Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky"— Transkript prezentace:

1 Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky
Milan Předota Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky (KBF), Boreckého 27 (Vltava), přízemí, tel

2 e-learning www.eamos.cz ZSF → KBF www.eamos.cz/amos/kbf
Vyb. kap. z fyz. (CBRNE) Informace o kurzu Doplňující přednášky a cvičení Radiologická fyzika Fyzikální konstanty a přehled vzorců Přednášky a cvičení

3 Sylabus předmětu Základy mechaniky - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený Formy energie (potenciální, kinetická, tepelná), teplo, výkon, práce Otáčivý pohyb – úhlová a obvodová rychlost, dostředivé zrychlení Kmitání a vlnění (frekvence a perioda, vlnová délka), druhy vlnění (podélné a příčné), intenzita zvuku Atom – struktura elektronového obalu, energetické spektrum atomu vodíku, excitace a ionizace Atom – struktura a energie jádra, izotopy (stabilní, nestabilní) Princip laseru Silové působení na nabitou částici v elektrostatickém poli (radiálním, homogenním), Coulombův zákon, elektrické napětí, intenzita elektrostatického pole Pohyb relativistické částice, relativistická hmotnost, energie a hybnost Silové působení na nabitou částici v magnetickém poli Foton – charakteristika, energie, vznik (RTG, jaderné záření g, tepelné a světelné záření, anihilace částic), spektrum elektromagnetického záření Comptonův rozptyl, fotoelektrický jev – popis, význam pro absorpci záření

4 Sylabus předmětu Rentgenové záření – brzdné a charakteristické RTG záření, vznik, energie Jaderné izotopy, přirozená a umělá radioaktivita Vazebná energie jádra, získávání jaderné energie fúzí a štěpením Záření a - vznik, absorpce Záření b (b- a b+) - vznik, absorpce Záření g - vznik, absorpce Neutronové záření - vznik, absorpce, detekce Rozpadový zákon Absorpční zákon Aktivita radioaktivní látky (definice, jednotky), vztah mezi intenzitou záření a množstvím látky Látkové množství, význam Avogadrovy konstanty, molární hmotnost Rozpadová schémata radionuklidů, radioaktivní rozpadové řady. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace, veličiny, jednotky ozáření) Scintilační a polovodičové detektory Plynové (ionizační) detektory Urychlovače částic – lineární, kruhové

5 Studijní literatura Svoboda, E.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, 2001 Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, Prometheus, 2001 Kubínek, Kolářová, Fyzika v příkladech a testových otázkách, Rubico, 1998 Záškodný, P.: Přehled základů teoretické fyziky (s aplikací na radiologii), Didaktis, Bratislava, 2005 Konečný J.: Radiační fyzika, ZSF JU, 2006 Hrazdira, I., Mornstein,V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno:Neptun,2001. Leoš Navrátil a Jozef Rosina: Lékařská biofyzika, Magnus, 2000 Úlehla, I., Suk, M., Trka, Z.: Atomy, jádra, částice, Academia, 1990 Kozlovská, D., Skalická, Z., Záškodný, P.: Úvod do praktika z radiologické fyziky. ZSF JU, České Budějovice, 2005

6 Podmínky pro získání zápočtu
Nejméně 50% bodů ze zápočtového testu


Stáhnout ppt "Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky"

Podobné prezentace


Reklamy Google