Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj sociálních služeb v Třinci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj sociálních služeb v Třinci"— Transkript prezentace:

1 Vývoj sociálních služeb v Třinci
za období let

2 Vize a poslání VIZE POSLÁNÍ
„Pomoci plánování sociálních služeb ve městě Třinci zlepšovat sociální služby pro všechny, kteří je potřebují.“ POSLÁNÍ „Třinec město kvalitních a efektivně využívaných sociálních služeb.“ Vývoj sociálních služeb v Třinci

3 Vývoj sociálních služeb v Třinci
r. 2005 březen, duben - sestavení realizačního týmu - schválení realizace komunitního plánu soc.služeb - RMě, Změ - sestavení triády – zadavatel, poskytovatelé, uživatelé - podpis smluv o partnerství – Slezská diakonie (poskytovatel) - p. Gavendová (uživatel) - podání žádosti na projekt KP z EU (SROP – ,- Kč) květen - sestavení koordinačního týmu, přijetí koordinátorky Vývoj sociálních služeb v Třinci

4 TRIÁDA partnerství mezi třemi stranami
Zadavatel (veřejná správa) - město Třinec Poskytovatelé služeb (státní, privátní, neziskoví) – Slezská diakonie Uživatelé služeb – p. Anna Gavendová Vývoj sociálních služeb v Třinci

5 Výchozí situace r. 2005 (celkem 8 služeb)
Organizace řízené zřizovatelem – městem Třinec Domov důchodců Třinec, příspěvková organizace Organizační složky města Třince (pod odborem SVaZ): Pečovatelská služba Penzion Oldřichovice Nýdek Rehabilitační stacionář Denní stacionář Radost Azylový dům pro matky Klub důchodců Vývoj sociálních služeb v Třinci

6 Výchozí situace r. 2005 (Celkem 4 služby a 6 navazujících činností)
Slezská diakonie BETHEL - azylový dům pro muže, denní centrum s noclehárnou JORDÁN – komunitní centrum a chráněné dílny ELPIS – poradna pro oběti dom. násilí Bunkr Bunkřík Neziskové organizace s činností navazující SONS Kofoedova škola Klub Marie, o.s. Zdravotně postižení ČR o.s. pro ženy a dívky Poradna KaPa Vývoj sociálních služeb v Třinci

7 Vývoj sociálních služeb v Třinci
r. 2005 červen - srpen - provedení výzkumu + vyhodnocení (800 dotazníků) - ustanovení 3 pracovních skupin – senioři a zdrav.postižení - ohrožení sociální vyloučením - rodina – ochrana a prevence - podpis smlouvy o dotaci z EU září - prosinec - školení ke KP Institutem pro komunitní rozvoj Ostrava - setkávání všech tří pracovních skupin (SWOT, cíle, priority) Vývoj sociálních služeb v Třinci

8 Organizační struktura
Vývoj sociálních služeb v Třinci

9 Vývoj sociálních služeb v Třinci
r. 2006 leden - březen - vydání 1. Průvodce sociálními službami města Třince - podána žádost o dotaci KÚ MSK – úspěšně ( ,- Kč) - RMě, ZMě schválena zákl. verze Komunitního plánu soc.služeb pro roky duben – listopad - dotazníkové akce Svoz postižených dětí - pro rodiny s postiženými dětmi 2. Jak se máš, co děláš – pro mládež ve věku 13 – 17 let 3. Nezaměstnaní - mapování architektonických bariér vč. dopravy - pracovní skupiny pracují na dalším komunitním plánu prosinec - Vydání 2. Průvodce sociálními službami města Třince a okolí Vývoj sociálních služeb v Třinci

10 Vývoj sociálních služeb v Třinci
Cíle vč. opatření 1. KP r a) dobrovolnická služba b) svoz zdrav. postižených dětí c) architektonické bariéry d) domovinka e) ústav pro duševně nemocné f) azylový dům pro ženy g) šatník h) chráněné dílny ch) komplexní informovanost i) podpora financování NNO Za rok 2006 SPLNĚNO: a) ADRA c) Mapování bariér - část g) šatník „Šifonér“ Kofoedova škola h) chráněné dílny ERGON (finance města Třince - vybavení šaten) ch) vydání 1. Průvodce (1000 ks) vydání 2. Průvodce (5000 ks) i) Finance - granty města Třince 7x školení pro NNO a I.obce Vývoj sociálních služeb v Třinci

11 Vývoj sociálních služeb v Třinci
r. 2007 leden - schválen nový komunitní (střednědobý) plán sociálních služeb města Třince pro roky 2007 – 2009 září - schválen dodatek č.1 ke komunitnímu (střednědobému) plánu sociálních služeb města Třince pro roky Vývoj sociálních služeb v Třinci

12 Vývoj sociálních služeb v Třinci
Cíle vč. opatření 2. KP r Do r SPLNĚNO: b) zmapovány - řeší odbor dopravy c) poskytovatel SSMT d) Domov se zvl. režimem (demence) SSMT e) poskytovatel Slezská diakonie (SD) g) Charita h) SSMT ch) ERGON – finance města na nová místa i) 3 startovací byty SD od města Třinec k) letáčky „KAM“ pro navrátilce z vězení,vazby apod. l) ) centrum pro rodinu „Hutník“ - SCEAV m) „Den pro rodinu“ n) setkání se ziskovým sektorem, Den soc. služeb o) poskytnuty granty městem Třinec p) Slezská diakonie a) svoz zdrav. postižených dětí b) architektonické bariéry c) domovinka d) ústav pro duševně nemocné e) azylový dům pro ženy f) terénní hospicová služba g) půjčovna kompenzačních pomůcek h) jídelna pro seniory a zdr. postižené ch) podpora nových prac. míst i) zřízení soc. bytů (na půl cesty) j) pracovní asistence (zrušeno) k) informační letáčky l) ) vznik centra pro rodinu m) akce propagující téma „Rodina“ n) zviditelnění neziskového sektoru o) udržení a rozvoj soc. služeb p) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vývoj sociálních služeb v Třinci

