Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křeče a křečové stavy MUDr. Štědronská Šárka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křeče a křečové stavy MUDr. Štědronská Šárka."— Transkript prezentace:

1 Křeče a křečové stavy MUDr. Štědronská Šárka

2 Křeč = kontrakce svalu nebo svalové skupiny
Křečový stav = situace opakujících se křečí, bez úplného odeznění paroxysmu, nebo bez návratu vědomí mezi paroxysmy Etiologicky různorodé Různý stupeň závažnosti

3 Typy křečí I. PARCIÁLNÍ KŘEČE A. simplexní – bez poruchy vědomí
Dle International League Against Epilepsy I. PARCIÁLNÍ KŘEČE A. simplexní – bez poruchy vědomí somatosenzorické motorické projevy autonomní psychické

4 C. Parciální křeče sekundárně generalizované
B. Komplexní 1) Začínající bez poruchy vědomí automatismy bez automatismů 2) Začínající s poruchou vědomí s příznaky jako simplexní s automatismy bez dalších příznaků C. Parciální křeče sekundárně generalizované

5 II. Primárně generalizované k.
absence myoklonické klonické tonické tonicko-klonické atonické III. Neklasifikovatelné

6 Sekundární generalizace – progrese epi aktivity
Absence – zastavení pohybu po 5 – 15 s Myoklonie – náhlé synchronní trhnutí, následně generalizované konvulze Tonické - celková ztuhlost, sval je zatnutý Klonické – opakované sval. záškuby Tonicko – klonické – tonická extenze, vývoj synchronní bil. klon. aktivity

7 Křeče z únavy – omezeny na sval
Křeče z únavy – omezeny na sval. skupinu, bolestivé, bez poruchy vědomí, čistě tonické Tetanie – pomalé, tonické, max. na akrech Typicky odezní po podání Kalcia CAVE: laryngospazmus Závažné tetanie – tetanus Hyperventilační tetanie – úzkostné a panické ataky, silný emoční doprovod

8 Etiologie a dif. dg. Epileptické záchvaty – prim. afekce mozku
Neepileptické záchvaty – vliv jiného systému Psychogenní

9 1. Trauma Komoce, SDH, EDH, intracerebrální hematom, AV malformace, imresní fr. Časná forma Pozdní forma - trvalá Opak. traumata hlavy – nejčastější příčina pozdní epi u 15 – 21 letých! Porodní trauma

10 2. Cerebrovaskulární příčiny
HT krvácení, ischemie, embolie, SAK, AV malformace, aneurysma.. Rozvoj závisí na lokalizaci Vaskulitidy – SLE, periarteritis nodoza

11 3. Tumory Primární, meta, až 50% u 60 a víceletých
Parciální, generalizované, fokální projevy – pomalu rostoucí 60% astrocytomy a gliomy Cévní tu – hemangiom, angiom

12 4. Infekce Obvykle během choroby ale i chron. rozvoj
Meningitidy, encefalitidy, absces, septikémie, Viry, bakterie, houby Závisí na fokálním poškození Prenatální + perinatální infekce – predispozice AIDS

13 5. Léky a alkohol Abstinenční příznaky – alkohol, benzodiazepiny
Tonicko klonické k., 30% rozvoj deliria R: malnutrice, opak. úrazy hlavy Intoxikace Amfetaminy, kokain Velká skupina léčiv

14 Teofylin – generalizované k., 30% SE
CAVE: pac. Starší a s poruchami CNS Lok. Anestetika - CNS intoxikace Předávkování, i.v. aplikace, rychlá resorpce Generalizované křeče, následně útlum - koma, zástava dýchání KO: tupý pocit na jazyku a v ústech Prevence: premedikace, pomalá aplikace, opakovaná aspirace, min. dávka, sledování

15 Idiopatická epilepsie
Nejasný původ, genetický? Kryptogenní e. – na podkladě m. poškození, které se předpokládá, ale není prokázané

16 Metabolické příčiny Vrozené vady metabolismu m. Wilson Niemann – Pick
Fenylketonurie Galaktosemie Glykogenózy Poruchy energetického metabolismu

17 Získané poruchy metabolismu
Poruchy vodního a elektrolyt. hospodářství Hypovolemie – krvácení, zvracení, průjem… Hyponatremie – spojený s deficitem vody, vyjímečně pouze Na SIADH sy, Addisonova choroba Hypernatremie – hyperaldosteronismus Sek. Hyperaldosteronismus - jaterní cirhoza Ztráty vody – diabetes insipidus, osm. Průjem Tonicko-klonické křeče

18 Hypokalcemie – deficit vit.D, hypoparathyreoza
Malabsorpce, porucha met. jater, porucha renálních funkcí, pankreatitida, sept. Šok hypomagnezémie – GIT ztráty, renální ztráty, snížený příjem Hormonální poruchy – extrémní hyper nebo hypothyreoza, feochromocytom

19 Poruchy glykemie Hypoglykemie – nejč. navozená INZ nebo PAD Hyperinzulinémie – insulinom, exogenní inz, sulfonylurea, léky, sepse Snížená produkce glu: Hormonální deficity – hypopituitarismus, adrenální insuficience, glukagon deficit.. Enzymové deficity Onemocnění jater – cirhoza, hepatitidy..

