Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členění bank, bankovní služby, typy účtů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členění bank, bankovní služby, typy účtů"— Transkript prezentace:

1 Členění bank, bankovní služby, typy účtů
Bankovní soustava v ČR Členění bank, bankovní služby, typy účtů

2 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Bankovní soustava v ČR Sada: Číslo DUM: 20 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ročník: 2. Ověřující učitel: Mgr. K. Holečková

3 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Název listu: Bankovní soustava v ČR Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona nejprve uvádí významné instituce v ČR poskytující finanční služby. Poté jsou vyčleněny 2 typy bank – emisní a obchodní – a jsou uvedeny jejich důležité funkce. Prezentace se poměrně podrobně zabývá také distribučními kanály obchodních bank a typy bankovních účtů. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky 2. ročníku a může být podkladem další aktivitu žáků – referáty o konkrétních bankách. Klíčová slova: Obchodní banky, emisní banka, distribuční kanály, běžný účet, spořící účet, termínovaný účet, Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min.. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci let Použitá literatura, zdroje: Volně zpracováno dle odborných přednášek na VŠO Velikost: 205 kb

4 Instituce poskytující finanční služby v ČR
Obchodní banky – nejdůležitější role (bankovní účty, platební styk – hotovostní, bezhotovostní, zahraniční; směnárenská činnost) Směnárenská činnost může být prováděna i dalšími institucemi: směnárny, hotely, cestovní kanceláře a agentury ČNB – poskytuje licenci těmto institucím, provádí bankovní dohled Česká pošta – poštovní poukázky (ČR i zahraničí), SIPO, expresní platby do zahraničí, spoření, úvěry…

5 Instituce poskytující finanční služby v ČR
Pojišťovny Specializované banky (Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká exportní banka, hypoteční banky, stavební spořitelny) Nebankovní instituce (spořitelní a úvěrní družstva, EGAP – Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.)

6 Bankovní systém v ČR Dvoustupňový bankovní systém 2 druhy bank:
Emisní banka Obchodní banky

7 Emisní banka = centrální banka, banka bank  v ČR: Česká národní banka
Práce na neziskových kritériích V čele: bankovní rada Jako jediná emituje hotovostní peníze Provádí bankovní dozor, reguluje činnost ostatních bank Spravuje státní dluh Reprezentuje stát na zasedání MMF a Světové banky Do styku s ní přichází obchodní banky, ne běžný klient

8 Obchodní banky Univerzální x specializované
Je PO založená jako a. s. nebo státní peněžní ústav Má povolení ČNB působit jako banka (ČNB též rozhoduje o zrušení) Specializuje se na obchodování s penězi Provádí určitý okruh bankovních činností – zejména přijímá vklady a poskytuje úvěry Mají z % kapitál cizí, z 10 – 20 % vlastní

9 Základní aktivity obchodních bank
Vedou účty a přijímají vklady v Kč i cizí měně Poskytují úvěry Provádějí tuzemský i zahraniční platební styk Přijímají a vystavují všechny druhy platebních a zajišťovacích instrumentů Zajišťují emisi a obchodování s cennými papíry Další: směnárenská činnost, poradenství v podnikání, pronájem bezpečnostních schránek…

10 Formy bankovnictví Tradiční bankovnictví = bezprostřední kontakt klienta s bankou Přímé bankovnictví = banka poskytuje klientovi různé služby, aniž by musel do banky přijít

11 Distribuční kanály klasické (tradiční) alternativní

12 Distribuční kanály Homebanking Phonebanking /callbanking / telebanking
Historicky nejstarší typ přímého bankovnictví Komunikace prostřednictvím počítače napojeného na bankovní systém Phonebanking /callbanking / telebanking Klient zavolá na linku a komunikuje s telefonním bankéřem nebo automatem Internetbanking V současnosti nejrozšířenější Umožňuje komunikaci klienta s bankou pomocí internetu z jakéhokoli počítače a místa na světě

13 Distribuční kanály GSM bankovnictví Např. pomocí sms

14 Bankovní účet Nejdůležitější finanční nástroj
existence bankovního účtu je podmínkou bezhotovostního platebního styku Je také nástrojem pro vklady a výběry v hotovosti Bankovní účet můžeme charakterizovat jako chronologicky vedený přehled závazků a pohledávek určité banky (finanční instituce) vyplývající z obchodních vztahů s klientem

