Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V PROGRAMU MS POWERPOINT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V PROGRAMU MS POWERPOINT"— Transkript prezentace:

1 V PROGRAMU MS POWERPOINT
INFORMAČNÍ CENTRUM LF UP V OLOMOUCI Kurz VYTVÁŘENÍ PREZENTACÍ V PROGRAMU MS POWERPOINT Modul II Kateřina Langová Cíl kurzu zvládnout práci s dalšími nástroji PowerPointu, které nám usnadní a zefektivní vytváření prezentací práce s osnovou vytváření vlastních předloh využití možností programu PowerPoint k oživení prezentace animační efekty kreslení základních grafických tvarů vytvoření interaktivní prezentace Požadované znalosti základy práce s operačním systémem Windows základní funkce programu MS Word znalosti práce s programem MS PowerPoint na úrovni obsahu kurzu Vytváření prezentací v programu MS PowerPoint Modul I

2 Co se v kurzu naučíme? 1. práce s osnovou 2. vytvoření vlastní předlohy prezentace 3. animační efekty 4. příprava podkladů a tisk prezentací 5. úprava záhlaví a zápatí 6. kreslení základních grafických tvarů 7. formátování vložených obrázků 8. vytvoření interaktivní prezentace

3 Nová verze 2000 základní uživatelská vylepšení
normální zobrazení – současně osnova textu, aktuální snímek a místo pro poznámky změna systému nabídek každý otevřený dokument je zastoupen jedním políčkem na hlavním panelu Windows Mezi změny patrné na první pohled patří nový vzhled základního zobrazení, kterým je nyní Normální zobrazení, jež ukazuje současně osnovu textu prezentace, aktuální snímek a místo pro poznámky. Změnil se i systém nabídek, v němž zřídka používané příkazy mizí z nabídek, kam se dostávají ty, které vybíráme nejčastěji. Na hlavním panelu Windows je každý otevřený dokument v aplikacích Office 2000 zastoupen jedním políčkem.

4 Práce s panelem nástrojů osnova
text v automatických textových polích osnovu prezentace uvidíme zvětšenou po zmáčknutí 2. tlačítka v levé části vodorovného posuvníku zobrazení panelu nástrojů osnova – ZOBRAZIT – PANELY NÁSTROJŮ- OSNOVA normální zobrazení prezentace zobrazení osnovy řazení snímků zobrazení snímků Text lze psát a upravovat také v podokně Osnova. Je to výhodné, chcete-li se soustředit na textovou část prezentace, např. prohlédnout si obsah celé prezentace. Obsahuje jen nadpisy snímků a ostatní text pouze z textových polí vzniklých díky automatickému rozvržení snímku. V levé části vodorovného posuvníku jsou tlačítka pro přepínání mezi jednotlivými zobrazeními. Druhé tlačítko zleva slouží k zobrazení Osnovy. Pokud na obrazovce není zobrazen panel nástrojů Osnova, zavoláme ho výběrem Zobrazit – Panel nástrojů – Osnova.

5 Práce s panelem nástrojů osnova
zvýšení/snížení úrovně odstavce přesun odstavce nahoru /dolů rozvinutí /sbalení odstavců pod nadpisem zobrazení jen nadpisů /celé osnovy vytvoření souhrnného snímku zobrazení /skrytí formátu textu Na snímku jsou shrnuty možnosti tlačítek na panelu nástrojů Osnova. Posluchači si vytvoří několik textových snímků s využitím nástrojů osnovy. vložení nového snímku Ctrl + Enter

6 Předloha Snímky z předlohy přebírají barevné schéma
formát a umístění nadpisu formát jednotlivých úrovní hlavního textu a jeho umístění formát a umístění data, zápatí a čísel snímků pozadí všechny objekty – ty se pak objeví v pozadí snímku Předloha je jednou z nejdůležitějších součástí prezentace, protože ovlivňuje její vzhled. Předloha je vzorový snímek, který se neprezentuje (nedá se vytisknout ani promítnout), ale určuje vzhled všech snímků v prezentaci. Pozadí, barevné schéma a objekty se v předloze vytvářejí a upravují stejným způsobem, jaký známe ze snímků. Nadpisy, hlavní text, datum, zápatí a čísla snímků se nevkládají přímo do předlohy, pouze je v ní reprezentují čárkované rámečky.

