Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu: Maturitní písemná práce – popis II. Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_13_7 Jméno autora: Mgr. Hana Taušnerová Název školy: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 1 Maturitní písemná práce - příprava

2 ČESKÝ JAZYK PÍSEMNÁ MATURITNÍ PRÁCE Základní informace Charakteristika jednotlivých slohových útvarů Rady, časté chyby…

3 P OPIS Popis:cílem popisu je vytvořit celistvou představu popisovaného předmětu, osoby, zvířete, ale i děje. Popis může být úplný (např. popis pracovního postupu), většinou je výběrový (všímáme si podstatných a nápadných rysů). 3 Maturitní písemná práce - příprava

4 P OPIS Popis objektivní: snažíme se o neutrální postoj k popisovanému jevu, neměl by být poznat náš vztah k němu. Popis subjektivní (líčení): vkládáme do něj emoce, lze odvodit náš vztah k popisovanému jevu. Může být kladný, obdivný, láskyplný, ale také záporný, odmítavý, pohoršený. Vyjadřuje dojmy a nálady. 4 Maturitní písemná práce - příprava

5 P OPIS Popis statický: popisovaný jev se nepohybuje a my ho nepotřebujeme „rozhýbat“. Popis dynamický: využíváme slovesa plnovýznamová, neopakujeme zbytečně sloveso být a mít a jeho tvary. To se hodnotí jako stylistická chyba. Je možné využít i pohybu vypravěče (prochází krajinou – tím popisu dává dynamiku). 5 Maturitní písemná práce - příprava

6 P OPIS Užíváme dějová slovesa – popojdeme-li o několik kroků, najdeme, narazíme na… Lze nahradit dvojčlenné věty větnými ekvivalenty (Ohromné! Hrůza!) Působivé je užití kontrastu (noc a den, slunečno x zataženo), personifikace (květiny pokukují, větřík se prohání), frazémů (přirovnání, rčení, pořekadel, přísloví). 6 Maturitní písemná práce - příprava

7 P OPIS Popis by měl být soudržný – soudržnost zajistíme navazovacími prostředky (konektory) – časová a místní příslovce (tam, tehdy, nyní), spojovací výrazy (proto, dokonce). Dbáme, abychom neopakovali stejná pojmenování, proto volíme synonyma, ale i antonyma, výrazy nadřazené, osobní a odkazovací zájmena. 7 Maturitní písemná práce - příprava

8 P OPIS Kompozice: důležité je rozhodnout se pro určitý systém, pořádek při popisování jednotlivých prvků, např. postup od celku k částem, od nejdůležitějších částí k méně důležitým, zleva doprava, od blízkého ke vzdálenému…Podstatné je zachování přístupu k popisování jevu. Popis je komponován „odněkud někam“. 8 Maturitní písemná práce - příprava

9 J AZYKOVÉ PROSTŘEDKY POPISU Základem je neutrální (citově nezabarvený) jazyk. Neopakovat být a mít, zkusit nahradit synonymy: nacházet se, být umístěn, nalézat se, vyskytovat se, viset, ležet, tyčit se, vypínat se, krčit se… 9 Maturitní písemná práce - příprava

10 P OPIS PRACOVNÍHO POSTUPU Má přiblížit adresátovi určitou činnost tak, aby si mohl vytvořit co nejnázornější a nejpřesnější představu o tom, z jakých úkonů je složena, v jakém probíhají pořadí, jak se mají dělat a jak spolu souvisejí. Popisuje se práce s objektem, zařízením či nástrojem nebo postup při výrobě něčeho. Součástí zadání jsou často obrázky nebo nákresy, na jejichž základě má být popis vypracován. 10 Maturitní písemná práce - příprava

11 P OPIS PRACOVNÍHO POSTUPU Kompozice: činnosti musíme uvádět v takovém pořadí, v jakém probíhají ve skutečnosti – je to vlastně návod, jak se má daná věc dělat. Zahrnuje i informace o tom, co je k dané činnosti třeba, jaké úkony provést a v jakém pořadí postupovat. Jakákoli nejasnost a nepřesnost narušuje funkci textu – nutno promyslet kompozici (je možné využít i číslování jednotlivých kroků). 11 Maturitní písemná práce - příprava

12 P OPIS PRACOVNÍHO POSTUPU Jazykové prostředky: neutrální, základem je spisovný jazyk. Pečlivě volte slovesa, aby vyjadřovala co nejpřesněji činnost, kterou „děláte“. Často se využívá odborná terminologie. Vyhovuje i bodový výčet (nevětný). Součástí může být i náčrtek, graf, obrázek – pokud je v práci funkční, dostanete body za originalitu. 12 Maturitní písemná práce - příprava

13 ODBORNÝ POPIS Musí být přesný a úplný. Soustředí se na podstatné znaky popisovaného objektu. Kompozice: musí mít logiku, řád a systém. Je možno využít výčet, číslování jednotlivých částí. Jazykové prostředky: spisovný jazyk, odborná terminologie, přesné výrazy. Pozor na nadužívání sloves být a mít. Častá jsou slovesa v trpném rodě, preferuje se hutnost stylizace (použití 13 Maturitní písemná práce - příprava

14 ODBORNÝ POPIS větného členu (podstatná jména slovesná nebo dějová) místo vedlejší věty. Vyšší frekvence větných ekvivalentů – neslovesných vět. Cílovou skupinou takových zadání jsou žáci středních odborných škol – uplatníte tam znalosti z oboru. Hodnocení: je nutné, aby adresát získal přesnou představu o popisovaném objektu a zároveň by měl být text odborný. 14 Maturitní písemná práce - příprava

15 Zdroje: Baumgartnerová, Gabriela, Kapustová, Andrea. Český jazyk a literatura písemná práce. 1. vydání. Praha: Tauris, Centrum pro zjišťování výsledků maturit, 2012. 978-80-87337-11-0 Vlastní zkušenost autorky DUMu. 15 Maturitní písemná práce - příprava


Stáhnout ppt "Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."

Podobné prezentace


Reklamy Google