Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použitá literarura Petr Klínský,Danuše Chromá,Svatava Tesařová,Michal Janák: Finanční gramotnost-obsah a příklady z praxe škol,NÚOV Praha 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použitá literarura Petr Klínský,Danuše Chromá,Svatava Tesařová,Michal Janák: Finanční gramotnost-obsah a příklady z praxe škol,NÚOV Praha 2008."— Transkript prezentace:

1

2 Použitá literarura Petr Klínský,Danuše Chromá,Svatava Tesařová,Michal Janák: Finanční gramotnost-obsah a příklady z praxe škol,NÚOV Praha 2008

3 Finanční produkty POJIŠTĚNÍ

4 V životě nám hrozí i určitá rizika ( ztráta příjmů nebo ztráta majetku ), musíme tedy přemýšlet o jejich zajištění a to ve třech oblastech: Náhrada příjmů Obnova majetku Ochrana proti vzniku výdajů K tomu nám poslouží následující druhy pojištění:

5 Životní pojištění Zaručí ochranu v případě nenadálých životních událostí ( úraz s dočasnými či trvalými následky nebo i úmrtí následkem úrazu). Výhody – možnost spoření a daňového zvýhodnění. Lze doplnit o širokou škálou připojištění (pobyt v nemocnici, denní odškodné za dobu léčení úrazu, pracovní neschopnosti pro nemoc…).

6 Základní kategorie Kapitálové životní pojištění (kombinace pojištění a investování, pojišťovna vložené prostředky dále investuje, pokud klient dožije, vyplatí se mu sjednaná částka včetně podílů z tohoto investování). Investiční životní pojištění (podobné předchozímu, ale klient si sám volí, kam bude jeho prostředky pojišťovna investovat, jde o podílové fondy s různou mírou rizika ).

7 Úrazové pojištění Kryje riziko zranění, jejich následků, smrti, ale nemá výhody předchozích dvou (je součástí životních pojištění). Mělo by být samozřejmostí pro každého. Vyplácí se v případě, že následkem úrazu je smrt trvalé následky tělesné poškození pracovní neschopnost pobyt v nemocnici

8 Pojištění majetku Pojištění nemovitosti (hradí škody na bytu, domu, chalupě, ale ne na věcech, které jsou uvnitř, příčinou může být požár, povodeň, blesk, vloupání vichřice...). Neočekávejte ale, že pojišťovna pojistí dům v záplavové oblasti. Pojištění domácnosti ( hradí škody na věcech, které jsou součástí nemovitostí- nábytek, elektronika, cennosti…).

9 Pojištění motorových vozidel
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla =tzv. povinné ručení ( je skutečně povinné, za nesjednání hrozí pokuta,  kryje škody, které jste přivodili někomu jinému ). Havarijní pojištěni ( je dobrovolné, řidiči, i přestože zaviní nehodu, pojišťovna zaplatí škody na autě, finanční prostředky vyplácí i v případě ztráty automobilu. Doplňkově lze zařídit asistenční služby, úrazové pojištění pro posádku vozidla…

10 Cestovní pojištění Uzavírá se, pokud se chystáte vycestovat z ČR.
Mělo by pokrývat léčebné výlohy v zahraničí a riziko úrazu ( dále lze připojistit i zavazadla či odpovědnost za škodu ). Naše pojišťovny hradí ošetření pouze do výše platby u nás v ČR, v cizině bývá ale ošetření dražší, proto je dobré bez tohoto pojištění do ciziny nevyjíždět.

11 Pojištění odpovědnosti
Pojištění za škody z občanského života (škody, které pojištěný občan způsobí další osobě např. na majetku, zdraví…). Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem povolání (neúmyslné škody způsobené pojištěným zaměstnancem zaměstnavateli ).

12 Penzijní připojištění
Nejedná se o pojištění, které přímo kryje určitá rizika, ale zajišťuje doplňkový příjem ke státem vyplácenému důchodu. Toto připojištění zajišťují penzijní fondy Určitou částku nám přispívá i stát Daňové zvýhodnění Může nám přispívat i zaměstnavatel Podíly na zisku fondu

13 Slovníček pojmů Pojištěnec –  osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost, poskytuje plnění (pojišťovna) Pojistník – osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu (platí pojistné) Pojistné plnění - částka, která je vyplacena v případě pojistné události Oprávněná osoba - osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění


Stáhnout ppt "Použitá literarura Petr Klínský,Danuše Chromá,Svatava Tesařová,Michal Janák: Finanční gramotnost-obsah a příklady z praxe škol,NÚOV Praha 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google