7 Předloha nadpisů a předloha snímků
Předloha nadpisů – určuje vzhled snímků, které mají rozvržení „Úvodní snímek“ Předloha snímků – určuje vzhled snímků s ostatními druhy rozvržení Zobrazení předlohy napisů a předlohy snímků nabídka Zobrazit – položka Předloha podnabídka Snímek (Nadpis) rychleji přejít na titulní nebo obyčejný snímek stisknout klávesu Shift a tlačítko zobrazení Snímek Předloha nadpisů umožňuje udržovat jiný vzhled titulního snímku a snímků, u nichž nastavíme rozvržení „Úvodní snímek“, než mají běžné snímky. Úvodní snímek může mít např. nadpis psán větším písmem, umístěný níže, nápadnější grafiku.

8 zástupný symbol nadpisů – určuje formát a polohu nadpisů snímků
pozadí a barevné schema bude platit pro snímky určuje formát dané úrovně hlavního textu na snímcích zástupný symbol objektů – určuje formát a polohu objektů na snímku zástupné symboly datumu, zápatí a čísla snímků – určují jejich formát a polohu na snímcích Posluchači si pokusí připravit vlastní předlohu snímku se zformátováním nadpisu, odstavce, pozadí a vloží do předlohy grafický objekt, který se stane součástí pozadí. Toto je možné použít např. při vkládání loga.

9 Animace objektů pohybové a zvukové efekty s jednotlivými objekty na snímcích při projekci prezentace animovat lze nadpisy i hlavní texty snímků, nakreslené i vložené obrázky, grafy i jiné objekty lze vybrat různé animační efekty objekty mohou být při projekci animovány automaticky nebo po klepnutí myší Posluchačům předvedeme první animovaný snímek. Animační – pohybové i zvukové – efekty upoutají při předvádění prezentace pozornost publika. Musíme dát ale pozor na to, abychom přílišným množstvím rozličných efektů neodváděli pozornost posluchačů od obsahu naší prezentace.

10 Chameleón charakteristická skupina plazů
se známým měněním barev žijí pouze ve Starém světě (jižní Afrika, Madagaskar, Indie a Cejlon) velikost se pohybuje mezi 20 – 30 cm živí se hmyzem, ještěrkami, ptačími mláďaty a mláďaty drobných savců Ukázka snímku s animačními efekty. Nejdříve se na snímku objeví nadpis, kliknutím myši vyvoláme další text a na závěr se objeví obrázek.

11 Chameleón charakteristická skupina plazů
se známým měněním barev žijí pouze ve Starém světě (jižní Afrika, Madagaskar, Indie a Cejlon) velikost se pohybuje mezi 20 – 30 cm živí se hmyzem, ještěrkami, ptačími mláďaty a mláďaty drobných savců Ukázka jiné formy animovaného snímku se stejným obsahem, jaký měl předchozí snímek. Nejdříve se na snímku objeví obrázek zvětšený na celou obrazovku. Ten je po kliknutí myší překryt poloprůhledným obdélníkem a na něm se objeví text. Text je díky poloprůhledné vrstvě, která překrývá obrázek čitelný a „matný“ obrázek tvoří zajímavé pozadí snímku.

12 Nastavení vlastních animací
Animovaný snímek zobrazíme v Normálním zobrazení Zadáme Prezentace – Vlastní animace Klepnutím označíme objekty, které chceme animovat Pomocí zelených šipek nastavíme pořadí animací Určíme, zda má být animace objektu spuštěna Při klepnutí myší nebo automaticky V nastavení vlastních animací je možné přesně určit, které objekty budou animovány, v jakém pořadí a zda bude animace spuštěna „Při klepnutí myši“ nebo „Automaticky ... vteřin po předchozí události“. Ve druhém případě zadáme do políčka vhodný počet vteřin mezi předchozí a touto animací.

13 Nastavení vlastních animací
Přejděte na kartu Efekty Efekty animace – vyberte požadovaný obrazový efekt, jeho směr a zvukový efekt U textového objektu můžeme nastavit, má-li se text zobrazit najednou, po odstavcích, slovech nebo písmech směr pohybu objektu při efektu animační efekt zvukový efekt při animaci Máme-li nastaveny požadované efekty, můžeme kliknout na Náhled a v malém políčku v okně Vlastní animace se nám všechny animační efekty předvedou. Jsme-li spokojeni, potvrdíme nastavení efektů stiskem volby OK. Posluchači si nejdříve nastaví animační efekty u již nachystaných textových snímků. Potom vloží na snímek grafický objekt a využijí stejných animačních efektů, které jim byly předvedeny na snímcích s „chameleonem“.

