Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KS 1 SATs (Standardizované britské testy). O jaké testy se jedná? Tzv. SATs jsou standardizované testy znalostí, které skládají žáci 1.tříd (Y2) ve Velké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KS 1 SATs (Standardizované britské testy). O jaké testy se jedná? Tzv. SATs jsou standardizované testy znalostí, které skládají žáci 1.tříd (Y2) ve Velké."— Transkript prezentace:

1 KS 1 SATs (Standardizované britské testy)

2 O jaké testy se jedná? Tzv. SATs jsou standardizované testy znalostí, které skládají žáci 1.tříd (Y2) ve Velké Británii. Jejich cílem je zjistit úroveň znalostí žáků, kteří končí přípravný stupeň vzdělávání, ve dvou hlavních předmětech - anglický jazyk a matematika. Dosažené výsledky ukáží, zda se znalosti žáka pohybují pod/na nebo nad úrovní požadované pro danou věkovou skupinu. Kdy žáci SATs testy skládají? Každoročně se konají v měsíci květnu, a to od poloviny měsíce dále. Ve školním roce 2013/2014 se testy píší od 12.5. do 16.5.2014. KS 1 SATs (Standardizované britské testy)

3 Příprava na testy Prosím, neupozorňujte děti na testy a ani jim je opakovaně nepřipomínejte. Děti píší testy v průběhu celého týdne a každý den jim bude věnována jen určitá část výuky. Po zbytek dne se věnují zajímavým, méně náročným aktivitám. Tato cesta je pro děti nejméně stresující. Děti obvykle ani nevědí, že píší testy. Rozložení lavic i zasedací pořádek zůstává stejný jako obvykle, na děti není vyvíjen tlak, jsou povzbuzovány, aby pracovaly jak nejlépe umí. Nyní již začnou s přípravou, a to zkoušením si dřívějších tesů, aby si zvykly na obsah, formát, objem, atd. Testy pokrývají pouze ta témata, která byla probíraná v průběhu školního roku. KS 1 SATs (Standardizované britské testy)

4 Jak děti na testy připravit? Žáci se na testy připravují pravidelně ve škole v průběhu hodin AJ. Současně budou dostávat DÚ, jejichž obsah bude na SATs přímo zaměřený. Pokud zjistíte, že dítě něčemu nerozumí nebo má s vypracováním DÚ obtíže, kontaktujte bezodkladně učitele Aj. Jaká je organizace SATs ? Jednotlivé testy jsou rozloženy rovnoměrně do celého týdne, každý den se píší max. 1 delší a 1 kratší test. Jedná se o testy úrovní 1 – 3 Po zbytek dne se budou věnovat zajímavým, méně náročným aktivitám. Tato cesta je pro děti nejméně stresující. KS 1 SATs (Standardizované britské testy)

5 Může mé dítě u testů tzv. „propadnout“? Ne, žáci u těchto testů nepropadávají. Pouze se jimi zjišťuje úroveň jejich znalostí v závěru 1.ročníku ZŠ (ukončení „KS1“). Všichni žáci obdrží tzv. „levels“ neboli úrovně. Co je obsahem testů? Testy pokrývají pouze ta témata, která byla probírána v průběhu 1.dvou let na naší škole v hodinách Aj a matematiky (čj i Aj). U Aj se jedná o porozumění textu, spelling a gramatiku; u matematiky o tzv.“mental maths, testy A a B Musí testy absolvovat všichni žáci ČBZŠ? Ano, vyjma těch, kteří do školy nastoupili nedávno a jejich znalost Aj není dostatečná (full EAL) Jsou tyto testy zpoplatněny? Ne, jsou zdarma. Pouze testy v Y6 jsou zpoplatněny (2000Kč) KS 1 SATs (Standardizované britské testy)

6 Jaké je složení testů? English Reading Reading – čtení s porozuměním (celkem 60 min na přečtení příběhu + zodpovězení otázek, 25 – 30 otázek, 15 k příběhu, zbylé z reálného života). Otázky jsou za 1,2 nebo 3 body. Spelling test - 20 slovíček (některá lehčí, jiná těžší – s obrázky i doplňování textu) Slohová cvičení obsahují: Krátký příběh - 30 minutová písemná aktivita (básnička, pohled) Vyprávění - 45 – 60 minutová písemná aktivita (většinou spojená s hl.tématem textu, který děti četly)- dopis z tábora, popis zvířete KS 1 SATs (Standardizované britské testy)

7 Jaké je složení testů? Matematika Mental Maths – 5 otázek Test úrovní 2a/2b – až 25 otázek Test úrovně 3* – až 25 otázek K testu budou žáci potřebovat následující pomůcky: modré pero a tužku pravítko ( s cm a mm) * (pouze pro žáky, kteří dosáhnou úrovně 2a a min. 20 bodů) KS 1 SATs (Standardizované britské testy)

8 Jak rozumět daným úrovním, tzv. „levels“? KS 1 SATs (Standardizované britské testy) LEVELSYEAR 2 (7 let) YEAR 6 (11 let) Level 8 Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3nad úrovní Level 2na úrovni Level 1pod úrovní

9 NATIONAL CURRICULUM LEVELS KS 1 SATs (Standardizované britské testy) Úrovně O čem vypovídají? Pod úrovní 2 Vaše dítě ještě nedosáhlo požadovaného výsledku odpovídající vědomostem dětí v Y6 v UK v jednom či více předmětech 2C vědomosti pod očekávanou úrovní 2Bočekávaná úroveň 2A nad očekáváním 3 velmi vysoká úroveň (této úrovně dosáhne jen malé procento dětí)

10 UKÁZKY TESTŮ http://www.sats-papers.co.uk/ Kde ještě lze najít ukázky dřívějších testů? Zde je několik odkazů na webové stránky, z nichž je možné zdarma stáhnout verze dřívějších testů, které si mohou žáci jako součást své přípravy vyzkoušet: http://www.satspapers.co.uk/ks1.php http://primarytools.co.uk/pages/pastpapers.html http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/SATS.html KS 1 SATs (Standardizované britské testy)

11 Jak můžete dětem pomoci? pomáhejte s domácími úkoly čtěte s dětmi doma každý den, ptejte se hodně otázek z textu, abyste se ujistili, že dítě obsahu porozumělo. Dále se ptejte, co by se mohlo stát poté/následně, proč to on/ona udělal(a), jaká je jejich oblíbená postava, co si momentálně myslí, apod. používejte čísla a početní operace v každodenních situacích a dodávejte dětem odvahu, aby je prováděly z hlavy. Např. sčítání čísel na poznávacích číslech aut, počítání po 2,3,5 a 10, když stojíte v dopravní zácpě, vážení indgrediencí při vaření/pečení, atd. Podporujte děti ve vyprávění o svých zájmech a zálibách Ptejte se dětí, co dělaly ve škole

12 NĚJAKÉ OTÁZKY?


Stáhnout ppt "KS 1 SATs (Standardizované britské testy). O jaké testy se jedná? Tzv. SATs jsou standardizované testy znalostí, které skládají žáci 1.tříd (Y2) ve Velké."

Podobné prezentace


Reklamy Google