Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva za rok 2008: stav drogové problematiky v Evropě MUDr. Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva za rok 2008: stav drogové problematiky v Evropě MUDr. Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti,"— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva za rok 2008: stav drogové problematiky v Evropě MUDr. Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, Praha, 6. 11. 2008

2 2 Novinky v evropské drogové problematice Přehled drogové situace ve 30 zemích Evropy Data a analýzy: pro celou Evropu a pro jednotlivé země Nejnovější trendy a reakce na ně Vybrané téma: Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí

3 3 Mnohojazyčný informační balíček Výroční zpráva za rok 2008: tištěná a on-line verze ve 23 jazycích http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report Doplňkové materiály on-line: oStatistický věstník oPřehled dat pro jednotlivé země oVybrané téma oNárodní zprávy sítě Reitox

4 4 Přehled situace v roce 2008: pokrok Užívání drog v Evropě vstupuje do stabilnější fáze Užívání amfetaminů a extáze: celkově stabilní nebo sestupný trend Konopí: „silnější signály“ klesající obliby Rozšiřuje se dostupnost léčby (ačkoli je stále nedostatečná) Společný přístup: 26 členských států EU, Chorvatsko, Turecko a Norsko mají vnitrostátní protidrogovou politiku

5 5 Přehled situace v roce 2008: výzvy Varovné signály v oblasti užívání heroinu Problémy se syntetickými opiáty (např. fentanyl) Vysoká míra úmrtnosti v souvislosti se zneužíváním drog Pokračující růst užívání kokainu Inovace na trhu s nelegálními drogami

6 6 Část I. Opiáty – i nadále ústřední téma evropské drogové problematiky Odhadovaný počet 1,3 až 1,7 milionu problémových uživatelů opiátů (EU + Norsko) Heroin: nejvyšší zdravotní a sociální náklady související s drogami Ve většině zemí EU souvisí 50 % až 80 % všech žádostí o léčbu s užíváním opiátů 80 % předávkování s následkem smrti souvisí s užíváním opiátů 7 000 až 8 000 úmrtí způsobených drogami v Evropě ročně 600 000 případů substituční léčby užívání opiátů ročně

7 7 Varovné signály týkající se nejzávažnějšího evropského problému v oblasti drog Náznaky změny trendů souvisejících s heroinem a syntetickými opiáty Země musí této problematice věnovat náležitou pozornost a musí být připraveny zasáhnout Nové údaje zpochybňují loni zaznamenané „pozvolné zlepšování situace ve spojitosti s heroinem“ Nyní se jedná o „stabilní, ale ne již zlepšující se situaci“ Nejde však o epidemický nárůst problémů s heroinem jako v Evropě 90. let

8 8 Nemůžeme ignorovat... hrozbu, kterou na světovém trhu představuje příliv heroinu (rekordní produkce afghánského opia v roce 2007: 8 200 tun, UNODC) obavy vyvolané ukazateli užívání heroinu o záchyty drogy o žádosti o léčbu o úmrtí související s drogami

9 9 Varovné signály (i) i. Záchyty drogy Ve většině sledovaných zemí vzrostl počet záchytů heroinu o více než 10 % (2003–06) Množství heroinu zadrženého v Turecku, významné tranzitní zemi, se během této doby více než zdvojnásobilo Celkový objem záchytů heroinu v Evropě v roce 2006 dosáhl odhadem 19,4 tun (48 200 záchytů)

10 10 Varovné signály (ii) ii. Nové žádosti o léčbu Nárůst v roce 2006 přibližně v polovině sledovaných zemí (primární droga: heroin) Neustále přibývají noví uživatelé heroinu Noví injekční uživatelé: velký podíl (20 %) v některých zemích Mladí injekční uživatelé: velké podíly (40 %) injekčních uživatelů do 25 let v některých studiích

11 11 Podíl mladých a nových injekčních uživatelů ve vzorcích injekčních uživatelů drog (kapitola 6, obr. 9)

12 12 Varovné signály (iii) iii. Úmrtí vyvolaná drogami Nejčastěji uváděnou drogou v souvislosti s drogovými úmrtími je heroin, ale zmiňovány jsou i jiné opiáty Po poklesu počtu úmrtí (2000–03) nastala stagnace nebo nárůst: většina zemí hlásí od roku 2003 nárůst Průměrný věk osob umírajících na předávkování = kolem 35 let, některé země však hlásí vysoký podíl úmrtí z předávkování mezi osobami mladšími 25 let

13 13 Indexovaný dlouhodobý trend v počtu úmrtí vyvolaných drogami v 15 členských státech EU a Norsku, 1985 = 100 (obr. DRD-8)

14 14 Podíl úmrtí vyvolaných drogami ve věkové skupině do 25 let (obr. DRD-2)

