Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 – bAu = 0 => bAu = 1 => b = 1/Au

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 – bAu = 0 => bAu = 1 => b = 1/Au"— Transkript prezentace:

1 1 – bAu = 0 => bAu = 1 => b = 1/Au
AMPLITUDOVÁ PODMÍNKA OSCILACÍ U2 Zesilovač - AU U0 b UZ Maximální zesílení bude tehdy, je-li jmenovatel pro celkové zesílení roven 0. 1 – bAu = 0 => bAu = 1 => b = 1/Au Amplitudová podmínka bAu = 1 znamená, že přenos zpětnovazební smyčky se musí rovnat jedné.

2 FÁZOVÁ PODMÍNKA OSCILACÍ
U2 Zesilovač - AU U0 b UZ Fázovou podmínku vyjadřuje rovnice A + B = 2p A je fázový posun způsobený zesilovačem B je fázový posun zpětnovazebního členu Řídící obvod Aktivní obvod A je fázový posun způsobený aktivním obvodem B je fázový posun řídícího obvodu

3 DRUHY OSCILÁTORŮ Oscilátory rozlišujeme:
podle druhu řídicího obvodu (tj. jaké jsou součástky v obvodu zpětné vazby b) podle frekvence (nf a vf) podle tvaru kmitů (sinusové a nesinusové) Sinusové oscilátory LC (řídící obvod tvoří rezonanční obvod LC) RC (řídící obvod je tvořen fázovacím obvodem RC – není rezonanční !!!) Krystalové (řídící obvod je tvořen krystalem, který má vlastnosti sériového a paralelního rezonančního obvodu) Nesinusové oscilátory oscilátory pilových průběhů rázovací (blokující) oscilátory klopné obvody atd.

4 LC OSCILÁTORY

5 V rezonančním obvodu tak vzniká sinusový průběh kmitů.
Oscilátory LC A) S INDUKTIVNÍ VAZBOU Řídicí rezonanční obvod je zapojen přímo na výstupní svorky zesilovače. Vstup zesilovače je induktivně vázán s řídicím rezonančním obvodem (obr 8.2). V rezonančním obvodu tak vzniká sinusový průběh kmitů. Oscilátor kmitá na rezonančním kmitočtu daným Thomsonovým vzorcem:

6 Oscilátory LC B) V TŘÍBODOVÉM ZAPOJENÍ
Dva druhy těchto oscilátorů jsou obvodově nejjednodušší, jejich realizace je vázána na zesilovací součástku ( bipolární nebo unipolární tranzistor, elektronku – trioda, neboť se jedná o trojpóly ) Tyto oscilátory mají ve zpětnovazebním řídicím obvodu vždy paralelní rezonanční obvod, který má jako třetí připojovací bod vyveden střed cívky nebo kondenzátoru. Hartleyův oscilátor (obr 8.3) má indukční větev paralelního rezonančního obvodu provedenu jako dělič napětí, jehož výstup je připojen k emitoru tranzistoru. Colpittsův oscilátor (obr 8.4) má stejný princip jako je u Hartleyova oscilátoru. Pouze dělič napětí je v kapacitní větvi rezonančního obvodu. Kvalita sinusových oscilátorů se posuzuje dle stability frekvence kmitů (neměnnost kmitočtu) poměrem Df / f0 a bývá pro uvedená zapojení řádově 10-3.

7 Otázky ke zkoušení Vysvětli, kdy bude maximální zesílení AU´. Definuj amplitudovou podmínku oscilací. Definuj fázovou podmínku oscilací. Podle čeho se rozlišují oscilátory. Jaké jsou druhy sinusových oscilátorů. Jaké jsou druhy nesinusových oscilátorů. Jaký je význam induktivní vazby u oscilátoru (obr. 8.2). Proč je tříbodové zapojení oscilátoru ? Jaká část rezonančního obvodu se dělí pro Hartleyův a Collpitsův oscilátor Jak se spočte stabilita oscilátoru ?


Stáhnout ppt "1 – bAu = 0 => bAu = 1 => b = 1/Au"

Podobné prezentace


Reklamy Google