Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F14

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F14"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F14
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Motory Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F14 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F14
Škola Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Miluše Hamplová Název Tepelné motory Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - obor Člověk a příroda - fyzika Klíčová slova Teplo, energie, motory Druh učebního materiálu Prezentace Metodika Druhy interaktivity Motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM Květen 2012

3 Metodika – informace pro učitele
Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.4 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 Tepelné motory Parní motory parní stroj parní turbína
Spalovací motory zážehový motor vznětový motor plynová turbína Motory reaktivní proudový motor raketový motor Obrázky mají jen ilustrační charakter

6 Historie „páry“ (parního stroje)
Thomas Newcomen Thomas Savery James Watt Heron Alexandrijský George Stephenson Richard Trevithick Nicolas Joseph Cugnot

7 James Watt Thomas Newcomen
Někdy získat věrohodný portrét vědce či vynálezce je neočekávaný problém. K překvapení zjistíte, že pod heslem Thomas Newcomen se nečastěji objeví James Watt. Dokonce se zjeví i Nikola Tesla! Nemohu zaručit, že tento portrét skutečně zobrazuje Thomase Newcomena. Osobně jsem jej neznal. *) poznámka

8 Zasloužili se o vývoj spalovacích motorů
Denis Papin Jean Étienne Lenoir Rudolf Diesel Robert Stirling

9 Spalovací motory Čtyřdobý zážehový motor Vznětový motor
Dvoudobý zážehový motor Rotační "Wankelův" motor Zajímavosti - Spalovací motory mohou být i velmi malé

10 Princip činnosti čtyřdobého zážehového motoru
1 takt – Sání 2 takt – Komprese 3 takt – Expanze 4 takt – Výfuk Zdroj:http://fyzika.zskrestova.cz

11 Animace Parní stroj Dvoudobý zážehový motor Rotační motor

12 Opakování učiva 1) Zážehový motor používá jako palivo a) Naftu
Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď 1) Zážehový motor používá jako palivo a) Naftu b) Petrolej c) Benzín 2) Výhodou čtyřdobého zážehového motoru proti dvoudobému motoru jsou a) rovnoměrný chod a čistší spaliny b) lepší poměr hmotnosti k výkonu c) menší rozměry

13 3) Parní stroj byl nejdříve používán
a) k pohonu lokomotivy b) k čerpání vody c) k pohonu předchůdce automobilu 4) První známé využití síly páry objevil a) Heron b) Homér c) Herkules

14 5) Vznětový motor objevil
a) Daniel Defoe b) Rudolf Diesel c) Rudolf II. 6) Rozdíl mezi raketovým a proudovým motorem a) Raketový motor muže pracovat i mimo atmosféru, nese palivo i okysličovadlo b) Proudový motor, na rozdíl od raketového, využívá principu akce a reakce c) Raketový motor nemůže pohánět stroje v atmosféře, například letadla

15 7) Definuj měrnou tepelnou kapacitu
a) Měrná tepelná kapacita je množství tepla, které musíme dodat látce, aby se její teplota zvýšila o 1°C. b) Měrná tepelná kapacita je množství tepla, které musíme dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1°C. c) Měrná tepelná kapacita je množství tepla, které musíme dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1 K (Kelvin). 8) Na jakých veličinách závisí velikost tepla, které předá jedno těleso druhému a) počáteční a konečná teplota, měrná tepelná kapacita, objem b) hmotnost, hustota tělesa, počáteční a konečná teplota c) hmotnost, počáteční a konečná teplota, měrná tepelná kapacita

16 9) Správné pořadí taktů čtyřdobého spalovacího motoru je
a) Komprese, sání, expanze, výfuk b) Sání, expanze, výfuk, komprese c) Výfuk, sání, komprese, expanze 10 Parní turbíny jsou nejčastěji používány a) k pohonu vlaků b) k výrobě elektrické energie – pohánějí generátory v elektrárnách c) k pohonu letadel

17 Použité zdroje: http://jirkovodoupje.wz.cz/spalovaci-motor.html


Stáhnout ppt "Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F14"

Podobné prezentace


Reklamy Google