Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Substantiva - rod Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ2r0104 Název sady:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Substantiva - rod Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ2r0104 Název sady:"— Transkript prezentace:

1 Substantiva - rod Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ2r0104 Název sady:
Morfologie pro 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Substantiva - rod Jméno autora: Kateřina Halaštová Vytvořeno dne: Metodický popis – anotace: Seznamuje žáky s mluvnickou kategorií jmen – rodem. Závěr prezentace slouží k procvičení poznatků.

2 rody U podstatných jmen rozlišujeme podle koncovek tři rody:
maskulinum = rod mužský femininum = rod ženský neutrum = rod střední

3 Kolísání v rodě U některých podstatných jmen dochází ke kolísání v rodě (=mohou mít dvojí rod): Vlastní kolísání: esej, kyčel, rukojmí…(mají dvojí rod) Vespolnost: popleta, nešika, průvodčí, Jarka, Míša…(jejich skloňování záleží na tom, jaký označují přirozený rod) Dubletnost: kedluben - kedlubna, brambor – brambora, okurka – okurek, řádek – řádka, náruč – náručí, šál - šála…(dvojí rod je vyjádřen odlišným zakončením)

4 Nesklonná substantiva
I u nesklonných podstatných jmen lze rod určit (př. (to) kupé, (to) filé, (ta) lady…

5 Mluvnický a přirozený rod
Přirozený rod můžeme určit jen u živých bytostí (tj. lidí, některých zvířat) a rozdělujeme rod mužský a ženský, mluvnický rod sice mnohdy kopíruje rod přirozený (např. (ten) kohout – (ta) slepice, (ten) autor – (ta) autorka…), u zbývajících slov není mluvnický rod na význam slova vázán (př. okno, stodola, chlév..)

6 Mluvnický rod určujeme vedle podstatných jmen i u přídavných jmen, většiny zájem a číslovek. Jejich rod se řídí rodem řídícího podstatného jména (př. vysoká lípa, můj sešit, jedno rozhodnutí)

7 Životnost a neživotnost
U maskulin lze rozlišit, zda jsou životná či neživotná: U životných maskulin se liší tvar 1. a 4. pádu jednotného čísla (př. drak, pes, Řek…) U neživotných maskulin je tvar 1. a 4. pádu jednotného čísla shodný (př. rozhovor, koberec, proutek…) POZOR! Gramatická životnost nemusí odpovídat přirozené životnosti. Reálně živoucí, ale gramaticky neživotná jsou například substantiva dub, petrklíč, hmyz…

8 Životné a neživotné koncovky některých slov
Některá slova mohou mít vedle koncovek neživotných i koncovky životné, dochází ke kolísání Ledoborce - ledoborci, ukazatele – ukazatelé, činitele – činitelé, dny – dnové, bacily – bacili, uzenáče – uzenáči… Shoda podmětu s přísudkem se pak řídí gramatickým rodem! Ledoborce odpluly. Ledoborci odpluli. Některá neživotná podstatná jména přejímají ve 4. pádě jednotného čísla životnou koncovku. Slova jsou pak citově zabarvená. dám si ruma, našel jsem hřiba, plave kraula, nosil kulicha….

9 Cvičení 1 Stanovit, mezi kterými dvěma rody kolísají slova: Hřídel…. Choť… Rez… Bronz… Svízel… Kredenc… Svaťa… Image… Louda… Naivka…

10 Cvičení 2 Určit gramatický rod těchto nesklonných substantiv: Angažmá… Klišé… Šapitó… Menu… Turné… Taxi… Atašé…

11 Cvičení 3 Určení rodu není vždy snadné, například u pomnožných substantiv. Vyhledejte, ke kterému rodu patří výraz ve Slovníku spisovné češtiny: Velikonoce… Kamna… Játra… Tepláky… Sáňky… Ústa… Vidle.. Housle… Pardubice…

12 Cvičení 4: Přechylování je tvorba slov v ženském rodě z již existujících slov v mužském rodě (např. Novák – Nováková, malíř – malířka, …) V následujících výrazech vytvořit přechýlená jména a vypsat typické přechylovací přípony: Prodavač… Bojovník… Otrok… Mistr… Král… Běžec… Ředitel… Krasavec… Pracovník… Švagr… Kníže…

13 Cvičení 5: Určit rod substantiv, u maskulin stanovit jejich životnost, či neživotnost. Plachetnice na bílém moři vypadaly jako drobné bílé trojúhelníky. Harry se otočil k domu. Motýli vylétali z trávy a třepotali se mezi jabloněmi před otevřenými okny. Byl to velký dům, postavený z černých kulatin. Dům stavěný na zimu, ne na léto. Jo Nesbo: Pentagram

14 Použitá literatura MARTINEC, Ivo; TUŠKOVÁ, Jana Marie; ZIMOVÁ, Ludmila. Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009. KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2002. SOCHROVÁ, Marie. Cvičení z českého jazyka v kostce. Praha: Fragment, 2008. NESBO, Jo. Pentagram. Zlín: Kniha Zlín, 2012. HAVRÁNEK, Bohuslav; JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 1996.


Stáhnout ppt "Substantiva - rod Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ2r0104 Název sady:"

Podobné prezentace


Reklamy Google