Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NK 1 – Konstrukce – část 2B Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NK 1 – Konstrukce – část 2B Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.,"— Transkript prezentace:

1 NK 1 – Konstrukce – část 2B Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.,
Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav Zásady navrhování Zatížení Uspořádání konstrukce Zakládání staveb Zděné konstrukce

2 Ohýbané nosné systémy momentový obrazec nosník prostý
nosník vetknutý – spolupůsobení svislých konstrukcí

3 Konstrukce převážně tlačené
konstrukce obloukové

4 Konstrukce převážně tažené
Visuté konstrukce - tvarem se přizpůsobují výslednicové čáře vnějšího zatížení.

5 Konstrukce zastřešení

6 Zavěšené nosné systémy

7 Zavěšená mostní konstrukce

8 Kombinace nosných systémů

9 Pořadí návrhu nosné konstrukce
směr navrhování Deska Trám Sloup Základ směr výstavby

10 Orientační rozměry betonových nosných prvků
DESKY Jednosměrně pnuté  – prostě uložené ……………….. l1/25 – l1/ (50 mm)  – spojité nebo vetknuté …… l1/33 – l1/ (50 mm do sv. 1 m) (60 mm do sv.1,5 m) (70 mm nad sv.1,5 m) – konzolové ………………….. l1/ (50 mm) hmin

11 Orientační rozměry desek
DESKY Obousměrně pnuté – plný průřez – prostě uložené ……………….. l1/ (100 mm)  – vetknuté pružně ………… l1/40 nebo plně …1,2 (l1 + l2)/ (100 mm) hmin

12 Orientační rozměry desek
DESKY hmin Obousměrně pnuté – vylehčené kazetové  – prostě uložené ………………………………. l1/20 – vetknuté pružně nebo úplně ……………..... l1/25 Lokálně podepřené  – bezhřibové ……………………………. l2/ (160 mm) – hřibové ………………………………... (l2 – 2c/3)/ (120 mm) l2 je větší rozpětí, c účinná šířka hlavice

13 Orientační rozměry betonových nosníků
NOSNÍKY h b Trámy prostě uložené a spojité  – zatížené užitným zatížením …………l1/15 – l/ (0,33 – 0,4) h – střešní …………….…………………l1/17 – 11/ (0,33 – 0,4) h Trámy konzolové  – zatížené užitným zatížením ……………. l/ (0,33 – 0,4) h – střešní ……………………………………l/ (0,33 – 0,4) h

14 Orientační rozměry betonových průvlaků a sloupů
h b Průvlaky  – zatížené užitným zatížením ………..l/12 – l/ (0,3 – 0,5) h – střešní …………….……………… l/14- l/ (0,3 – 0,5) h SLOUPY  – střední sloupy vícepodlažních budov Minimální rozměry: 200 mm, svisle betonované sloupy na staveništi 140 mm, vodorovně betonované prefabrikované sloupy

15 Vliv štíhlosti nosného prvku
Eulerovo kritické břemeno

16 Vliv štíhlosti závisí na tvaru a způsobu namáhání nosného prvku

17 Ohybové štíhlosti  Kritérium  < lim

18 Mezní štíhlosti pro železobetonové konstrukce
veličiny A,B,C závisí na stupni vyztužení, součiniteli dotvarování, poměru momentů n poměrná normálová síla Orientačně: Prostý beton lim < 80 Železobeton lim < 150 (25 pro velmi malou výstřednost)

19 Vymezující ohybové štíhlosti
Účinná výška l0 pro čtvercový sloup 350 mm

20 Svislé průhyby wc nadvýšení nezatíženého nosného prvku
w1 počáteční průhyb od stálých zatížení w2 dlouhodobá část průhybu od stálých zatížení w3 přídavný průhyb od proměnných zatížení wtot celkový průhyb (součet w1 , w2 , w3) wmax celkový průhyb bez nadvýšení

21 Deformace a vodorovná posunutí
u celkové vodorovné posunutí na výšku budovy H ui vodorovné posunutí na výšku podlaží Hi

22 Mezní průhyby podle EN 1992-1-1
- průhyb při kvazistálém zatížení nemá překročit 1/250 rozpětí. - nadvýšení; velikost nadvýšení bednění by neměla překročit 1/250 rozpětí. - kritérium průhybu po zabudování prvku: 1/500 rozpětí při kvazistálé kombinaci zatížení. Ostatní omezení by měla být uvažována v závislosti na náchylnosti k porušení připojených prvků. L/500

23 Vymezující poměry rozpětí a účinné výšky průřezu l/d
Pro poměry l/d menší než vymezující hodnoty v tabulce se ukazuje, že průhyby jsou menší než l/250 a výpočet přetvoření lze vynechat.

24 Vliv oceli a stupně vyztužení na vymezující poměr l/d

25 Mezní hodnoty svislých průhybů podle ČSN 73 1401
wmax w3 Střešní konstrukce vaznice, vazníky L/ L/250 Stropní konstrukce L/ L/300 stropnice, průvlaky L/ L/350 - kce nesoucí dlažby, omítky, příčky L/400 až L/750 Jeřábové dráhy EN obecné pokyny, odvolává se na NA

26 Mezní hodnoty vodorovných deformací podle ČSN 73 1401
prvky stěn příčle zasklení L/200 sloupky a paždíky L/250- L/300 vrcholy sloupů budov od zatížení větrem - 1 podlažní haly H/150 - 1 podlažní budovy H/300 vícepodlažní budovy H/300 - v každém podlaží H0/500 - pro kci jako celek

27 Mezní hodnoty svislých průhybů podle EN 1995-1-1
w1 = L/300 až L/500 wmax = L/250 až L/350 wtot = L/250 až L/350

28 Momenty nosníků namáhaných na ohyb
Prostý nosník Vetknutý nosník Spojitý nosník o více polích – rovn. zatížení (přibližně) - 1/12 qL2 -1/12 qL2 -1/12 qL2 q -1/12 qL2 1/10 qL2 1/12 qL2 1/12 qL2 1/12 qL2 1/10 qL2

29 Otázky ke zkoušce Koncepční návrh nosného systému Konstrukční systémy
Konstrukce převážně tlačené nebo tažené Pořadí návrhu nosných prvků Orientační rozměry vodorovných nosných prvků Orientační rozměry sloupů Vzpěr, vymezující hodnoty ohybové štíhlosti Mezní hodnoty svislých průhybů Mezní hodnoty vodorovných deformací Vymezující poměr rozpětí a účinné výšky Nosníky namáhané na ohyb


Stáhnout ppt "NK 1 – Konstrukce – část 2B Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google