Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 20. 6. – 21. 6. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 20. 6. – 21. 6. 2013."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO 20. 6. – 21. 6. 2013

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Interní audit Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář Lidské zdroje Požadavky OO k projednání

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 10. zasedání představenstva 27. 5. Valná hromada Pražské strojírny a.s. – představenstvo schválilo účetní závěrku Pražské strojírny a.s. za rok 2012 v plném rozsahu s tím, že Pražská strojírna a.s. vykázala ve výsledku hospodaření za účetní období roku 2012 zisk 1 877 637,55 Kč Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za 1. čtvrtletí 2013 – vedoucí oddělení Rozpočet, který shrnul výsledky hospodaření DP za 1. čtvrtletí 2013; DP rozepsal pro 1. čtvrtletí 2013 do výsledku hospodaření ztrátu ve výši 51 834 tis. Kč; představenstvo vzalo předloženou zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za 1. čtvrtletí 2013 na vědomí Posouzení variant provozu prodejních míst v metru – představenstvo se z důvodu chystaného ukončení spolupráce se společností Cross Point, s.r.o. seznámilo s posudkem variant provozu prodejních míst v metru. Nový smluvní vztah s provozovatelem bude zahrnovat úplné zrušení exkluzivity na prodej časových kupónů, redukci počtu prodejních míst, nový způsob odměňování provozovatele atd. Zároveň bude zákaznická linka e-shopu a ostatní činnosti spojeny s jejím provozem převedena do správy DP Podvozky vozů metra M1- představenstvo si vyžádalo aktuální informace k dané problematice. Pravděpodobným iniciátorem vzniku trhlin jsou znečištěné a nevyvážené trakční motory. Po vyhodnocení závěrů ze strany spol. Bombardier bude v Praze zorganizováno jednání, kde bude DP seznámen s dalším postupem řešení

5 11. mimořádné zasedání představenstva31. 5. mimořádné zasedání – bylo svoláno za účelem projednání informací Ministerstva dopravy o možnosti navýšení finančních prostředků z fondů EU: –a to až o částku 3,7 miliardy Kč v souvislosti s uvažovaným navýšením programu Operační program Doprava prioritní osy 5. Zmíněná informace obsahuje též upozornění na možnost ponížení uznatelných nákladů o 25 % u dvou zakázek v rámci projektu prodloužení trasy metra V.A. DP může reagovat ve dvou směrech, jedním je tzv. přeschválení investičních nákladů projektu výstavba metra V. A a druhým realizace dalších projektů, které lze zařadit do kategorie „Rozvoj sítě metra v Praze“. Představenstvo se připravuje na oba směry, požádalo Ing. Dohnala, aby předložil návrh dalších kroků v procesu přeschválení projektu a technického ředitele požádalo předložení seznamu potenciálně realizovatelných projektů. Na závěr požádalo představenstvo o přípravu dopisu na Ministerstvo dopravy, ve kterém DP projeví zájem o navýšení dotace z EU a ubezpečí, že pokud nebudou prostředky čerpány na dostavbu trasy metra V. A budou využity na doplňující programy, které DP v současnosti připravuje

6 900300 Interní audit

7 Personální obsazení a organizační struktura ze schválené koncepce IA V současnosti IA DPP disponuje 5-ti výkonnými auditory V souladu se schválenou koncepcí IA plánujeme posílit kompetence v oblasti auditu ITC, compliance (shoda s právními předpisy), risk managementu a procesní optimalizace

8 Poslání odboru 900300 Provádí audity v souladu se Standardy pro profesní praxi interního auditu, tj. nezávislé a objektivní ověřování, přezkoumávání a vyhodnocení stavu systémů, procesů, kontrolní a řídicích mechanizmů DP Přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy DP Pro potřeby Výboru pro audit společnosti koordinuje aktivity spojené s ujištěním o stavu vnitřního řídícího a kontrolního systému DP Koordinuje činnost externích subjektů provádějících audity a kontroly v DP Ověřuje metodické postupy pro zajištění souladu s právními předpisy a řízení rizik v DP Ověřuje sledování legislativních požadavků v DP Ověřuje koordinaci, monitorování a hodnocení systém řízení rizik v DP Poskytuje konzultační činnost v souladu se Standardy pro profesní praxi interního auditu zejména v oblasti zajištění souladu s právními předpisy, řízení rizik, forenzních služeb, optimalizace procesů společnosti a kontrolních mechanizmů

9 Audity za 1Q 2013 Č. audituNázev audituZákazníci auditu 900300/03/2013 Audit strategie obsazování pracovních míst Technický úsek, Personální úsek 900300/01/2013 Prověření vykazování a skutečnosti při čerpání a spotřebě PHM u trakce autobusy Technický úsek 900300/02/2013 Analýza Prověření procesu tvorby vnitřní řídicí dokumentace Personální úsek