15 15 Jedno úmrtí za hodinu Každou hodinu umírá jeden z našich mladých občanů v důsledku předávkování, kterému bylo možné předejít Naší prioritou musí být opatření vedoucí k prevenci předávkování a zaměření na nejvíce ohrožené skupiny (např. osoby právě propuštěné z vězení nebo osoby, u nichž došlo k relapsu po ukončení léčby) Snížení počtu úmrtí spojených s drogami je významným cílem většiny národních protidrogových strategií

16 16 Problémy související se syntetickými opiáty Známky rostoucích problémů spojených s dostupností 3-metylfentanylu Fentanyl má značně vyšší potenci než heroin Více než 70 úmrtí souvisejících s fentanylem v Estonsku (2006) V toxikologických zprávách u některých úmrtí je v Evropě uváděn metadon

17 17 Část II. Stimulanty Stimulanty – např. amfetaminy, extáze a kokain – jsou po konopí druhým nejběžněji užívaným typem drogy v dnešní Evropě V rámci této skupiny však existuje nesourodá situace z hlediska prevalence, trendů a vývoje na trhu

18 18 Celoživotní prevalence Asi 12 milionů Evropanů (15–64 let) vyzkoušelo alespoň jednou v životě kokain 11 milionů osob vyzkoušelo amfetamin 9,5 milionu osob vyzkoušelo extázi Stabilizace, nebo dokonce sestupný trend v užívání amfetaminů a extáze Ale pokračující nárůst užívání kokainu, byť jen v malém počtu zemí

19 19 Amfetaminy a extáze: stabilní situace Zhruba 2 miliony mladých Evropanů (15–34 let) vyzkoušely v posledních 12 měsících amfetaminy a 2,5 milionu jich vyzkoušelo extázi Stabilní/sestupný trend v užívání amfetaminů v posledních 12 měsících v této skupině od roku 2003; v průměru 1,3 % mladých dospělých uvedlo užití v posledních 12 měsících Užívání extáze je v uplynulých pěti letech také převážně stabilní; v průměru 1,8 % mladých dospělých uvádí užití v posledních 12 měsících Školní průzkumy (Česká republika, Španělsko, Švédsko, Spojené království) ukazují na stabilní situaci nebo pokles zkušeností s oběma drogami mezi 15 až 16letými

20 20 Trendy v užívání amfetaminů v posledních 12 měsících mezi mladými dospělými (15–34 let), podle populačních průzkumů ( obr. GPS-8, i)

21 21 Léčba a úmrtí v souvislosti s kokainem Vzestupný trend u žádostí o léčbu v souvislosti s kokainem pokračuje 2002–06: počet nových klientů v Evropě žádajících o tuto léčbu vzrostl z cca 13 000 na téměř 30 000 V roce 2006 bylo registrováno přibližně 500 úmrtí spojených s užíváním kokainu

22 22 Trendy v prevalenci užívání amfetaminů, extáze a kokainu v posledních 12 měsících mezi mladými dospělými (15–34 let) ve Spojeném království (E&W) (obr. GPS-23, i)

23 23 Trendy v prevalenci užívání amfetaminů, extáze a kokainu v posledních 12 měsících mezi mladými dospělými (15–34 let) v Dánsku (obr. GPS-23, ii)

24 24 Užívání kokainu je i nadále na vzestupu Zhruba 3,5 milionu mladých Evropanů (15–34 let) užilo v posledních 12 měsících kokain Zhruba 1,5 milionu v posledních 30 dnech Sedm zemí hlásí v nejnovějších průzkumech rostoucí trend v užívání během posledních 12 měsíců (2005–07) V zemích s vysokou prevalencí (Dánsko, Španělsko, Irsko, Itálie, Spojené království) se údaje o prevalenci v posledních 12 měsících (15– 34 let) pohybují mezi 3 % a 5,5 %

25 25 Trendy v prevalenci užívání kokainu v posledních 12 měsících mezi mladými dospělými (15–34 let), podle průzkumů populace (obr. GPS-14, i)

26 26 Rozdělený evropský trh se stimulanty Kokain dominuje trhu s nezákonnými stimulanty na západě a jihu Evropy, jinde je ale jeho užívání a dostupnost nízká V nejsevernějších členských státech a v členských státech střední a jižní Evropy jsou převládajícími stimulanty amfetaminy Užívání metamfetaminu se v EU stále omezuje na Českou republiku a Slovensko Kokain a amfetaminy: „konkurenční produkty“ na evropském trhu s nelegálními drogami? Je zapotřebí komplexního přístupu ke stimulantům (spíše než orientace na jednotlivé látky)

27 27 Kapitola 4: Evropský trh se stimulanty

28 28 Část III. Konopí Zhruba 71 milionů Evropanů (15–64 let) alespoň jednou v životě vyzkoušelo konopí a asi 7 % (23 milionů) jej vyzkoušelo v posledních 12 měsících Podle odhadů užilo konopí v posledních 12 měsících zhruba 17,5 milionu mladých Evropanů (15–34 let), v průměru pak 13 % mladých dospělých