20 Hyperglykémie Hyperosmolární koma – DM II, starší pacienti - osmotická diuréza = hypovolemie hyperosmolalita hypernatremie Vysoká mortalita

21 KV příčiny Mnoho KV symptomů může křeče napodobovat
m. ischemie nebo infarkt všech etio Stavy se sníženým výdejem KPCR, srdeční insuficience, kardiomyopatie, kardiogenní šok, VVV, chlopenní vady…

22 Další systémy Renální – renální insuficience – akutní, chronická, uremická encefalopatie Hematologické – HUS, TTP, DIC DIC – fokální nebo multifokální embolie, ischemie, krvácení – všechny etio DIC DIC může být vyvolána hyperpyrexií vyvolanou křečovým stavem

23 Plicní příčiny – rozvoj PE
Imunopatologické stavy – Sjorgenův sy, Wegenerova granulomatóza, sarkoidoza Demyelinizační choroby – RS Degenerativní choroby – Alzheimer, Pickova ch., Creuttzfeld – Jacob… Psychogenní křeče – pseudokřeče, hysterie, hyperventilace, psychozy, panické poruchy, disociativní poruchy…

24 Eklampsie = HT, proteinurie, (generalizované otoky), tonic- clonic k.
Syst. porucha endotelií, rozvoj vazospazmů, zvýšená periferní resistence, zvýšená cévní permeabilita Febrilní křeče - t.k. křeče při horečce 39°c a více 6 měs. – 6 let Nekomplikované – bez postparoxy příznaků Komplikované – následná hemiparéza

25 Status epilepticus = záchvat trvající více, než 30 min. nebo intermitentní záchvaty, mezi nimiž nemocný nenabude vědomí Život ohrožující stav Každý záchvat 10 min a víc – léčit jako SE Těžké poškození mozku Dlouhotrvající – refrakterní na terapii

26 Generalizované SE Generalizovaný konvulzivní SE (GCSE) primárně – tonicko-klonický, myoklonický sekundárně – parc. Sek. Generalizovaný Nekonvulzivní SE Absence, atonie II. Parciální SE Simplexní komplexní

27 Fáze I: protrahovaný nebo opakovaný GTCS, bez návratu vědomí
periody apnoe, insuf. dýchání, riziko aspirace Fáze II: pokračující koma s EEG obrazem SE třes prstů, trupu, končetin vyšší tonus difuzní, nesymetrické myoklonie opakované záchvaty bez návratu vědomí

28 Patofyziologie Otevření ion. Kanálů s Rc pro excitační AMK
Aktivace = efekt excitatorních AMK na b Toxické koncentrace Ca v bb Aktivace autolytických enzymů Produkce volných kyslíkových radikálů Fosforylace enz a Rc usnadňujících křeč.aktivitu Vzestup intracel. osmolality Porucha tvorby ATP – porucha výměny iontů

29 Trvalá depolarizace – změny extracelulární
Rozvoj hyperkalémie – produkce další křečové aktivity Vyšší b aktivita – nutný vyšší přísun O2 a glu Vyčerpání energetických zásob Rozvoj katabolismu Hlavní mechanismus poškození mozku

30 Systémové vlivy SE Excesivní sekrece katecholaminů a kortisolu Systémová + plicní HT Hyperglykémie Laktátová acidóza Poruchy ventilace – obstrukce d. cest + abnormální kontrakce bránice Porucha vylučování + zvýšená produkce CO2 hypertermie

31 Kombinovaná respirační a metabolická acidoza
Poruchy rytmu Hypoxie + elevace katecholaminů – zástava Rhabdomyolýza – RI Aspirace

32 Diagnostika Anamnéza CT EEG EKG
KO, kompl. biochemie, ABR, hladiny antiepileptik L. punkce

33 Terapie Cíl: Kvalitní cerebrální perfůze, zabránit hypoxii
Ukončit klinickou a EEG kř. aktivitu Zabránit opakování Příčina Zabránit metabolickým komplikacím

34 Terapeutický protokol:
0-10 min. – žilní linka, dýchací cesty Diazepam 10mg i.v. po 3 min. zopakovat Při nemožnosti i.v. – podání p.r. 10 – 20 min - odběry Možno opakovat dávku Diazepamu, pomalu – 3 mg za min. – respirační deprese Fenytoin (PHT)

35 PHT 250 mg pomalu cca 100mg/min
žádný efekt – dalších 250 mg PHT (50mg/min) riziko arytmií! Respirační insuficence – OTI, UPV intubací neváhat! 20 – 45 min Žádný efekt po 500mg PHT – dále 50mg/min do max dávky 1000mg

36 Nadále bez efektu – PHT do dávky 20mg/kg
Možno další bolus 10 mg midazolamu a pokračovat rychlostí 15mg/hod (midazolam pro neefektivitu diazepamu) Varianta midazolamu – valproát sodný Bolus 800 mg i.v., dále kont. 100 – 150 mg/hod

37 45 – 360 min – OTI vždy! Barbiturátové koma – Thiopental, event. Propofol Bolus 10mg/kg dále kont. 3-5mg/kg/hod Snaha o co nejkratší trvání Po 6 hod – snížení dávky + EEG kontrola EEG bez paroxy aktivity – postupné snižování během 12 – 24 hod

38 Trvající paroxy aktivita – kortikoterapie (dexomatazon) + Manitol – snížení ICHT
Další periody odtlumování – po 24 nebo 36 hod U dlouhotrvajících SE – vždy plná terapie ICHT S předstihem antiepileptická ter do NGS SE refrakterní na terapii déle, než 10 dní – velmi špatná prognóza

39 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Křeče a křečové stavy MUDr. Štědronská Šárka."

Podobné prezentace


Reklamy Google