15 3 základní typy účtů Běžné účty Spořící účty Termínované vklady

16 Běžné účty Slouží především pro realizaci platebního styku, nikoli pro vytváření úspor Velmi nízká úroková sazba Běžný účet je určen: FO podnikatelům (tuzemcům i cizozemcům), FO občanům i FO pracovníkům bank (zde žirový účet), PO (tuzemcům i cizozemcům) Je zakládán v korunách i cizí měně, lze zřídit i pro nezletilé osoby (zřizuje zákonný zástupce, ale nezletilý může disponovat prostředky)

17 Běžné účty Účel založení: zajištění domácího i zahraničního platebního styku a zúčtování všech operací z příkazu majitele účtu Po vstupu do EU všechny účty a bankovní produkty neanonymní!

18 Služby spojené s běžným účtem
Kontokorentní účty = zvláštní krátkodobý typ účtu, který umožňuje čerpání peněžních prostředků do debetního zůstatku (ten je předem sjednaný a nepřekročitelný) Banka vlastně klientovi poskytuje úvěr (úrok 15 %) Lze otevřít v Kč i cizí měně Služby inteligentního účtu – k běžnému účtu banka poskytne spořící, který slouží k přelévání nadměrných zůstatků z běžného účtu

19 Služby spojené s běžným účtem
Bezhotovostní platby – na základě příkazu k inkasu, příkazu k úhradě Šekové knížky – po předložení pokladního šeku bance je vyplacena hotovost v určené formě Platební karty – soukromé, služební, pro 1 či více osob Přednostní platby – lze zažádat, aby platba, k níž dám příkaz, byla provedena přednostně

20 Zvláštní formy běžného účtu - devizové účty
účty v cizí měně (standardně v EUR a USD) Slouží k realizaci hotovostního a bezhotovostního platebního styku Spojeny se službami přímého bankovnictví Umožňují: vydání šekových knížek, platebních karet, elektronické bankovnictví…

21 Zvláštní formy běžného účtu – profesní účty
Běžné účty s úpravami, které usnadňují danou činnost Např. pro advokáty, notáře, auditory, lékaře, lékárníky, stomatology… Každá banka má seznam VIP (prezident, ministři, poslanci, senátoři, herci… těm jsou nabízeny speciální úrokové sazby a různé slevy)

22 Spořící účty Nejsou určeny pro realizaci platebního styku
Slouží zpravidla k vytváření krátkodobých finančních rezerv Jsou využívány k uložení volných finančních prostředků, lepší zhodnocení než u běžných účtů Investiční riziko je minimální (ze zákona pojištěny) Velmi jednoduché založení 2 druhy: s výpovědní lhůtou x bez výpovědní lhůty

23 Termínované účty Jsou určeny pro jednorázový vklad na pevný termín
2 druhy: S jednorázovou splatností (vklad je úročen pouze do dne splatnosti) Revolvingové vklady (po době splatnosti nedojde ke zrušení vkladu, ale banka jej obnoví na další měsíc s aktuální úrokovou sazbou)

24 Výhody a nevýhody termínovaných účtů
Lepší zhodnocení peněžních prostředků U většiny bank bezplatné zřízení a vedení Je dostupný Je pojištěn Nevýhody Nelze vybrat peníze předčasně Povinný minimální vklad Úroková sazba nedosahuje výše inflace

25 Osoby oprávněné = osoby, kterým majitel účtu udělí oprávnění disponovat tímto účtem Nutný podpisový vzor Pokud je smluvně stanoveno použití razítka firmy, musí být ve stejné formě užíváno Osoby oprávněné nemají právo zrušit účet

26 Klientská dokumentace
Banka uzavírá písemně smlouvu o založení, vedení a zániku běžného účtu Součástí KD je: Smlouva o zřízení a vedení účtu Doklad osvědčující právní subjektivitu majitele účtu a doklad opravňující k podnikatelské činnosti Doklad totožnosti – občanský průkaz Podpisový vzor

27 ÚKOL Vypracujte prezentaci o významných obchodních bankách působících na území ČR. Zhodnoťte význam, postavení této banky mezi konkurenčními bankami, specifika a nabízené služby. Zaměřte se také na zhodnocení kladů a záporů webových stránek dané instituce.


Stáhnout ppt "Členění bank, bankovní služby, typy účtů"

Podobné prezentace


Reklamy Google