Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické zadávání veřejných zakázek"— Transkript prezentace:

1 Elektronické zadávání veřejných zakázek
GORDION, s.r.o. Mgr. Filip Krumbholc

2 Výhody elektronického zadávání
možnost zkrácení lhůt v zadávacím řízení zkrácení lhůty pro uveřejnění formulářů v ISVZ-US úspora transakčních nákladů (dle Národního plánu až 50%) snížení jednotkových cen nakupovaných komodit (při masovější elektronizaci) zvýšení vyjednávací síly zadavatelů (s poklesem transakčních nákladů dojde k růstu konkurence mezi větším počtem dodavatelů)

3 Výhody elektronického zadávání - pokračování
zlepšení konkurenčního prostředí zrychlení komunikace mezi zadavateli a dodavateli snažší přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám vyšší transparentnost procesu zadávání VZ (veškeré úkony jsou zaznamenávány systémem a jednoznačně spojeny s osobou, která je provedla) zavedení celoevropského trhu nadlimitních veřejných zakázek

4 Právní rámec Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES , o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby a č. 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. "Akční plán provádění právního rámce v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek“ SEK (2004) 1639 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

5 Národní plán vlády ČR Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let (přijala vláda ČR dne 10. května 2006 jako usnesení č. 500) Realizace Národního plánu: Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo financí Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6 Právní úprava v právním řádu ČR:
zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vyhláška č. 329/2006 Sb., o bližších požadavcích na elektronické prostředky, nástroje a úkony při zadávání veřejných zakázek vyhláška č. 326/2006 Sb., o atestačním řízení pro elektronické nástroje vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách nařízení komise (ES) č. 1564/2005, stanovuje standardy formulářů pro zveřejňování oznámení podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES

7 Zákonná definice def. § 17 písm. b) a c) zákona:
dynamický nákupní systém (DNS) - úplně elektronický systém pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, který je časově omezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům, kteří splní podmínky pro zařazení do dynamického nákupního systému a podají předběžnou nabídku elektronická aukce - proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení

8 Specifika DNS Režim otevřeného řízení
Oznámení otevřeného řízení o zavedení DNS Nelze pro rámcové smlouvy Max. délka 4 roky Dálkový přístup k ZD Podmínky zařazení = požadavky na kvalifikaci dodavatele Řada zákonných odklonů (např. § 67 odst. 1, § 80 odst. 4)

9 Zařazení dodavatele do DNS
Předběžná nabídka: Splnění kvalifikačních kritérií Splnění ostatních požadavků zadavatele (oznámení o zavedení DNS) Předběžná cenová nabídka Zadavatel posoudí do 15 dnů Rozhodnutí o zařazení dodavatele do DNS

10 Zadávání VZ v DNS Zjednodušené oznámení x Oznámení otevřeného řízení o zavedení DNS Výzva k podání nabídek: a) údaje o přístupu k zadávací dokumentaci b) informace o uveřejnění zjednodušeného oznámení c) lhůta pro podání nabídek d) místo podání nabídek e) údaje o hodnotících kritériích podle § 78 f) informace, v jakém jazyce může být nabídka podána

11 Zadávání VZ v DNS - pokračování
výzva k podání nabídek - vždy po posouzení všech předběžných nabídek podaných ve stanovené lhůtě (možnosti zkrácení dle § 40 zákona) lhůta pro podání nabídek 7 dnů následuje průběh dle zákonné úpravy pro otevřené zadávací řízení

12 Elektronická aukce nástroj k hodnocení podaných nabídek
konkrétní hodnoty hodnotících kritérií musí být vyjádřitelné numericky nejde o zvláštní druh zadávacího řízení specifická metoda hodnocení nabídek lze využít např. i v rámci DNS

13 Elektronická aukce - pokračování
prostředek výlučně pro hodnocení nabídek záměr předem uveřejněn v oznámení či výzvě konkrétní podmínky použití vymezeny v zadávacích podmínkách VZ

14 Koncepce zadávacích podmínek
hodnotící kritéria - lze vyjádřit v číslech, jejich hodnoty budou předmětem elektronické aukce omezení nových hodnot odpovídajících hodnotícím kritériím, které budou uchazeči předkládány v průběhu elektronické aukce (dále jen "aukční hodnota“) informace, které budou uchazečům poskytnuty v průběhu elektronické aukce, případně údaj o tom, kdy jim takové informace budou poskytnuty

15 Koncepce zadávacích podmínek - pokračování:
informace o postupu při elektronické aukci podmínky pro nové aukční hodnoty – např. stanovení minimálních rozdílů pro jednotlivá podání aukčních hodnot, je-li to vzhledem k jejich povaze vhodné informace o použitých elektronických prostředcích a další technické informace pro elektronickou komunikaci – zadavatel musí respektovat § 149 zákona, včetně prováděcího právního předpisu

16 Průběh elektronické aukce
předběžné hodnocení - posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 zákona výzva uchazečům – nové aukční hodnoty (určení matematického vzorce pro určení nového pořadí dle nových aukčních hodnot) kontinuální aukce x aukční kola informační povinnost zadavatele

17 Ukončení elektronické aukce
předem stanovený den a hodina zadavatel neobdrží žádné nové aukční hodnoty, které by splňovaly požadavky na minimální rozdíly pro jednotlivá podání (zadavatel může ve výzvě uvést dobu, která musí uplynout od přijetí posledního podání s novou aukční hodnotou před tím, než elektronickou aukci ukončí) vyčerpán počet aukčních kol, stanovený ve výzvě

18 Ukončení elektronické aukce -pokračování
způsob ukončení uvede zadavatel ve výzvě zadavatel uvede ve výzvě k účasti v elektronické aukci časové údaje o každém aukčním kole - určil-li zadavatel počet aukčních kol, popř. v kombinaci se systémem lhůty pro změny nových aukčních hodnot

19 Shrnutí řada výhod – transparentnost, urychlení, úspory, zostřená konkurence, snížení administrativy aj. nároky- elektronické prostředky (softwarové vybavení a hardwarové vybavení), na kvalifikaci a erudici pověřených pracovníků autorizace


Stáhnout ppt "Elektronické zadávání veřejných zakázek"

Podobné prezentace


Reklamy Google