Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ"— Transkript prezentace:

1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ
Projekt „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově“ Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a Město Prostějov (CZ.1.04/3.1.03/ ) KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ pracovní skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Prostějov

2 CÍLOVÁ SKUPINA Osoby se zdravotním postižením jsou lidé v nepříznivé sociální situaci způsobené jejich zdravotním postižením či dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, které je činí závislými na pomoci jiné osoby. Z hlediska zákona 108/20006 Sb. o sociálních službách je zdravotní postižení tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit člověka závislým na pomoci jiné osoby

3 OSOBY SE ZP V PROSTĚJOV Ě
k  osob držitelem průkazu mimořádných výhod I. až III. Stupně, z toho 227 dětí do 18 roků k osob se ZP  přiznán invalidní důchod I. až III. stupně 3 600 občanům je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je vyplácen příspěvek na péči v rozsahu stanoveném stupněm závislosti I, II, III a IV. (zhruba 220 miliónů korun ročně)

4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZP
18 registrovaných sociálních služeb v našem městě a blízkém okolí, což představuje 49% z celkového počtu poskytovaných sociálních služeb z toho: 4 služby odborného poradenství 11 ambulantních a terénních sociálních služeb 3 služby pobytové 10 návazných (neregistrovaných) služeb, poksytovaných NNO

5 FINACOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Náklady související s poskytováním sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením představují zhruba 25% celkového objemu prostředků směrovaných do oblasti sociálních služeb v roce ,- v roce ,- v roce plánováno ,-

6 SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY OZP
21 členů = největší pracovní skupina KP SS, z toho: 1 zástupce zadavatele, tj. MěÚ Prostějov 12 zástupců poskytovatelů 8 zástupců uživatelů sociálních služeb, zejména z NNO sdružujících občany se stejným druhem zdravotního postižení či chronického onemocnění

7 SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY
POSKYTOVATELÉ Centrum pro zdravotně postižené CSS Lidická Prostějov Český červený kříž Charita Prostějov Lazariánský servis OS LIPKA OS Podané ruce OS Pomocná ruka Sociální služby Prostějov SONS, odbočka Prostějov Svaz tělesně postižených ČR Tyflo Centrum Olomouc, reg.prac.PV ZADAVATEL MěÚ Prostějov UŽIVATELÉ Asociace Radost Klub stomiků LDN Nemocnice Prostějov Prostějovští vozíčkáři Sedmikráska SNN SPCCH Prostějov SPMP Svaz tělesně postižených ČR

8 PROJEDNÁVANÁ TÉMATA organizační struktura, jednací řád pracovní skupiny záměr tvorby Plánu rozvoje sociálních služeb (poslání a cíl procesu) motto KP SS školení členů pracovní skupiny podíl na přípravě veřejných setkání zmapování stávajících služeb poskytovatelů vytvoření SWOT analýzy pracovní skupiny OZP jednání o dalších krocích při realizaci KP SS ve městě Prostějově připomínky k sociodemografické analýze podíl na výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb (náměty, návrhy, očekávání) podíl členů PS na jeho realizaci připomínky k analýzám poskytovatelů a finančních zdrojů návrhy opatření KP SS

9 SWOT ANALÝZA - SILNÉ STRÁNKY
Široká síť organizací, sdružující osoby se zdravotním postižením. Zájem zúčastněných na zkvalitňování sociálních služeb o vybudování chybějících sociálních služeb. Komunikace a spolupráce organizací nestátního neziskového sektoru navzájem i s ostatními poskytovateli. Kvalifikovaný a erudovaný tým pracovníků v oblasti sociálních služeb s potřebnou motivací, ochotou věnovat volný čas a iniciativním vedením. Zvyšující se počet členů organizací sdružující osoby se zdravotním postižením. Zmapování sítě sociálních služeb ve městě Prostějově a zahájení komunitního plánování.

10 SWOT ANALÝZA - SLABÉ STRÁNKY
Obtížný přístup občanů v nepříznivé sociální situaci k aktuálně potřebným informacím o sociálních službách a možnostech řešení této situace. SO Nedostatečná koordinace dopravní obslužnosti města Prostějova nízkopodlažními autobusy MHD SO Město Prostějov nemá zpracovanou metodiku rozdělování veřejné finanční podpory pro poskytovatele sociálních služeb. SO Chybějící sociální služby v oblasti chráněného či podporovaného bydlení pro osoby se ZP, chronickým či duševním onemocněním a pro starší rodiče pečující o dospělé dítě s těžkým zdravotním postižením. NO Nízká nabídka sociálně aktivizačních služeb a odborného sociálního poradenství pro osoby s psychickým onemocněním v návaznosti na nedostatečnou finanční podporu sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu uživatelů. NO Nedostatečná všeobecná informovanost zaměstnavatelů i uchazečů o zaměstnání o možnostech pracovního uplatnění osob se ZP, chybí služby sociální rehabilitace a terapeutické dílny. NO Chybějící služby a odborné poradenství pro osoby s alzheimerovou nemocí. O

11 SWOT ANALÝZA - PŘÍLEŽITOSTI
Využití strukturálních fondů EU pro zabezpečení chybějících sociálních služeb. Navázání kontaktů se zástupci z města a regionu v nejvyšších zákonodárných orgánech za účelem připomínkování navrhovaných legislativních změn v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Rozšířit spolupráci s KÚ Olomouckého kraje – např. možností zapojení do práce komisí, pracovních skupin, prostřednictvím tzv. „malých dotací“, apod. Vytvořit podmínky a rozšířit možnosti sociálního podnikání a sociální ekonomie, zaměřené především na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Rozšířit vzájemnou spolupráci poskytovatelů sociálních služeb při realizaci projektů ESF, včetně rozšíření spolupráce s městem Prostějov.

12 SWOT ANALÝZA - OHROŽENÍ
Nejistota v oblasti finančního zázemí ze strany organizací poskytujících sociální služby i ze strany uživatele. Novelizace zákona o sociálních službách, obavy ze snížení příspěvku na péči, z dalšího zvýšení úhrad. Vysoký podíl finanční spoluúčasti na projektech financovaných z prostředků ESF EU znemožňuje menším poskytovatelům zapojit se do projektové činnosti. Nejistota udržitelnosti již realizovaných projektů a udržitelnosti některých, zejména aktivizačních sociálních služeb. Snížení zájmu uživatelů o ambulantní sociální služby z důvodů nepřipouštění si potřeby pomoci, zvýšení podílu úhrady uživatele za sociální služby.

13 Poděkování všem členům pracovní skupiny osob se zdravotním postižením, kteří se s profesním zájmem, odbornou erudicí a velkou iniciativou zapojili do činnosti této pracovní skupiny. Děkuji za pozornost Mgr. Renata Čekalová OS LIPKA Prostějov


Stáhnout ppt "KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google