14 Animace grafu Ukázka grafu s použitými animačními efekty. Animace probíhá po jednotlivých kategoriích. Legenda i mřížka jsou animovány. Posluchači vloží do své prezentace snímek s grafem a vyzkoušejí si různé způsoby animace.

15 Animace grafu Přejdeme na kartu Efekty grafu
Vyberte, zda se mají objevit všechny prvky najednou, po řadách (barvách), po kategoriích (skupinách) nebo po jednotlivých prvcích (hodnotách) Zaškrtneme animaci mřížky a legendy Vybereme požadovaný animační příp. zvukový efekt Chceme-li, aby graf po animaci změnil barvu nebo zmizel, vybereme v seznamu „Po animaci“ vhodnou volbu. Nabízí se: Barvy z barevného schématu snímku, Další barvy, Skrytí po animaci a Skrytí při dalším klepnutí myší. Volbou Netlumit změnu barvy i skrývání zrušíte.

16 Schéma - létající cirkus
Marketing Firma XY Prodej Servis Vzdělávání Nabídka Záruka Produkt Asistence Ukázka špatně použitých animačních efektů. Každému objektu je přiřazen jiný animační efekt. Na snímku je také použito příliš mnoho různých barev. Partnerství Služby Spokojený zákazník

17 Přechodové efekty při střídání snímků Nastavování přechodu v zobrazení Řazení snímků
Zadejte Zobrazit – Řazení snímků Označte snímek nebo snímky, kterým chcete přiřadit určitý přechodový efekt – všechny snímky vybrat pomocí příkazu Úpravy – vybrat vše Klepněte na panelu nástrojů Řazení snímků na první okénko, Efekty přechodů snímků, vyberte vhodný efekt Přechod snímku zahrnuje obrazový, případně zvukový efekt, který doprovází příchod snímku při předvádění elektronické prezentace. Místo obyčejného přechodu lze připravit například rozvinutí snímku ze středu obrazovky při doprovodném zvuku vysunujícího se objektivu kamery – tak jak je nastaveno u tohoto snímku.

18 Přechodové efekty při střídání snímků Nastavování přechodu v dialogu
Přejděte na snímek , kterému chcete přiřadit určitý přechodový efekt Zadejte příkaz Prezentace – Přechod snímků Vyberte požadovaný efekt – rychlost jeho průběhu, zvukový efekt, způsob přechodu na další snímek stisk tačítka Použít pro daný snímek, Použít u všech – pro všechny snímky klepnutím se předvede ukázka vybraného efektu výběr zvukového efektu Nastavování přechodu v dialogu umožní přesnější nastavení. Použití zvukového efektu pečlivě zvažte, aby nepůsobil na posluchače příliš rušivě. výběr obrazového efektu pokračuje v přehrávání zvukového efektu až do zaznění jiného efektu rychlost přechodu způsob zobrazení dalšího snímku při projekci

19 Příprava podkladů a tisk prezentací
Podklady jsou stránky s miniaturami 2, 3, 4, 6 nebo 9 snímků – vhodné pro posluchače Tisk podkladů - Soubor - Tisk vytiskne celou prezentaci vytiskne pouze vybraný snímek, na kterém se nachází kurzor volba výběr je zpřístupněna pouze tehdy, jsou-li označeny některé snímky v zobrazení Řazení snímků vytiskne vybrané snímky, které zapíšeme čísly Své posluchače můžeme pro naši prezentaci vybavit podklady, aby mohli přednášku lépe sledovat a mít její obsah k dispozici i po jejím skončení a případně si jej doplnit svými poznámkami. Je to úspornější než tisknout na stránkách celé snímky. Podklady nelze vůbec zobrazit, ale není to zapotřebí. Jejich obsah je v zásadě dán – jsou to zmenšeniny snímků, jejichž počet se nastaví vždy při tisku.

