Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Siločáry elektrického pole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Siločáry elektrického pole"— Transkript prezentace:

1 Siločáry elektrického pole
(Učebnice strana 114 – 115) Na dno misky nalijeme tenkou vrstvu oleje, kterou posypeme krupicí. Na dno misky umístíme kovový kotouč, který vodivě připojíme k jednomu pólu van de Graaffova generátoru. Kotouč se zelektruje, kolem něj je elektrické pole. Zrna krupice se polarizují a uspořádají se do řetězců. Myšlené čáry, které můžeme proložit řetězci zrnek, nazýváme siločáry elektrického pole. Bylo dohodnuto, označovat šipkou na siločárách směr síly, kterou působí elektrické pole na kladně nabitou částici. Podle této dohody je směr siločar od kladně nabitého tělesa k záporně nabitému tělesu. +

2 Na dno misky s olejem posypaným krupicí umístíme dva kovové kotouče tak, že jeden připojíme ke kladné a druhý k záporné elektrodě van de Graaffova generátoru. Kotouče se zelektrují, kolem nich je elektrické pole. Zrna krupice se polarizují a uspořádají se do řetězců, které znázorňují siločáry elektrického pole dvou nesouhlasně nabitých těles. + Siločáry elektrického pole jsou myšlené čáry, kterými zobrazujeme silové působení elektrického pole. Podle dohody je směr siločar od kladně nabitého tělesa k záporně nabitému tělesu.

3 Na dno misky s olejem posypaným krupicí umístíme dva kovové kotouče tak, že oba připojíme nejdříve ke kladné a potom k záporné elektrodě van de Graaffova generátoru. Kotouče se zelektrují, kolem nich je elektrické pole. Zrna krupice se polarizují a uspořádají se do řetězců, které znázorňují siločáry elektrického pole dvou souhlasně nabitých těles. + +

4 Na dno misky s olejem posypaným krupicí umístíme dvě rovnoběžné kovové destičky tak, že jednu připojíme ke kladné a druhou k záporné elektrodě van de Graaffova generátoru. Destičky se zelektrují, kolem nich je elektrické pole. Zrna krupice se polarizují a uspořádají se do řetězců. Řetězce mezi deskami jsou vzájemně rovnoběžné a jsou kolmé na destičky. Aby vznikly přesně rovnoběžné řetězce, museli bychom mít mnohem větší desky. V elektrickém poli mezi dvěma dostatečně velkými rovnoběžnými deskami působí na kladně nabitou částici ve všech místech stejně velká síla směřující od kladně nabité desky k záporně nabité. Takové pole nazýváme stejnorodé elektrické pole. Stejnosměrné elektrické pole vytvoříme mezi dvěma nesouhlasně nabitými rovnoběžnými rovinnými deskami a znázorňujeme ho rovnoběžnými navzájem stejně vzdálenými siločárami kolmými na nabité desky.

5 Příklad: Ve stejnorodém elektrickém poli mezi dvěma vodorovnými deskami je malá kapka oleje o hmotnosti 0,005 mg, která má záporný elektrický náboj. Kapka je v klidu v rovnovážné poloze. Znázorni sílu, kterou na kapku působí gravitační síla Země. Urči směr a velikost této síly. Znázorni sílu, kterou na kapku působí elektrické pole, je-li kapka v rovnovážné poloze. Urči velikost a směr této síly. Gravitační síla Země působí svisle dolů. Fe Fg = m · g, m = 0,005 mg = 0, kg Fg = 0, · 10 + Fg = 0, N = 0,05 mN Kladně nabitá deska přitahuje záporně nabitou kapku elektrickou silou směrem nahoru (opačným směrem než gravitační síla). Kapka je v klidu, elektrická síla Fe je tedy stejně velká jako gravitační síla Fg. Fg Fe = Fg = 0, N = 0,05 mN Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 116 – 117.


Stáhnout ppt "Siločáry elektrického pole"

Podobné prezentace


Reklamy Google