Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v předškolním vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v předškolním vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v předškolním vzdělávání

2 Počty cizinců (dětí s OMJ) v MŠ (šk. rok 2008/9)
Celkem v mateřských školách dětí Z toho cizinců 3 535 Děti občanů EU … 878 Děti azylantů …. 67 Nejčastější národnosti: Vietnam (1102), Ukrajina (750), Slovensko (558), Rusko (203), Mongolsko (76), Německo (67), Bulharsko (56), Čína (55), Polsko (54)

3 Kategorie cizinců Z hlediska cizinecké legislativy můžeme hovořit o těchto základních kategoriích cizinců: občané EU a také rodinní příslušníci  občanů EU (vč. občanů států Evropského hospodářského prostoru tj. Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Švýcarsko) občané třetích zemí (tj. mimo EU)

4 Přístup dětí cizinců k předškolnímu vzdělání (dle školského zákona)
Děti občanů členských států EU, mají přístup k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek jako děti české Děti občanů ze třetích zemí (tj. nečlenských v EU) musí rodiče nejdéle v den nástupu dítěte do MŠ prokázat legálnost pobytu na území ČR (pobyt nad 90 dní) Výjimka: pobyt za účelem výzkumu, azyl, osoby požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívajícími dočasné ochrany.

5 Děti azylantů  nárok na vyrovnávací opatření
Děti azylantů, děti osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany nebo osob požívajících dočasné ochrany  děti se sociálním znevýhodněním (§ 16 školského zákona)  nárok na vyrovnávací opatření  možnost žádat o asistenta pedagoga (MŠMT – dotační programy – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním – momentálně vyhlášen! )

6 Proč je předškolní vzdělávání dětí s OMJ důležité?
Povinná školní docházka se vztahuje na všechny cizince pobývající na území déle než 90 dní MŠ je často pro děti s OMJ první setkání s ryze českým prostředím Setkání s ČJ ještě před nástupem do ZŠ – velmi důležité pro následnou školní úspěšnost Pro děti, které nechodily do MŠ, je následné vzdělávání problém, protože musí tzv. honit „pohyblivý cíl“. Což znamená, že stále dohánějí něco, co ostatní děti již umí, protože mají určité znalosti a návyky z MŠ. Zároveň se tyto děti učí probírané učivo. U dětí s odlišným mateřským jazykem je tento problém o to výraznější – jejich pohyblivý cíl je čeština, tzn. vyučovací jazyk.

7 U dětí s OMJ, které navštěvovaly MŠ, není problém tak hluboký a snadněji se vyrovnává.
Mateřské školy, které berou na vědomí speciální potřeby dětí s OMJ, zvyšují jejich šance na úspěch ve vzdělávání a redukují jejich mezeru (jazykovou neznalost), která by jinak pokračovala na ZŠ a pak i případně na SŠ. Zároveň tím obohacují školní prostředí o novou dimenzi - jazykovou i kulturní.

8 PhDr. Kristýna Titěrová titerova@meta-os.cz


Stáhnout ppt "Děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v předškolním vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google