10 Provozní informace

11 Výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013 Výluka TRAM Prašný most: stávající etapa do 28. 6. 2013, následně úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. – předpoklad do října Krátkodobé výluky TRAM Výluka TRAM Komunardů (Dělnická – Ortenovo náměstí): 14. 5. – 28. 6. 2013, navazuje Vltavská – Dělnická 29. 6. – 13. 7. 2013 Výluka BUS Vršovice - Kodaňská Výluka BUS Čakovice: pokračující etapy – do konce června Výluka BUS Kolovraty: 9. 4. – červenec 2013 Výluka BUS Újezd: 14. 5. – 28. 6. (navazující etapa do konce října) Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy

12 Plnění dopravních výkonů za měsíce leden – květen 2013: TrakcePlán dle ROPIDuSkutečnostPlnění Metro22 46022 853101,75% Tramvaje vč. LD Petřín22 18822 247100,27% Městské autobusy vč. NAD24 89125 039100,59% Celkem69 53970 139100,86% Vzhledem k dodatečnému snížení plánu na rok 2013 dochází k přeplňování ujetých přepočtených vozokm ve všech trakcích. Dodatečně zpracovaná omezení v provozu, především v měsíci lednu a v polovině měsíce února (nasazení tzv. poloprázdnin při zkouškovém období na VŠ) sice ujeté přepočtené vozokm snížila, přesto se nepodařilo zredukovat dopravu v Praze tak, aby nedošlo překročení plnění dopravních výkonů (údaje jsou v tis. přepočtených vozokm)

13 V neděli 2. 6. 2013 vzestup hladiny Vltavy – v metru nejprve projížděno 8 stanic, cca od 23:00 hod. uzavřeny úseky Dejvická – Muzeum, Smíchovské nádraží – Českomoravská a Muzeum – Ládví Od pondělí upraven tramvajový provoz, zavedení náhradních tram linek XA (Podbaba – Želivského) a XB (Sídliště Barrandov – Nádraží Vysočany), náhradní bus linka XC (Kobylisy – Pražského povstání) – vyhrazené jízdní pruhy na magistrále Od pondělního večera další omezení provozu metra, linka A: Depo Hostivař – Náměstí Míru, linka B: Zličín – Radlická a Hloubětín – Černý Most, linka C: Háje – Muzeum a Kobylisy – Letňany – prodloužení náhradní tramvajové dopravy XB do trasy Radlická – Lehovec ve středu 5. 6. ráno obnovení provozu ve stanicích metra Muzeum A, Smíchovské nádraží, Českomoravská, Vysočanská a Kolbenova a v 11:00 hod. obnovení tram provozu do Modřan ve čtvrtek 6. 6. ráno zprovozněno metro A a B s tím, že některé stanice se projíždějí, linka C prodloužena na Hlavní nádraží, zrušena náhradní tram doprava XA a XB v pátek 7. 6. obnovení provozu metra C (3 projížděné stanice) v neděli 9. 6. od 15:00 hod. všechny stanice metra v provozu Mimořádná situace – povodně 2013 – stručný souhrn

14 Od pondělí 3. 6. DP vydává s každou větší změnou souhrnnou informaci pro média se stavem MHD Za týden bylo pro informování o aktuálním stavu MHD vydáno cca 180.000 kusů informačních letáků, které byly vyvěšovány na vybraných místech a rozdávány cestujícím Telefonické informace – provozní doba telefonického infocentra byla přizpůsobena zvýšené poptávce Průměrný počet telefonních hovorů za období od 2. 6. do 6. 6. činil 1.270 za den („běžný“ den, pro srovnání, bývá kolem 300 hovorů), nejvíce telefonních hovorů bylo zaznamenáno ve středu 5. 6. – 1.820 Informátoři na vybraných místech (do pátku 7. 6.) – pozitivní ohlas u veřejnosti Výjimečná návštěvnost internetových stránek DP – více než 500.000 přístupů za den (cca devítinásobek běžné denní návštěvnosti) Povodně 2013 – oblast informování

15 Mimořádná situace – povodně 2013

16

17 Finanční sumář za 1– 4/2013

18 Výsledek hospodaření za období 1- 4/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 6 889 tis. Kč, tj. o 18 843 tis. Kč více oproti plánované ztrátě ve výši -11 954 tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -44 204 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 63 047 tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 3 534 428 tis. Kč

