Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lekce 12 Metoda Monte Carlo III Technologie (kanonický soubor)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lekce 12 Metoda Monte Carlo III Technologie (kanonický soubor)"— Transkript prezentace:

1 Lekce 12 Metoda Monte Carlo III Technologie (kanonický soubor)
Osnova 1. Výpočet interakční energie 2. Výpočet termodynamických parametrů Ekvilibrizační a simulační část MC simulace Náhodná čísla KFY/PMFCH Lekce 12 – Metoda Monte Carlo III

2 Výpočet interakční energie
Pravděpodobnost přijetí (i+1)-ní konfigurace Výpočet interakční energie W je numericky nejnáročnější část MC simulace. Předpoklad párové aditivity interakcí - pro výpočet pravděpodobnosti přijetí (i +1)-ní konfigurace musíme znát W(i+1) a W(i ), - suma na pravé straně zahrnuje celkem N(N-1)/2 sčítanců Pozor! Do sumy nutno zahrnout všechny podstatné příspěvky (nejen v rámci základní buňky), tedy ! KFY/PMFCH Lekce 12 – Metoda Monte Carlo III

3 Výpočet interakční energie
Krátkodosahové síly J a K indexují částice uvnitř a j vně základní buňky, ostatní viz lekce 9. (Pro jednoduchost předpokládáme částice jediného typu.) Obvykle volíme dostatečně velké R a integrální korekci zanedbáme Dlouhodosahové síly Integrální korekci nelze zanedbat, používáme speciální techniky – Ewaldova sumace. KFY/PMFCH Lekce 12 – Metoda Monte Carlo III

4 Výpočet termodynamických veličin
Vnitřní energie (U ) N je počet částic v základní buňce. Střední hodnota interakční energie kde r = N /V je hustota počtu částic (opět částice jednoho typu). Teplota (T ) V kanonické metodě MC je nastavitelným parametrem (konstantou). KFY/PMFCH Lekce 12 – Metoda Monte Carlo III

5 Výpočet termodynamických veličin
Tepelná kapacita (CV) kde Pozor! Vzorec platí pouze pro kanonický soubor, v případě mikrokanonického souboru nutno použít postup uvedený v lekci 9. KFY/PMFCH Lekce 12 – Metoda Monte Carlo III

6 Výpočet termodynamických veličin
Tlak (P ) Ve vnitřní sumě sčítáme přes všechny částice uvnitř základní buňky, srovnejte se vzorcem pro výpočet tlaku v MD simulaci (viz lekce 9). KFY/PMFCH Lekce 12 – Metoda Monte Carlo III

7 Ekvilibrizační a simulační část MC simulace
MC simulace (n = n E + n S) = ekvilibrizace (n E) + simulace (n E). Ekvilibrizace Prvořadá otázka Kolik kroků musí zahrnovat ekvilibrizační část (n E = ?). Nepříliš povzbudivá odpověď Neexistuje jednoznačné pravidlo, závisí na studovaném modelu a počítaných veličinách. Postup Sledujeme vývoj okamžitých hodnot vybraných veličin: - celkové energie, - kinetické energie, - potenciální energie - veličin, které sledujeme (např. viriál). Dvě možnosti - systematický drift  ekvilibrizace, - náhodný šum kolem jisté střední hodnoty  simulace. KFY/PMFCH Lekce 12 – Metoda Monte Carlo III

8 Ekvilibrizační a simulační část MC simulace
Záznam dat k dalšímu zpracování. průběžný záznam polohových vektorů, výpočet středních hodnot na závěr šetří výpočetní čas (v budoucnu můžeme dopočítat jakýkoliv parametr, který nebyl do výpočtů původně zahrnut), - velmi velké nároky na paměť, přesto ale nižší než v simulaci MD (1000 částic, simulačních kroků, záznam ve dvojnásobné přesnosti: 2,24 GB) průběžný výpočet předem definovaných parametrů šetří paměť, při rozšíření množiny sledovaných parametrů nutno celou simulaci zopakovat. KFY/PMFCH Lekce 12 – Metoda Monte Carlo III

9 Náhodná čísla Klíčová ingredience MC výpočtů - Markovovy řetězce náhodných konfigurací studovaného systému. V praxi to znamená nutnost umět generovat náhodná čísla na intervalu (0,1), tj. posloupnosti takových čísel, které nejeví navenek žádnou pravidelnost a jsou rozloženy rovnoměrně na (0,1). V naprosté většině případů se používají čísla pseudonáhodná: - deterministický výpočet, - ale mezi generovanými čísly není zjevná souvislost. Obvykle používáme rekurentní algoritmy Xi = F (Xi-1, Xi-2, …, Xi –I ) s násadou (seed) X1, X2, …, XI-1. KFY/PMFCH Lekce 12 – Metoda Monte Carlo III

10 Náhodná čísla Požadavky na generátory náhodných čísel velká perioda,
rovnoměrné rozložení na intervalu (0,1), maximální potlačení korelací dvou, tří atd. po sobě jdoucích čísel, rychlý výpočet. Příklad – kongruenční generátory C = 57, M = 232 : perioda 232/8 = 229 C = 57, M = : perioda 231-2 KFY/PMFCH Lekce 12 – Metoda Monte Carlo III

11 Doporučená literatura
I. NEZBEDA, J. KOLAFA, M. KOTRLA Úvod do počítačových simulací, kap. 4, 5, dodatek Karolinum, Praha 2003 D. P. LANDAU, K. BINDER A Guide to MC Simulations in Statistical Physics Cambridge University Press, Cambridge 2005 M. M. WOOLFSON, G. J. PERT An Introduction to Computer Simulation, kap. 4 Oxford University Press, New York 1999 A. HINCHLIFFE Molecular Modelling for Beginners, kap. 10 J. Wiley, Chchester 2006 KFY/PMFCH Lekce 12 – Metoda Monte Carlo III


Stáhnout ppt "Lekce 12 Metoda Monte Carlo III Technologie (kanonický soubor)"

Podobné prezentace


Reklamy Google