Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NELZE CHÁPAT CÍRKEV BEZ JEJÍHO MATEŘSTVÍ Promluva Svatého Otce Františka na 19. zasedání Světové únie generálních představených ženských řeholí 8. 5. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NELZE CHÁPAT CÍRKEV BEZ JEJÍHO MATEŘSTVÍ Promluva Svatého Otce Františka na 19. zasedání Světové únie generálních představených ženských řeholí 8. 5. 2013."— Transkript prezentace:

1 NELZE CHÁPAT CÍRKEV BEZ JEJÍHO MATEŘSTVÍ Promluva Svatého Otce Františka na 19. zasedání Světové únie generálních představených ženských řeholí 8. 5. 2013

2 Svatý Otec děkuje za úsilí, aby zasvěcený život byl v církvi světlem Na základě tématu našeho zasedání nám dává tři myšlenky k osobní i komunitní reflexi

3 Drahé sestry, Jsem rád, že se s vámi mohu setkat a rád bych každou z vás pozdravil a poděkoval vám za vaše úsilí o to, aby byl zasvěcený život v církvi vždycky světlem. Drahé sestry, nejprve děkuji drahému bratru kardinálovi João Braz de Aviz za úvodní slova a těší mne také přítomnost sekretáře Kongregace. Vzhledem k poslání, které je vám svěřeno, považuji za obzvláště důležité téma vašeho zasedání: „Služba autority podle evangelia“. Na základě tohoto tématu bych vám chtěl nabídnout tři prosté myšlenky, které ponechávám vaší osobní i komunitní reflexi.

4 První myšlenka, kterou nám Svatý otec dává k promýšlení je ústřední postavení Krista a evangelia v našem zasvěceném životě – následovat Krista podle evangelních rad

5 Iniciativa našeho povolání k zasvěcenému životu je Boží iniciativa; Následovat Krista zasvěceným životem - exodus – vycházet ze sebe samých a soustřeďovat svůj život na Krista a Jeho evangelium; „vysvléci“ se ze svých plánů; vydat se na cestu adorace a služby; klanět se Pánu a sloužit druhým, nic si nenechávat pro sebe; představená má sama žít tento exodus a pomáhat komunitám žít tento exodus; Žijte a stále poukazujte na ústřední postavení Krista zasvěceného života a jeho evangelia;

6 Dál Svatý otec krátce rozebírá evangelní rady Poslušnost: Poslušnost jako naslouchání vůli Boží ve vnitřním hnutí Ducha svatého prověřeném církví a přijetím, že poslušnost vede skrze lidské prostřednictví; Svatý otec připomíná instrukci „Služba autority a poslušnost“

7 Chudoba: Chudoba – být chudá na sobectví; Jak? Přemožení sobectví logikou evangelia; Učí důvěře v Boží Prozřetelnost; Chudoba – ukazuje celé církvi, že Boží království nebudujeme my, Boží království neroste lidskými prostředky, ale milostí Boží, který působí skrze naši slabost; Chudobě učí pokorní, chudí, nemocní a všichni, kdo se nacházejí na existenciálních periferiích života;

8 Chudoba: Chudobě učí dotyk chudého Kristova těla v pokorných, chudých, nemocných, dětech; Chudoba, která učí solidaritě, sdílení a dobročinné lásce; Chudoba, která vyzařuje bytostnou střízlivost a radost; Chudoba, která varuje před materiálními modlami; Teoretická chudoba je na nic;

9 Čistota: Čistota (zdrženlivost) – charisma, které rozšiřuje svobodu darovat se Bohu a bližním; Darovat se něhou, milosrdenstvím a blízkosti Krista; Čistota nás vede, aby vždy vynikal primát Boha v našem životě; iZasvěcená žena je matkou, musí být matkou – duchovní matkou, ne „starou pannou“;

10 Čistota: Radost duchovní plodnosti ať inspiruje náš život; Nelze chápat Marií bez jejího mateřství; Nelze chápat církev bez jejího mateřství; Zasvěcená žena je ikonou Marie, ikonou církve;

11 Druhá myšlenka Svatého otce je naše služba autoritou Pravá moc na jakémkoliv stupni je službou; Autorita pro lidi = vlastnictví, nadvláda, úspěch; Autorita pro Boha = pokora, služba, láska; K autoritě jako službě je třeba osvojit si logiku Ježíše, který se sklání a umývá nohy apoštolům;

12 „Panovníci vládnou nad národy, mezi vámi tak tomu nebude…“ Kariéra, vlastní zájmy a osobní ambice způsobují v církvi při výkonu autority obrovskou škodu; Konejte autoritu doprovázením, porozuměním, pomocí, láskou, objetí…; Zvláště těch, kteří se cítí osamocení, vyloučení, vyprahlí – existenciálních periferií lidského srdce; Mějte oči upřeny na kříž – tam sídlí jakákoliv autorita v církvi Tam se ten, který je Pánem, stává služebníkem až k naprostému sebedarování;

13 Třetí myšlenka je církevní rozměr Církevní rozměr – konstitutivní dimenze zasvěceného života; Zasvěcený život je základní charisma pro církev; Cítění s církví nachází svůj výraz ve věrnosti magisteriu; Cítění s církví nachází svůj výraz ve společenství s pastýři a Petrovým nástupcem;

14 Církevní rozměr Evangelní zvěstování a svědectví nikdy nejsou izolovaným úkonem jedince, či skupiny; Je absurdní myslet si, že lze žít s Ježíšem bez církve, následovat Ježíše mimo církev a milovat Ježíše bez lásky k církvi; Odpovědně pečujte o formaci svých institutů ve zdravém učení církve, v lásce k církvi;

15 Nakonec Sv. Otec děkuje: Dík za Vaše působení, které není vždy snadné;

16 Povzbuzení a výzva Svatého otce Čím by byla církev bez Vás; Chybělo by jí mateřství, cit, něha a mateřská intuice; Buďte si jisté, že k Vám chovám sympatie; Modlím se za Vás; Vy se modlete za mne;

17 Povzbuzení a výzva Svatého otce Pozdravujte Vaše komunity, zvláště nemocné a mladé; Všechny povzbuzují k odhodlání a k radostnému následování Kristova evangelia; Buďte radostné, protože následovat Ježíše je krásné; Je krásné stát se ikonou Matky Boží a naší svaté matky církve hierarchické;


Stáhnout ppt "NELZE CHÁPAT CÍRKEV BEZ JEJÍHO MATEŘSTVÍ Promluva Svatého Otce Františka na 19. zasedání Světové únie generálních představených ženských řeholí 8. 5. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google