20 Určení typu zobrazení, ve kterém bude prezentace tištěna
vytiskne jeden snímek na jednu stránku možnost tisku několika snímků na jedné straně umožňují vytisknout i poznámky, které jsou spojeny s určitým snímkem PowerPoint umožňuje tisknout: jednotlivé snímky - každý na jednu stránku podklady - již bylo vysvětleno poznámky - pokud máme okomentované jednotlivé snímky svými poznámkami je možný také jejich tisk – na jedné stránce jeden snímek s poznámkami osnovu – jen textová část prezentace, text musí být psán v polích vzniklých díky automatickému rozvržení snímku vytiskne pouze text v takové podobě, která je určena v zobrazení osnovy

21 Záhlaví a zápatí na snímcích
Nabídka Zobrazit – Záhlaví a zápatí Karta Snímek Vloží datum (čas), který se při otevírání, tisku a předvádění aktualizuje Výběr formátu data a času Vloží pořadové číslo snímku Vloží zadaný údaj Záhlaví a zápatí jsou textová pole, jejichž obsah se objevuje na všech snímcích prezentace. V PowerPointu existuje vlastně jen zápatí, protože původní vymezená poloha pro tyto objekty je v dolní části snímků, ale můžeme je v zobrazení Předlohy přemístit i jinam, třeba k hornímu okraji snímků. Vypustí tyto údaje ze snímku s rozvržením „Úvodní snímek“

22 Záhlaví a zápatí v podkladech a poznámkách
Nabídka Zobrazit – Záhlaví a zápatí Karta Poznámky a Podklady Umístí na stránky poznámek a podkladů datum a čas: - automaticky aktualizované při tisku - zde napsané. Stránky s poznámkami, podklady i osnovou prezentace můžeme pro tisk opatřit pomocí záhlaví a zápatí identifikačními údaji, které se objeví na všech vytištěných stránkách. Text do horního okraje stránek Zajistí číslování stránek s poznámkami a podklady Text do dolního okraje stránek

23 Kreslení a vkládání grafiky Kreslení tvarů – základního – přímka, šipka, obdélník, elipsa
Zobrazte snímek, na který chcete kreslit, v zobrazení Snímek Klepněte na panelu Kreslení na tlačítko žádaného tvaru Stiskněte tlačítko myši na ploše snímku v místě, kde má tvar začínat ( + tlačítko Shift pro čtverec a kružnici nebo Ctrl pro rozvíjení ze středu) Uvolněte tlačítko myši Nastavte barvu čáry (obrysu) , výplně , styl čáry, příp. šipky Součástí prezentací mohou být kromě náročnějších obrázků také různé jednodušší grafické objekty, které může vytvořit v PowerPointu prakticky kdokoliv pomocí nástrojů pro kreslení automatických tvarů. Pomocí nich lze na snímek umístit bez větší námahy různé obdélníky, čáry elipsy, kružnice, šipky, trojúhelníky, závorky, srdíčka .... , dát těmto tvarům vhodnou obrysovou čáru a výplň.

24 Kreslení a vkládání grafiky Kreslení automatických tvarů
Na panelu nástrojů Kreslení Klepněte na nabídku Automatické tvary V rozvinuté nabídce ukažte na některou kategorii V rozvinuté podnabídce klepněte na požadovaný tvar Zmáčkněte tlačítko myši v místě, kde má tvar začínat Tažením myši vytvarujte kresbu Uvolněte tlačítko myši Posluchači se pokusí pomocí automatických tvarů nakreslit znázorněné piktogramy. DALŠÍ VÝDAJE

