Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okresní hospodářská komora Louny Datum vzniku: 17. 8. 1994.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okresní hospodářská komora Louny Datum vzniku: 17. 8. 1994."— Transkript prezentace:

1 Okresní hospodářská komora Louny Datum vzniku: 17. 8. 1994

2 Co je Hospodářská komora ČR ? veřejnoprávní organizace, zřízená na základě zákona 301 / 1992 Sb. veřejnoprávní organizace, zřízená na základě zákona 301 / 1992 Sb. sdružení podnikatelů přijaté za své členy sdružení podnikatelů přijaté za své členy plní zákonem daný cíl – zastupovat zájmy podnikatelů v České Republice plní zákonem daný cíl – zastupovat zájmy podnikatelů v České Republice hlavním úkolem je podpora malého a středního podnikání (MSP) hlavním úkolem je podpora malého a středního podnikání (MSP)

3 Orgány okresní komory SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ  nejvyšší orgán (členové okresní komory) PŘEDSTAVENSTVO OKRESNÍ KOMORY  řídící orgán (koordinuje a řídí činnost úřadu)  členy jsou předseda, místopředseda, členové představenstva DR OKRESNÍ KOMORY  kontrolní orgán (zajišťuje kontrolu hospodaření a plnění stanovených úkolů) ÚŘAD  výkonný orgán (vede administrativu, připravuje podklady pro jednání, plní úkoly představenstva, zajišťuje informační servis pro členy, organizuje semináře)

4 Působnost OHK Louny poradenské a konzultační služby poradenské a konzultační služby vzdělávací činnost – semináře, workshopy, školení vzdělávací činnost – semináře, workshopy, školení propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti spolupráce s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí spolupráce s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí zajišťuje pravidelný informační servis pro členy zajišťuje pravidelný informační servis pro členy

5 Členství v OHK Členství v OHK dobrovolné pro právnické i fyzické osoby na základě písemné žádosti schválené představenstvem dobrovolné pro právnické i fyzické osoby na základě písemné žádosti schválené představenstvem FO - aktuální informace o dění v oblasti podnikání, úsporu finančních prostředků v rámci získávání informací, rychlou pomoc při řešení problému FO - aktuální informace o dění v oblasti podnikání, úsporu finančních prostředků v rámci získávání informací, rychlou pomoc při řešení problému PO – v rámci oborů se mohou spojovat pomocí OHK cíleně k realizaci velkých zakázek PO – v rámci oborů se mohou spojovat pomocí OHK cíleně k realizaci velkých zakázek

6 Výhody členství pomoc se získáváním finančních podpor podnikání, vyplňování přihlášek pomoc se získáváním finančních podpor podnikání, vyplňování přihlášek zastupování firem při jednáních na úřadech, hájení zájmu podnikatelů zastupování firem při jednáních na úřadech, hájení zájmu podnikatelů vyhledávání požadovaných informací vyhledávání požadovaných informací pořádání seminářů na témata požadovaná podnikateli pořádání seminářů na témata požadovaná podnikateli vydávání časopisu Komora.cz (měsíčník) vydávání časopisu Komora.cz (měsíčník) možnost připomínkovat zákony možnost připomínkovat zákony informace o výběrových řízeních, novelách zákonů informace o výběrových řízeních, novelách zákonů

7 Odborné sekce OHK Louny zájmové sdružení, zejména členů, kteří mají obdobný předmět podnikání zájmové sdružení, zejména členů, kteří mají obdobný předmět podnikání řeší podobné problémy při podnikání, překládá návrhy do programu jednání představenstva řeší podobné problémy při podnikání, překládá návrhy do programu jednání představenstva

8 Projektová činnost OHK Louny INFORMAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE INFORMAČNÍ MÍSTA PRO PODNIKATELE - informace a služby určené malým a středním podnikatelům - bezplatný servis o podmínkách, změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu včetně všeobecných informací z regionu - vzdělávací programy - poradenství právní, ekonomické, organizační - nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí Cílem projektu je zlepšit propojenost firem, vzájemnou spolupráci a informovanost týkající se podnikatelské legislativy ČR a EU, programů podpory MSP a vzdělávacích programů, komerčních nabídek a poptávek v tuzemsku a zahraničí. V rámci projektu jsou tyto informace poskytovány pro členy i nečleny OHK Louny a zástupce státní správy a samosprávy. Cílem projektu je zlepšit propojenost firem, vzájemnou spolupráci a informovanost týkající se podnikatelské legislativy ČR a EU, programů podpory MSP a vzdělávacích programů, komerčních nabídek a poptávek v tuzemsku a zahraničí. V rámci projektu jsou tyto informace poskytovány pro členy i nečleny OHK Louny a zástupce státní správy a samosprávy.