19 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1- 4 2012 a 2013

20 Přehled tržeb PID za 1- 4 2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

21 Financování1/2 Na začátku dubna měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 1 927 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši 5 579 mil. Kč. Podstatnou částí krátkodobých závazků je směnka ve výši 4 mld. Kč. Směnky měly původní splatnost 4. 4. 2013, DP však vydal směnky nahrazující, které jsou splatné ke dni 30. 8. 2013 Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc únor 2013 ve výši 48,85 mil. Kč. Dne 12. 4. 2013 byla na účet DP připsána bonifikace ve výši 33,9 mil. Kč vypočtená podle škodního průběhu roku 2012 Pokud jde o výdaje, byly v průběhu dubna placeny vysoké částky za výstavbu metra V.A. Pouze Metrostavu, a. s. bylo zaplaceno cca 760 mil. Kč (faktury za leden 2013). Na výstavbu metra V.A schválil HMP dotaci ve výši 1 359 mil. Kč, do 30. 4. 2013 však DP žádnou dotaci neobdržel. Důvodem je to, že fakturace dosud nedosáhla částky schválené dotace

22 Financování2/2 Dne 2. 4. 2013 byla zaplacena další čtvrtletní splátka úvěru na vlaky metra. Splátka činila (finančně) 102 mil. Kč, z toho jistina 71 mil. Kč, úroky spolu s dalšími náklady pak 31 mil. Kč. Náklady byly účetně rozlišeny, takže většina byla zaúčtována do prvního čtvrtletí. Celkem bylo zaplaceno 34 z jedenašedesáti splátek, výše úvěru k 30. 4. 2013 (finančně) je 1 924 mil. Kč V provozní oblasti byly jako vždy vysoké výdaje za mzdy, energie, Full servis metra, úklid, služby datových systémů a další Na konci dubna měl DP na hlavním účtu 1 277 mil. Kč. Důvodem výrazného snížení je zejména skutečnost, že platby za výstavbu metra V.A proběhly prozatím z vlastních zdrojů Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP k tomuto datu ve výši 4 956 mil. Kč

23 Předpokládaný vývoj V návrhu dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách mezi HMP a DP je předběžný odhad kompenzace ve výši 10,6 mld. Kč. Tato částka neobsahuje žádný přiměřený zisk. Výše přiměřeného zisku na rok 2013 by měla být podle uvedeného návrhu dodatku stanovena až v průběhu roku na základě jednání s HMP V úterý 7. května 2013 pražští radní schválili návrh, na základě kterého poskytne hlavní město Praha DP záruku na osmimiliardovou půjčku na koupi tramvají 15T ForCity od Škody Transportation. Smlouvu mezi městem a DP dostanou na stůl ještě zastupitelé Nový směnečný program ve výši 8 mld. Kč tak vyřeší refinancování směnečného programu z roku 2012 ve výši 4 mld. Kč a zároveň zajistí finanční zdroje na úhradu dodávek tramvají 15T ForCity v roce 2013 a 2014 DP předložil radě návrh na 10letý lineární amortizovaný směnečný program. Garance města je důležitá pro případ, že by DP nebyl schopen směnky splatit. Pak by je město odkoupilo a zaplatilo. DP je v roce 2013 v situaci, kdy nemá ze strany města přiděleny žádné prostředky na obnovu majetku, resp. vozového parku a měl by letos odebrat 32 tramvají za cca 2,5 mld. Kč a také uhradit zmíněné směnky ve výši 4 mld. korun ze směnečného programu z roku 2012

24 Bezpečnostní sumář

25 PRACOVNÍ ÚRAZY V DP

26 VÝKAZ pracovní úrazovosti vykazované období 123456 1. pol. 789101112rok 201335313534279 201232 29302228173203227264229349 201141222526 31171263527323124346 období průměrný počet nem. pojištěn. zaměstnanců počet zameškaných kalendářních dnů Četnost - počet PÚ na 100 zaměstnanců Závažnost - průměrný počet zameškaných kalendářních dnů na 1 PÚ 201210938224793,1964,41 201111081256773,1274,21 Za období leden – květen 2013 je evidováno 162 pracovních úrazů

27 Vývoj pracovních úrazů v letech 2004-2012 200420052006200720082009201020112012 Celkem PÚ487479536495511391440346349 Četnost PÚ3,613,824,283,984,333,333,983,123,19

28 Podíl jednotlivých zdrojů PÚ ZdrojPočetPodíl pád na rovině, z výšky18753 % materiál, břemena7521 % lidé, zvířata, živly5516 % dopravní prostředek72,0% nástroj, nářadí72,0% průmyslové škodliviny30,9% stroje a zařízení přenosná00,0% horké látky20,6% stroje a zařízení stabilní10,3% el. energie, jiný důvod123,2% CELKEM349

29 Přehled počtu PÚ u profesí řidič MHD Profese - řidič Přepočtený stav zaměstnanců Počet PÚ % strojvedoucí metra569170,4 řidič tramvaje1342631,5 řidič autobusu2296992,35

