a optimalizace systemizace Rozpory po projednání s OO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh směrnice Organizační změny a optimalizace systemizace Rozpory po projednání s OO."— Transkript prezentace:

1 návrh směrnice Organizační změny a optimalizace systemizace Rozpory po projednání s OO

2 návrh směrnice Organizační změny a optimalizace systemizace Po projednání návrhu směrnice s OO, včetně jimi zaslaných připomínek, dne 2.10.2013 přetrvávají rozpory ve dvou bodech: stanovení rozsahu OZ, která bude považována za hromadné propouštění požadavek na informování o realizované optimalizaci systemizace (rušení a převody neobsazených PM, změny plánovaných TS, změny názvů nebo organizačních čísel útvarů) před jejím schválením PŘ

3 „Hromadné propouštění“ Navrhovaný text normy zpracovatelem (útvar 500030): „V případě OZ, která předpokládá 30 a více propouštěných zaměstnanců za 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se jedná o hromadné propouštění a je postupováno v souladu se ZP a platnou KS.“ Navrhovaná úprava OO: „V případě OZ, která předpokládá 30 a více propouštěných zaměstnanců (rušení 30 a více obsazených PM zaměstnanci v pracovním poměru) za 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se jedná o hromadné propouštění a je postupováno v souladu se ZP a platnou KS.“ 1/5

4 „Hromadné propouštění“ Zdůvodnění požadované úpravy OO: Může nastat možnost, že zaměstnanci (30 a více) nepodepíší novou smlouvu a pak by se jednalo o hromadné propouštění. V případě, že by se teprve následně zjistilo, že se jedná o hromadné propouštění, tak by došlo k prodloužení (3 až 4 měsíce) realizace OZ. 2/5

5 „Hromadné propouštění“ Stanovisko zpracovatele: Nesouhlasí s požadavkem OO. 1.O hromadné propouštění se jedná v případě, že zaměstnavatel má záměr propustit 30 a více zaměstnanců (viz. ZP § 62 a KS 2.3.2 c). Při OZ, při kterých se ruší a zároveň vznikají PM, zaměstnavatel nemá záměr zaměstnance hromadně propouštět. 2.V případě, že se projednává jako hromadné propouštění, musí být navíc zpracovány a s OO projednány podklady, které obsahují: počet a profesní složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni počet a profesní složení všech zaměstnanců, kteří jsou u DP zaměstnáni hlediska navržená pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni návrh opatření zaměstnavatele ke zmírnění nepříznivých důsledků hromadného propouštění pro zaměstnance pokračování 3/5

6 Stanovisko zpracovatele (pokračování): 3.Doručení informace o hromadném propouštění ÚP pro hl. m. Prahu, dle kterého je podklad v daném čase bezpředmětný – z jejich hlediska se nejedná o záměr hromadného propouštění 4.V případě, že po projednání OZ, následně dojde k hromadnému propouštění a dojde k opětovnému projednání OZ se záměrem hromadného propouštění, dojde k měsíčnímu odložení realizace OZ oproti plánovanému termínu. „Hromadné propouštění“ 4/5

7 „Hromadné propouštění“ Stanovisko útvaru 900200 odbor Právní: Stanovisko z 27.9.2013 zpracované pro útvar 500200: „… jsme toho názoru, že organizační změny by se měly projednávat dle skutečného záměru zaměstnavatele. Je nadbytečné projednávat každou organizační změnu, v rámci které dochází ke zrušení více jak 30 pracovních míst a zřízení nových pracovních míst, jako hromadné propouštění …“ 5/5

8 „Optimalizace systemizace - informování“ Navrhovaný text normy zpracovatelem: „Navrhované změny řešené tímto bodem, po vyjádření příslušného útvaru (500030 nebo 500200), schvaluje PŘ a nejsou předmětem informování a projednávání s OO.“ Navrhovaná úprava OO: „ Navrhované změny řešené tímto bodem, po vyjádření příslušného útvaru (500030 nebo 500200), schvaluje PŘ, OO obdrží informaci před schválením změny PŘ a nejsou předmětem informování a projednávání s OO. 1/4

9 „ Optimalizace systemizace - informování“ Zdůvodnění požadované úpravy OO: OO požadují podání informace o změnách v rámci optimalizace systemizace, aby se k ní OO mohly vyjádřit před jejich schválením. Odvolávají se na KS bod 7.2 k) – další opatření, která se týkají většího počtu zaměstnanců … 2/4

10 „Optimalizace systemizace - informování“ Stanovisko zpracovatele: Nesouhlasí s požadavkem. 1.Optimalizace systemizace (rušení a převod neobsazených PM, změny TS, přejmenování a přečíslování útvarů) jsou řešeny v pracovním pořádku příslušnými vedoucími a nemají vliv na zaměstnanost. 2.K termínu vyjádření OO k návrhu musí být k dispozici na jednání příslušní vedoucí útvarů pro případné upřesnění na dotazy OO. 3.Přehledy o změnách týkajících se neobsazených PM a změn plánovaných TS OO obdrží vždy po ukončení čtvrtletí. 3/4

11 „ Optimalizace systemizace - informování“ Stanovisko útvaru 900200 odbor Právní: Vyjádření z 30.7.2013 na dotaz útvaru 500030 zda musí být rušení a převody PM a změny TS projednávány s OO: „… domníváme, že s odborovými organizacemi se projednávají pouze taková opatření, které lze považovat za změny organizační ve smyslu ZP nebo definice organizačních změn vyplývající se směrnice č. 20-2012, za což dle našeho názoru nelze považovat obecně všechna rozhodnutí o rušení neobsazených pracovních míst, převody neobsazených pracovních míst, změny tarifních stupňů.“ 4/4


Stáhnout ppt "Návrh směrnice Organizační změny a optimalizace systemizace Rozpory po projednání s OO."

Podobné prezentace


Reklamy Google