Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_15 Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II Autor: Mgr. Lucie Barillová Název materiálu: Komunikace Předmět: Občanská nauka Cílová skupina: 6.,7. ročník VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

2 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Datum vytvoření: Téma: Komunikace Cíl prezentace: seznámení se základními údaji týkající se komunikace Časová dotace: 20 min. Anotace: Žáci se naučí orientovat v pojmech komunikace, rozdíl verbální-nonverbální komunikace, proxemika, haptika, gestikulace Datum realizace v hodině: , třída VII. B VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

3 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Vymezení pojmu Pojem komunikace pochází z latiny. V latinském slovníku Thesaurus linguae latinae (1912) je pro pojem communicare jednoznačný latinský ekvivalent participare, tj. spolupodíleti se s někým na něčem, spoluúčastnit se. VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

4 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Účastníci komunikace Komunikátor – zdroj komunikace, ten, kdo komunikaci zahajuje Komunikant – příjemce sdělení Komuniké – informace, které mezi komunikátorem a komunikantem probíhají Komunikační kanál – prostor mezi komunikujícími VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

5 Nonverbální komunikace
Je vývojově nejstarší formou komunikace. Touto formou sdělujeme především své emoce a postoje. Non-verbální cestou dokreslujeme asi 65% obrazu duše VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

6 Proxemika (řeč prostoru)
Jde o prostor mezi komunikujícími, popř. jejich vzájemné přibližování nebo oddalování. Byly vymezeny čtyři distanční pásma pro proxemickou komunikaci: Pásmo intimní vzdálenosti (do 45 cm) Pásmo neformálně osobní (45 – 120 cm) Pásmo sociálně poradní (120 – 366 cm) Pásmo veřejné (366cm – výše) VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

7 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Haptika (řeč doteku) Dotek je s největší pravděpodobností výchozím neverbálním podnětem. Rozlišujeme tyto druhy doteků: Držení, ohmatávání, hlazení, tlak proti, bodové dotýkání, žádný kontakt Dotek má statusový i dominantní význam. Dá se očekávat, že pravděpodobněji se dospělí budou dotýkat dětí, nadřízení svých podřízených apod. VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

8 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Gestikulace Gestikulací chápeme pohyby některých částí těla, které mají pro nás informační hodnotu a jako takové jsou vnímány, např. pohyb ruky, hlavy, nohy, celého těla VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

9 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Verbální komunikace Slovní komunikace, komunikace slovem či písmem VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

10 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Úkol Jak má vypadat správná komunikace? VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

11 Odpověď VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Mluvit jen tehdy, mám-li co říci Vyslovovat srozumitelně a zřetelně Dodržovat zásady slušného chování VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

12 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Umění rozhovoru Pasivně jednající člověk – nedovede jasně sdělit svoje potřeby a přání Agresivně jednající člověk – prosazuje se na úkor jiných. Nedbá na jejich práva a oprávněné požadavky Asertivně jednající člověk – dokáže přesně a jasně definovat, o co mu jde, jak situaci vidí. Má kladný postoj k druhým lidem a přiměřené sebevědomí VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

13 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Asertivita Mám právo posuzovat své chování, myšlenky a city a nést za ně důsledky. Mám právo nenabízet žádné omluvy či výmluvy ospravedlňující mé chování. Mám právo sám posoudit, zda a nakolik jsem odpovědný za problémy druhých lidí. Mám právo změnit názor. Mám právo dělat chyby a být za ně odpovědný. Mám právo říci, já nevím. Mám právo být nezávislý na dobré vůli ostatních. Mám právo dělat nelogická rozhodnutí. Mám právo říci, já ti nerozumím. Mám právo říci, je mi to jedno. VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

14 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Pozdravy Každá světová kultura si vytvořila vlastní způsob pozdravu. Setkají-li se například v Japonsku dva muži na ulici, rozepnou kabáty a pak sejmou klobouky (je to pozůstatek z dob, kdy tak dokazovali, že nejsou ozbrojeni). Obyvatelé Nové Guineje vítají cizince s hlavou pokrytou břečťanovými listy, které jsou místní symbolem přátelství. U eskymáků je kombinace tření nosu s podáním ruky. Polibek byl vždy jednou z nejpoužívanějších forem pozdravu. Římané líbali ženy z příbuzenstva na rty proto, aby se přesvědčili, že jejich den nevoní vínem. Dnes je polibek jako pozdrav velmi rozšířen. V Evropě a Latinské Americe je běžný u blízkých přátel, rodinných příslušníků a mezi mladými. VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

15 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Opakování - zápis Komunikace Účastníci komunikace Nonverbální komunikace Proxemika Haptika Gestikulace Verbální komunikace Umění rozhovoru Asertivita VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace

16 VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace
Použité zdroje Přispěvatelé Wikipedie, Komunikace [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize , 09:40 UTC, [citováno ]< Přispěvatelé Wikipedie, Pozdrav [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize , 21:44 UTC, [citováno ]< Obrázek na snímku č Obrázek na snímku č Obrázek na snímku č Obrázek na snímku č Obrázek na snímku č Obrázek na snímku č cz/images/results.aspx?qu=pozdrav&ex=1#ai:MM | VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google