30 ROK 2011ROK 2012 POČET PÚZ TOHO NAPADENÍPOČET PÚZ TOHO NAPADENÍ Přepravní kontroloři33173928 Řidiči BUS11389913 Řidiči TRAM729639 Ostatní12801481 Celkem3463434951 Pracovní úrazy napadením

31 Rozdělení PÚ podle pracovního zařazení PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ 2012 2011 strojvedoucí metra1722 řidič tramvaje6372 manipulační řidič tramvaje00 řidič autobusu99113 manipulační řidič autobusu52 řidič nákladních a speciálních vozů02 řidič osobních a dodávkových vozů00 opravář kolejových vozidel710 opravář silničních vozidel1815 zaměstnanec výstavby a údržby kolejových tratí1510 ostatní dělnické profese6353 přepravní kontrolor3933 technicko-hospodářský zaměstnanec88 Hasičský záchranný sbor52

32 Rozdělení PÚ dle pracovního zařazení

33 Typické příklady úrazových dějů v DPP Napadení přepravních kontrolorů a řidičů (agresivní černí pasažéři, opilý cestující, bezdomovci apod.) Vystupování řidičů MHD z dopravních prostředků, pády, zakopnutí, špatné došlápnutí Poranění zad při manipulacích s materiálem, řidiči autobusu při zavírání víka motoru, řidiči obecně při pádech na záda při vystupování z vozů Řidiči tramvají pohmoždění zad při přehazování výměn Manipulace s plošinou pro vozíčkáře Řidiči zranění při dopravních nehodách

34 Při zvedání a zavírání víka motorového prostoru autobusu dochází k pohmoždění zad, ale i rukou a nohou.

35 Lidské zdroje

36 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 10. 6. 2013) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení Termín VŘ/status Termín obsazení PM 1.500040odd. Podpora řízení LZ referent IX - specialista (HR generalista) 25.6. 2012zrušenoxx 2.900300odbor Interní auditvedoucí odboru2.1.2013ukončeno 1. 5. 2013 3.500310odd. Benefity a vztahy s odboryvedoucí oddělení9. 1.2013ukončeno1. 2. 2013 4.900720odd. Marketingreferent VII25.1.2013zrušenoxx 5.310000jednotka Informační technologieprojektový manažer4.2.2013ukončeno11. 3. 2013 6.241000služba Elektrotechnikavedoucí služby6.2.2013ukončeno1. 6. 2013 7.900300odbor Interní audit referent VIII (zástup za MD) 26.3. 2013ukončeno1. 7. 2013 8.310100odbor Aplikacevedoucí odboru27.3.2013ukončeno1. 5. 2013 9.310020odd. Strategie a rozvoj ITvedoucí oddělení4.4.2013ukončeno1. 7. 2013 10.400010Sekretariát EŘzástupce odborného ředitele2.5.2013ukončeno1. 7. 2013 11.600310odd. Vnitřní kontrolareferent VII21. 5. 2013probíhá

37 Průměrné počty zaměstnanců 5/2013 KategorieEvidenční stavPlán Ř MHD4 1414 234 z toho Metro568581 Tramvaje1 3301 369 Autobusy2 2432 284 D celkem3 1973 226 kat.30 3 1543 177 kat.314349 POP418419 TH2 7862 823 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS1 8661 899 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS920924

38 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1 - 5/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci125913431 POP1512410 TH51563844 ŘMHD120952213 z toho Metro9513 Tramvaje45241310 Autobusy66 8 Rozdíl nárůstem57 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,93 %

39 Celková míra fluktuace za období 1-5/2013 1-5/2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 25410 5212,41 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 913 1902,85 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 124162,88 kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 431 8512,32 TH dle bodu 2.5.1 a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 139171,42 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 55710,88 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 241 3271,81 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 662 2492,93

40 Přehled - mzdy DP

41 Požadavky OO k projednání Projednat systém jednání (např. pravidelnost jeho konání každý měsíc, pravidelnou přítomnost vedoucích vozoven, možnost jeho svolání na žádost někoho z předsedů OO a nikoliv jen z podnětu VJPT atd.) vedení JPT s odborovými organizacemi působícími v rámci JPT Projednat systém a způsob projednávání nových jízdních řádů tramvajových linek a změn JŘ s odborovými organizacemi (např. projednávat by měl VJPT a to vždy a každý nový či každou změnu, ne pouze oznamovat OO, vhodnost (příp. nevhodnost!) dělení bezpečnostních přestávek na kratší časové úseky a tím fakticky neumožňovat jejich plnohodnotné čerpání v rozporu se ZP atd.)


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 20. 6. – 21. 6. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google