25 Typy pomáhající při kreslení
použití vodítek – Zobrazit – Vodítka - pobyb pomocí myši, možnost duplikovat vodítka – klávesa Ctrl nastavení – zrušení příchytu – Kreslení – Přichytit – K mřížce nebo tvaru změna pořadí objektů – Kreslení – Pořadí možnost seskupit, oddělit skupiny objektů Kreslení – Seskupit – Oddělit možnost otáčet objekty Kreslení – Otočit či překlopit Vodítka jsou pomocné, tečkované svislé a vodorovné čáry, kterými lze pohybovat a připravit si tak pozice pro přesné ruční umístění objektů a jejich zarovnání. Chceme-li ručním přesouváním vyrovnat objekty do řady, můžeme nastavit dva způsoby jejich přichytávání při manipulaci. Příchyt K mřížce znamená, že se budou objekty i vodítka automaticky zarovnávat k nejbližším čarám pomyslné mřížky. Příchyt K tvaru – objekty se budou při přiblížení k jinému objektu automaticky dotýkat přilehlé strany tohoto objektu. Obě položky fungují jako vypínače, nejsou-li prosvětlené (jsou vypnuté), můžeme pohybovat objekty zcela volně. Při částečném překrývání objektů nám nebude vždy vyhovovat pořadí jejich vrstvení. Můžeme je změnit převedením objektu dále do pozadí (Přenést dozadu, přenést dál) nebo blíže do popředí (Přenést dopředu, přenést blíž). Při kreslení obrázků bývá výhodné několik objektů podobného typu, které patří k sobě, seskupit. Tato skupina se pak chová jako jeden objekt. Opačnou operací je oddělení. Objekty na snímcích se dají otáčet vpravo či vlevo o 90 stupňů, překlápět podle svislé či vodorovné osy nebo natáčet o libovolný úhel. Otáčet nelze objekty vložené z jiných aplikací, např. kliparty, grafy, tabulky, ..

26 Formátování vložených objektů a obrázků Panel nástrojů Obrázek
panel by se měl objevit po vložení klipartu nebo obrázku ze souboru (lze ho vyvolat Zobrazit – Panely nástrojů - Obrázek Vložit obrázek ze souboru Nastavení barevného režimu obrázku Více/méně kontrastu Přebarví obrázek Vložené objekty do PowerPointu lze přesouvat, měnit jejich velikost a tvar, aplikovat na ně ohraničující čáru, stín a „zprůhlednit“ jednu jednobarevnou plochu a měnit její výplň. Můžeme měnit jejich překrývání, kopírovat je a mazat. Nelze je natáčet. Všechny úpravy vloženého obrázku jsou proveditelné pomocí panelu nástrojů Obrázek. Obrázek vybereme kliknutím myši a na obrazovce se nám objeví panel Obrázek. Obrázku poklepem na ikonu Více/méně jasu - kontrastu – měníme jas a kontrast. Chceme-li objekt oříznout, označíme jej. Klepneme na tlačítko Oříznout. Ukazovátko myši se změní na zvláštní symbol ořezávátka. Uchopíme myší jeden z úchytů objektu a táhneme požadovaným směrem. Nástroj přebarvit obrázek lze využít jen u klipartů. Klipart označíme, stiskneme tlačítko pro přebarvení. Objeví se dialogové okno, ve kterém nastavíme nové barvy. Potřebujeme-li zprůhlednit jednu jednobarevnou plochu na obrázku, obrázek vybereme, klepneme na tlačítko Nastavit průhlednou barvu a klepneme v obrázku na barvu, kterou chceme nastavit na průhlednou. Více/méně jasu Ořízne objekt Obnoví objekt v původní podobě Výběr stylu čáry Zobrazí dialog formát objektu Nastaví barvu jako průhlednou

27 Úprava obrázků - příklady
Posluchači si vloží do své prezentace jeden obrázek z galerie klipartů a jeden rastrový obrázek (např. z Internetu). Na nich procvičíme práci s nástroji panelu Obrázek.

28 Vytvoření interaktivní prezentace Přiřazení interaktivní činnosti objektu
Označte objekt, kterému chcete přiřadit činnost Z nabídky Prezentace vyberte Nastavení akcí Kartu Klepnutí myši nebo Tažení myši zvolte podle toho, jestli chcete, aby se objekt spustil při klepnutí myši nebo již při přesunutí kurzoru myši na objekt Interaktivní prezentace je prezentace, která obsahuje hypertextové odkazy na určité snímky prezentace, jiný soubor nebo přechod na stránky na Internetu. Vytvořením interaktivní prezentace sledujeme dva cíle. Vytvoříme interaktivní prezentaci, kterou si může zájemce sám prohlížet a využívat odkazy na různé jiné snímky prezentace, na adresy internetových stránek apod. „Živý“ řečník chybí a příjemce má možnost sám procházet jakýmkoliv způsobem prezentaci. Prezentace probíhá s účastí „živého“ řečníka, který využívá k oživení přednášky odkazů na www stránky na Internetu, nebo má připraveno několik „větví“ své prezentace a v jejím průběhu se podle časových možností a úrovně svých posluchačů rozhodne, kterou část přednášky použije, stiskem tlačítka přeskočí na daný snímek.