13 Vývoj sociálních služeb v Třinci
r. 2009 - vydán 3. Průvodce sociálními službami – výtisků - podán projekt na KÚ MSK ( Kč) – /5x semináře pro účastníky KP, Den sociálních služeb, mapa poskytovatelů/ - setkávání 3 pracovních skupin a projednávání nového plánu září – schválen RMě, ZMě nový 3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro roky listopad – 2. ročník Dne sociálních služeb, vydána mapa poskytovatelů Vývoj sociálních služeb v Třinci

14 Cíle a opatření SPRSS 9/2009-2012
K SPLNĚNO: a) pořízení 8 místného auta - CSPT b) MEDICA + CHARITA c) průběžně poskytovány granty města e) SSMT – v Třinci, Oldřichovicích f) KaPa – přednášky, školení PC g) podpora sam. bydlení – Slezská diakonie h) CSPT ch) vznik nových pracovních míst j) město Třinec k) Renarkon l) město Třinec - OSPOD o) Centrum psychologické pomoci r) město Třinec s) město Třinec - průběžně t) město Třinec - průběžně a) svoz zdrav. postižených dětí b) terénní hospicová péče c) udržení a rozvoj stáv. soc. služeb d) podpora postup.odstraňování bariér e) rozvoj soc.aktivizačních služeb pro seniory f) podpora volnočas. aktivit pro seniory g) pro duševně nemocné: - chráněné bydlení - samost. bydlení h) dům na půl cesty ch) vznik nových prac. míst i) rozšíření VPP j) veřejná služba k) terénní program (návykové látky) l) vybudování SVI m) středisko výchovné péče – pobočka n) prevence soc.pat. jevů – kampaň o) poradna pro manželské a rodinné vztahy p) 4. průvodce sociálními službami r) mapa poskytovatelů soc.služeb v Třinci s) pořádání Dnů soc.služeb t) informovanost v médiích o soc. službách Vývoj sociálních služeb v Třinci

15 Vývoj sociálních služeb v Třinci
r – sociální služby příspěvkové organizace města Třinec (13 služeb) Domov pro seniory Domov Sosna PAPRSEK Denní stacionář Domov se zvl.režimem Domov pro zdr.postižené Osobní asistence Sociální služby města Třince Odlehčovací služba Centrum sociální pomoci Třinec Domov Nýdek LÉČEBNÁ REHABILITACE Domov pro seniory Pečovatelská služba Pečovatelská služba Denní stacionář Dům s peč. službou RADOST Azylový dům pro matky Domovinka Centrum denních služeb Dům na půl cesty Klub seniorů Soc. aktiv. služby pro seniory a zdr. postižené Vývoj sociálních služeb v Třinci

16 r. 2010 – sociální služby Slezská diakonie
Slezská diakonie (celkem 13 služeb) Budova BETHEL Azylový dům (muži) Noclehárna Nízkoprahové denní centrum Terénní program Sociální rehabilitace Budova EMAUS ELPIS poradna Azylový dům (ženy) Soc.aktiv. pro rodiny s dětmi TABITA osobní asistence TABITA odlehčovací služby RÚT sociální rehabilitace Budova JORDÁN Soc.aktiv. služby pro zdr. postiž. Podporované bydlení Budova Nebory RANČ Vývoj sociálních služeb v Třinci

17 r. 2010 – sociální služby ostatní organizace
Sociální rehabilitace Diakonický institut (+ Šifonér) Poradna pro ženy a dívky ONŽ Rodinná a manželská poradna CPP Poradna pro zdravotně postižené CZP MSK Terénní program (návyk.látky) RENARKON Osobní asistence Podané ruce CHARITA TŘINEC CELKEM – 9 SLUŽEB (7 služeb + 2 služby BUNKR) BUNKR, Bunkřík Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Terénní program streetwork Vývoj sociálních služeb v Třinci

18 r. 2010 – neziskové organizace s činností navazující (celkem 17 organizací)
SONS (dobrovolníci) ADRA Klub seniorů TŽ ERGON KaPa Klub Marie Karavana Zdravotně postižení ČR eSeznam chráněná dílna MEDICA zdravotní péče MEDICA terénní hospicová péče Všeobecná sestra pro domácí péči CHARITA půjčovna kompezačních pomůcek Asociace rodičů a přátel zdr. postiž. dětí Pedagogicko-psychologická poradna Sborové centrum pro rodinu HUTNÍK Filadelfia Vývoj sociálních služeb v Třinci

19 Vývoj sociálních služeb v Třinci
r. 2010 Leden napsán projekt Informační kampaň MSK Únor setkání pracovní skupiny za obce v MSK v Třinci Březen společné setkání všech pracovních skupin Červen seminář Ing. Diváková Září seminář Ing. Diváková Den sociálních služeb Listopad seminář pro management Ing. Diváková Prosinec seminář pro management Ing. Diváková Průběžně: - individuální setkávání jednotlivých pracovních skupin mimo úřad včetně výjezdu do Polska – více sdělí koordinátorka Vývoj sociálních služeb v Třinci

20 Vývoj sociálních služeb v Třinci
Děkuji za pozornost. V Třinci dne Zpracovala: Bc. Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí, Třinec Vývoj sociálních služeb v Třinci


Stáhnout ppt "Vývoj sociálních služeb v Třinci"

Podobné prezentace


Reklamy Google