Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celní kodex unie SPS, 7.6.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celní kodex unie SPS, 7.6.2012."— Transkript prezentace:

1 Celní kodex unie SPS,

2 Základní celní legislativa od roku 1992
Nařízení Rady (EHS) č.2913/1992 ze dne 12.října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Customs Code) Nařízení Komise (EHS) č.2454/93 ze dne 2.července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství (Customs Code Implementing Provisions) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23.dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex)

3 Důvody ke změně legislativy
Rozšíření ES z 15 na 27 členských zemí (+HR, IC, TR - ?...) Větší důraz na protektivní roli celní správy – větší důraz na ochranu spotřebitele a práv duševního vlastnictví WCO – Revidovaná Kjotská úmluva (RKC)– dosažení souladu mezi zjednodušením celního řízení (zrychlením toku zboží) a zvýšením bezpečnostních standardů Čl.7 obecné přílohy RKC – elektronizace celního řízení – vytvoření bezpapírového prostředí Změny v celním řízení v globálním měřítku (bezpečnost dodavatelského řetězce) Větší důraz na analýzu údajů a řízení rizik dle celosvětových standardů – pokles počtu fyzických kontrol zboží na úkor auditu apod.

4 Modernizovaný celní kodex – původní plán
Zásadní problém – neexistence platného prováděcího předpisu, předložena 2.konsolidovaná verze Omezení finančních prostředků na tvorbu IT systémů na úrovni EU, restrikce rozpočtů celních správ ČS Lisabonská smlouva – „nová komitologie“ – rozdělení prováděcího předpisu na 2 dle způsobu přijetí Delegovaný akt - tvořen EK a předložen Radě a EP k případným námitkám (!) Prováděcí akt – EK tvoří ve spolupráci s ČS – jednotlivé podvýbory Výboru pro celní kodex (!)

5 Union Customs Code Dne 21. února 2012 představen EK – DG TAXUD Celní kodex unie (UCC) Vychází z MCC a obsahuje 4 druhy změn: redakční změny struktury a znění přizpůsobení textu vývoji legislativy EU (tyto první dvě skupiny změn nebudou diskutovány v rámci CUWP) substantivní změny textu (mj. rezultující z přípravných prací na tzv. Business Process Modelingu (BPM) a prováděcích předpisech k MCC) změny rezultující z LS – mj. rozdělení prováděcích ustanovení na delegované a prováděcí akty

6 UCC – předlegislativní fáze, 1.čtení
Posouzení v rámci jednotlivých ČS CS ČR – připomínkové řízení v rámci celé celní správy Podnikatelská veřejnost – návrh UCC zveřejněn přes měsíc na internetu CS s možností odeslání podnětů do 31.března 2012 (děkujeme!) Dne 8.dubna odeslány podněty CS ČR předsednickému Dánsku a EK Dne 1.června zahájeno v rámci Rady EU první čtení (čl.294 LS – není časově omezeno) Paralelně s tím projednáváno Evropským parlamentem – nejprve ve výborech (IMCO apod), posléze v plénu. Společné stanovisko – bude podána informace na webu CS ČR EK – společné pracovní zasedání se zástupci podnikatelské sféry (Trade Contact Group – TCG)

7 UCC – možné problémy Postupné nabývání účinnosti – od 24.června 2013 až do 2020 (finanční prostředky na tvorbu IT + tvorba prováděcích předpisů) Kontroverze – delegace moci na EK v souvislosti s LS při tvorbě prováděcích předpisů Některé substantivní změny – dočasné použití – problém pro námořní přepravce (informace World Shipping Council) EEA – snaha o úplnou elektronizaci výměny dat, zjednodušené postupy (80 mil.EUR roční úspora) x předložení zboží celním orgánům k fyzické kontrole

8 3 fáze přípravy a nabytí účinnosti prováděcích předpisů
Fáze č.1 : nyní → leden 2013 – start příprav tvorby prováděcích předpisů Fáze č. 2 : leden 2013 – červen 2013 – nabytí platnosti UCC Fáze č. 3 : červen 2013 – říjen 2014 – nabývání platnosti jednotlivých prováděcích předpisů

9 Fáze č.1 Zhodnocení BPM Požadavky na výměnu dat, tvorba vzorů rozhodnutí a přechodných opatření Projednání UCC v Radě a EP Účast podnikatelské sféry – TCG, IT a právní experti

10 Fáze č.2 Zahájení tvorby prováděcích předpisů – bude využit návrh MCCIP v souvislosti s UCC Nalezení sporných bodů Podnikatelská veřejnost – stejně jako u fáze č.1

11 Fáze č.3 Projednání návrhu a přijetí prováděcích předpisů, vstup v platnost TCG – řešena implementace – eliminace možných problémů

12 Práva duševního vlastnictví
Přijetí nového nařízení Posílení práv držitelů práv duševního vlastnictví Rychlejší postup u malých zásilek (nákup padělků přes internet) Lepší koordinace mezi ČS EU Hmotná úprava – stále v pravomoci ČS


Stáhnout ppt "Celní kodex unie SPS, 7.6.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google