29 Volba Spustit program umožňuje spustit jakýkoliv program
Zvolte činnost, která se má provést při klepnutí na objekt v průběhu promítání prezentace: Volba Hypertextový odkaz na: umožní přejít na libovolný snímek, i v jiné prezentaci nebo na internetovou stránku. Volba Spustit program umožňuje spustit jakýkoliv program Volba Přehrát zvuk: přehraje vybraný zvuk Ukončete dialogové okno stisknutím tlačítka OK Způsobem zde popsaným přiřadíme objektu hypertextový odkaz. Tento je možný využít jen v režimu zobrazení Prezentace. Při přesunutí kurzoru na objekt obsahující odkaz na stránku Internetu se nám změní kurzor šipka na kurzor „ukazující ručička“ a současně se nám objeví www adresa, přiřazená objektu. Po kliknutí na daný objekt se otevře prohlížeč Internetu a vyhledá se stránka se zadanou adresou.

30 Interaktivní prezentace - vytvoření tlačítek
Z nabídky Prezentace vyberte Tlačítka akcí jakákoliv určená akce přejde na první snímek nápověda informace přejde na předchozí/další snímek přejde na první/poslední snímek Za tlačítka akcí považujeme především zvláštní kategorii automatických tvarů tlačítek, kterým lze přiřadit různé akce. PowerPoint má připraveno několik tlačítek, kterým jsou po vložení na snímek již přiřazeny základní akce odpovídající vzhledu tlačítka. Tlačítka si můžeme i nakreslit prostřednictvím jakýchkoliv automatických tvarů a přiřadit jim akci vlastnoručně. V širším významu může být tlačítkem jakýkoliv objekt nebo text v objektu, kterému přiřadíte akci z dialogu Nastavení akce. přejde na naposledy zobrazený snímek spustí program nebo otevře dokument přehraje zvuk přehraje video sekci

31 Potvrďte nebo změňte výběr akce v Nastavení akcí
Můžete změnit barvu výplně, popř. obrysové čáry tlačítka pomocí nástrojů na panelu Kreslení Způsob nastavení akcí pomocí příkazu Prezentace – Tlačítka akcí je nejjednodušší: Z nabídky Prezentace vybereme podnabídku Tlačítka akcí. Po stisknutí se nám objeví okno nabízející různé typy tlačítek. Vybereme tlačítko nejlépe podle akce, která mu má býti přiřazena, první tlačítko nemá žádnou předdefinovanou akci. Přesuneme se myší na snímek, na místo, kde chceme tlačítko umístit. Po kliknutí myší se nám objeví na snímku tlačítko současně s dialogovým oknem Nastavení akce. Pokud jsme použili tlačítko s již předvolenou akcí, je nejlepší výběr pouze potvrdit, neboť symbolika tlačítek je dosti zřejmá. U prvního „prázdného“ tlačítka můžeme vybrat kteroukoliv akci. Tlačítku můžeme nastavit pomocí panelu Kreslení jakoukoliv barevnou výplň nebo obrysovou čáru.

32 Národní lékařská knihovna v Praze
centrální kolekce lékařské a zdravotnické literatury souborný katalog zahraničních lékařských periodik meziknihovní výpůjční služby výzkumné zprávy grantové agentury IGA MZ ČR Bibliographia Medica Čechoslovaca Ukázka interaktivního snímku s odkazy na internetové stránky Národní lékařské knihovny. Posluchači si zkusí připravit stejný nebo podobný snímek: Vytvoříme si textový objekt a označíme jej. Vybereme příkaz Prezentace – nastavení akcí. Objeví se dialogové okno Nastavení akcí. Zaškrtneme volbu Přejít na cíl hypertextového odkazu – URL adresa. Adresu napíšeme do prázdného políčka a stiskneme OK.

33 Prohlédnout si katalog knihovny Univerzity Palackého
a jiných knihoven můžete na adrese: Další ukázka interaktivního snímku s jedním odkazem.


Stáhnout ppt "V PROGRAMU MS POWERPOINT"

Podobné prezentace


Reklamy Google