9 Projektová činnost OHK Louny BROÚK BROÚK - distribuce a aktivní vyhledávání informačních materiálů týkajících se problematiky EU - spolupráce na přípravě a pořádání seminářů, workshopů a školení - spolupráce na vytváření lokálních strategií - základní a obecné konzultace a poradenství pro přípravu zpracování projektů - spolupráce na vzniku zásobníku projektů – monitorování připravovaných (zamýšlených) projektů a vyhledávání projektových záměrů do zásobníku projektů - vyhledávání finančních zdrojů ze strukturálních fondů pro financování aktivit potencionálních žadatelů - spolupráce s ostatními rozvojovými centry vzniklými realizací BROÚKa - poskytování aktuálních informací potencionálním žadatelům (vyhlášené výzvy, novinky apod.) - tvorba projektů, jejich řízení apod.

10 Projektová činnost OHK Louny ZNALOSTMI K PROSPERITĚ II. ZNALOSTMI K PROSPERITĚ II. - dotační projekt v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) - určen pro zaměstnance a zaměstnavatele z malých a středních podnikatelů (dále jen MSP) Projekt spočívá v realizaci vzdělávacích kurzů v těchto oblastech: Projekt spočívá v realizaci vzdělávacích kurzů v těchto oblastech: - elektronická správa dokumentace systému řízení - moderní management – efektivní komunikace - moderní management – manager obchodu - řízení lidských zdrojů - integrovaný systém řízení a standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. vzdělávání je zajištěno odbornými lektory a vzdělávacími organizacemi, formou seminářů, prezenčních kurzů, e-learningu a individuálních konzultací, probíhají ve všech regionech Ústeckého kraje vzdělávání je zajištěno odbornými lektory a vzdělávacími organizacemi, formou seminářů, prezenčních kurzů, e-learningu a individuálních konzultací, probíhají ve všech regionech Ústeckého kraje

11 Projektová činnost OHK Louny SYSTÉM KOMUNIKACE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - projekt je financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – Rozvoj celoživotního učení, opatření 3.3.3 - cíl projektu posílit kvalitu a vyšší dostupnost dalšího profesního vzdělávání, rozvojem informačních a poradenských služeb, které by usnadňovaly orientaci na trhu práce - v rámci projektu jsou zjišťovány stávající a budoucí potřeby na pracovní sílu v rámci celoživotního vzdělávání (počet, oborové zaměření pracovníků, kvalifikační úroveň) - na základě těchto požadavků jsou ve školách, vzdělávacích institucích vytvářeny nové vzdělávací aktivity, kursů, modulů apod., které budou směřovat k přípravě dostatečně kvalifikované pracovní síly poptávané na trhu Výstupem projektu jsou informace o požadavcích na trhu práce, zapojení podnikatelů do aktivní spolupráce v celoživotním vzdělávání, systém komunikace mezi jednotlivými aktéry v regionu a iniciace nových vzdělávacích aktivit a projektů, které reagují na zjištěné potřeby mezi firmami. Výstupem projektu jsou informace o požadavcích na trhu práce, zapojení podnikatelů do aktivní spolupráce v celoživotním vzdělávání, systém komunikace mezi jednotlivými aktéry v regionu a iniciace nových vzdělávacích aktivit a projektů, které reagují na zjištěné potřeby mezi firmami.

12 Kde nás najdete Okresní hospodářská komora Louny Budova KB, a. s. v Lounech Komenského náměstí 2661 440 01 Louny Úřední hodiny Úřední hodiny PO 8:30 - 16:00 PO 8:30 - 16:00 ÚT8:30 - 16:00 ÚT8:30 - 16:00 ST8:30 - 16:00 ST8:30 - 16:00 ČT8:30 - 16:00 ČT8:30 - 16:00 PÁ8:30 - 15:00 PÁ8:30 - 15:00 Telefon: 415 633 245, 255, 256 Fax, záznamník: 415 633 254 E-mail: urad@ohkln.cz urad@ohkln.cz WWW. ohkln.cz

13 DĚKUJI ZA POZORNOST Bc. Linda Příhodová ředitelka OHK Louny Tel.: 604 219 404 E-mail: reditel@ohkln.cz


Stáhnout ppt "Okresní hospodářská komora Louny Datum vzniku: 17. 8. 1994."

Podobné prezentace


Reklamy Google