Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konstrukce čtverce 5. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konstrukce čtverce 5. ročník"— Transkript prezentace:

1 Konstrukce čtverce 5. ročník
Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

2 Zopakuj si: čtverec je rovinný útvar.
! Zopakuj si: čtverec je rovinný útvar. Je to pravidelný čtyřúhelník, který má všechny čtyři strany stejně dlouhé. c a = b = c = d b d a

3 Vrcholy a strany čtverce označujeme písmeny abecedy v pořadí jak jdou za sebou (vrcholy A, B, C, D, a strany a, b, c, d) a to proti směru pohybu hodinových ručiček. D c C |AB| = a |BC| = b |CD| = c |DA| = d b d A a B

4 ! ! ! ! Čtverec má 4 vrcholy – A, B, C, D a 4 vnitřní úhly.
Všechny úhly jsou pravé a proto … ! Čtverec má každé dvě sousední strany kolmé. AB BC, BC CD, CD DA, DA AB ! Čtverec má dvě dvojice protilehlých stran, které jsou rovnoběžné AB CD, BC DA

5 Při konstrukci dodržuj následující postup:
! Při konstrukci dodržuj následující postup: 1. náčrt načrtni čtverec popiš vrcholy označ stranu a zapiš její délku D C Sestroj čtverec ABCD, a = 5 cm. Uvědom si, že sousední strany jsou KOLMÉ a protilehlé strany jsou ROVNOBĚŽNÉ A B a = 5 cm

6 2. rozbor promysli si, jak budeš při konstrukci postupovat
svůj postup znázorni náčrtkem D r C p . . l k . . A B

7 sestroj čtverec podle promyšleného postupu
3. Konstrukce sestroj čtverec podle promyšleného postupu a) Narýsuj přímku s. Na ní zvol bod A, naměř 5 cm a vyznač bod B. B s A b) Pomocí trojúhelníku s ryskou sestroj v bodě A, B kolmice r, p k přímce s. s A B

8 c) Sestroj kružnici k, k (A, r = 5 cm) a kružnici l, l (B, r = 5 cm).
Průnikem kružnice k a přímky r je bod D. Průnikem kružnice l a přímky p je bod C. D C k l r p A s B d) Sestroj úsečku CD.

9 4. Zápis konstrukce stručně zapiš postup za pomoci matematických symbolů AB, |AB| = 4 cm r, r AB, A ϵ r s, s AB, B ϵ s k, k (A, r = 5 cm) D, D ϵ r k l, l (B, r = 5 cm) C, C ϵ p l ABCD

10 Vyzkoušej jiný postup konstrukce čtverce:
! Vyzkoušej jiný postup konstrukce čtverce: Narýsuj přímku s. Na ní zvol vyznač body A, B tak, aby platilo |AB| = 5 cm. B s A b) Pomocí trojúhelníku s ryskou sestroj v bodě B kolmici p k přímce s. p s A B

11 c) Na kolmici p vyznač bod C tak, aby |BC| = 4 cm.
s B

12 d) Bodem c veď rovnoběžku n s přímkou s
|| p || A s B

13 e) Bodem A veď rovnoběžku r se stranou BC
e) Bodem A veď rovnoběžku r se stranou BC. Průsečík těchto rovnoběžek označ D. n D C p r A s B

14 ? Procvičuj: 1. ABCD; a = 60 mm Sestroj: 2. KLMN; k = 8 cm
3. EFGH; e = 75 mm

15 Blažková, R. a kolektiv, Matematika pro 4. ročník ZŠ 2. díl Praha: Alter, ISBN


Stáhnout ppt "Konstrukce čtverce 5. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google