29 29 Silnější signály klesající obliby „Silnější signály“, že obliba konopí může klesat, potvrzují analýzu ve zprávě z minulého roku Nejnovější údaje z národních průzkumů mezi mladými dospělými odhalují stabilizaci nebo pokles užívání konopí v posledních 12 měsících Stabilní nebo sestupný trend vykazuje i celoživotní prevalence a silné užívání konopí mezi patnáctiletými studenty ve většině zemí EU (průzkumy HBSC) V některých zemích s vysokou prevalencí je v populačních průzkumech zjevný sestupný trend

30 30 Trendy v prevalenci užití konopí v posledních 12 měsících mezi mladými dospělými (15–34 let), podle průzkumů populace. (obr. GPS-4, i)

31 31 Změny v celoživotní prevalenci užití konopí mezi studenty ve věku 15–16 let, v letech 2001/02 a 2005/06 (HBSC) (obr. EYE-5)

32 32 Změny v prevalenci silného užívání konopí mezi studenty ve věku 15– 16 let v letech 2001/02 a 2005/06 (HBSC) (obr. EYE-4)

33 33 Pravidelné a intenzivní užívání konopí Tento typ užívání se může vyvíjet nezávisle na prevalenci v obecné populaci Přibližně 4 miliony dospělých Evropanů (15–64 let) užívají konopí každý den nebo téměř denně Z odhadovaných 160 000 nových žádostí o léčbu podaných v roce 2006 představovali největší skupinu žadatelů (28 %) klienti žádající o léčbu v souvislosti s užíváním konopí

34 34 Podíl nových klientů nastupujících léčbu podle primární drogy, v roce 2006 ve 24 členských státech Evropské unie (obr. TDI-2, i)

35 35 Část IV. Dynamické trhy: obchodování s kokainem Dodávky drog do Evropy a v rámci Evropy se vyvíjejí Západní Afrika, hlavní centrum: téměř čtvrtina kokainu, který se v roce 2007 dostal do Evropy, přišla touto cestou (odhad UNODC) Tato cesta podle všeho přispívá k posilování úlohy Pyrenejského poloostrova jakožto klíčového vstupního místa do EU Ze 121 tun kokainu zachyceného v Evropě v roce 2006 bylo 41 % zadrženo ve Španělsku a 28 % v Portugalsku Nejnovější zprávy o dovozu kokainu přes východní Evropu by mohly být předzvěstí vzniku nových obchodních cest

36 36 Dynamické trhy: domácí produkce konopí Domácí produkce: v některých zemích ji už nelze pokládat za marginální Hašiš (konopná pryskyřice), většinou z Maroka, historicky dominantní produkt v EU V některých zemích je nyní hlášen přechod z hašiše na místně vypěstovanou marihuanu Přibližně 2,3 milionu rostlin konopí zachyceno v Evropě (2006) Místní produkce přináší nové úkoly pro systém prosazování práva

37 37 Dynamické trhy: on-line obchody On-line obchody inzerují více než 200 psychoaktivních látek, často jako „legální opojení“ (např. šalvěj divotvorná) V některých zemích se na tuto nabídku vztahují stejné zákony jako na kontrolované drogy a mohou být ukládány sankce Většina zjištěných obchodů byla ve Spojeném království a v Nizozemsku (v menší míře i v Německu a v Rakousku) Počet těchto on-line prodejců zřejmě roste, rychle se přizpůsobují novým předpisům

38 38 Část V: Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí Země EU ve svých protidrogových a sociálních politikách rostoucí měrou upřednostňují „ohrožené skupiny“, aby se snížila rizika problémů spojených s užíváním drog tam, kde se vyskytnou s největší pravděpodobností Znalost profilů těchto skupin a míst jejich výskytu může být klíčovým vstupem pro protidrogové preventivní strategie a intervence Příklady: mladí lidé v ústavní péči, ve znevýhodněných rodinách nebo čtvrtích, osoby, které předčasně ukončily školní docházku Očividný rozpor mezi politickou vůlí a realizací v praxi Upřednostňování služeb poskytovaných v „kamenných“ zařízeních (dochází klient) před službami poskytovanými v terénu

39 39 Poskytování informací založených na důkazech Evropa je nyní jednou z těch z částí světa, kde je monitorování drog na nejvyšší úrovni Důkazy podložené informace o současné drogové situaci jsou základním předpokladem pro informovanou, produktivní a odůvodněnou debatu o tomto složitém problému Takové informace zaručují, že názory budou založeny na faktech a že političtí činitelé se budou jasně orientovat v možnostech, které jsou k dispozici V tom spočívá odůvodnění práce EMCDDA a její Výroční zprávy


Stáhnout ppt "Výroční zpráva za rok 2008: stav drogové problematiky v Evropě MUDr. Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti,"

Podobné prezentace


Reklamy Google