Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 13 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-13 Téma vzdělávacího materiálu: LEŠENÍ 2. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace popisuje jednotlivé části lešení. Žáci mají k dispozici učebnice a model lešení. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 L E Š E N Í 2. S T A V E B N Í D Í L Y L E Š E N Í

3 L E Š E N Í H L A V N Í Č Á S T I LEŠENÍ MÁ HLAVNÍ ČÁSTI :
NOSNOU KONSTRUKCI – prahy, nosné sloupy nebo rámy, podélníky a příčníky PRACOVNÍ PODLAHU ÚHLOPŘÍČNÁ ZTUŽIDLA, KOTVENÍ A VZEPŘENÍ PRVKY ZAJIŠ´TUJÍCÍ BEZPEČNOST PRACUJÍCÍCH – zábradlí, zarážky, žebříky

4 L E Š E N Í N O S N É S T A V E B N Í D Í L Y
jako nosné stavební díly lešení jsou používány ocelové a hliníkové trubky ošetřené proti korozi minimální tloušťka stěn ocelových trubek je 2 mm a tloušťka stěn hliníkových trubek je nejméně 2,5 mm svislé stojící stavební díly se nazývají sloupky vodorovné stavební díly se nazývají příčníky a podélníky ke ztužení složí podélné a příčné rozpěry

5 L E Š E N Í N O S N É S T A V E B N Í D Í L Y
Obr. 1 Stavební díly lešení

6 L E Š E N Í P R A C O V N Í P O D L A H A
pracovní podlaha lešení může být z fošen masívního dřeva, oceli, komorových nosníků, hliníku nebo z ocelových vodorovných rámů kovové pracovní podlahy jsou rýhované nebo perforované (zajišťují odolnost proti skluzu) minimální tloušťka prken pracovní podlahy je 24 mm

7 L E Š E N Í P R A C O V N Í P O D L A H A
šířka pracovní podlahy je nejméně 800 mm, u lehkých lešení pro údržbové práce je nejméně 600 mm pádu předmětů, materiálů nebo uklouznutí osob z podlahy u lešení vyššího než 1,5 m zabraňuje zarážka (zpravidla upravené prkno) o výšce nejméně 150 mm volná mezera mezi vnitřním okrajem podlahy a konstrukcí (zdí) nesmí být větší než 250 mm

8 L E Š E N Í - P R A C O V N Í P O D L A H A
Obr. 2 Pracovní podlahy lešení

9 L E Š E N Í - Z Á B R A D L Í u lešení o výšce pracovní podlahy od 1,5 do 2,0 metrů je nutno zřizovat jednotyčové zábradlí při větší výšce musí být již zábradlí dvoutyčové nebo jednotyčové, doplněné sítí madlo zábradlí je umístěno minimálně 1,1 metrů nad podlahou

10 L E Š E N Í - Ž E B Ř Í K Y žebříky musí nejméně 1,1 metrů nad podlahou přesahovat a musí být dole zajištěny proti uklouznutí nebo sesmyknutí otvory pro žebříky nesmí být umístěny nad sebou - musí být prostřídány otvory pro výstup a sestup mají mít nejmenší rozměry 500 x 600 mm u systémových lešení dosahují žebříky jen k následující podlaze - otvory musí být opatřeny sklápěcími kryty sklon žebříků je 65° až 75°

11 Obr. 3, 4 Ukázky vnějších lešení s žebříky
L E Š E N Í - Ž E B Ř Í K Y Obr. 3, 4 Ukázky vnějších lešení s žebříky

12 Obr. 5 Vnější lešení s žebříky - detail
L E Š E N Í - Ž E B Ř Í K Y Obr. 5 Vnější lešení s žebříky - detail

13 L E Š E N Í – S P O J O V A C Í P R V K Y
spojovací prvky stavebních dílů lešení jsou čepy, spojky a konzoly pomocí těchto prvků lze pole lešení prodlužovat a pevně spojovat podélné úhlopříčné ztužení se napojuje na uzlech na svislé a vodorovné nosné prvky Obr. 6 Spojky

14 L E Š E N Í - T R U B K O V É Obr. 8 Podkladový práh
s trubkovým sloupkem a vřetenem Obr. 7 Trubkové lešení se svěrnými spojkami

15 1 - nosné sloupy, 2 - podélníky, 3 - příčníky, 4 - podlahový dílec,
L E Š E N Í - T R U B K O V É Obr. 9 Konstrukce lešení 1 - nosné sloupy, 2 - podélníky, 3 - příčníky, 4 - podlahový dílec, 5 - podkladový práh, 6 - nánožka, 7 - zarážka, 8 - zábradlí, 9 - kotvení

16 L E Š E N Í D E T A I L Y P R A C O V N Í P O D L A H Y
Obr Obr. 11

17 L E Š E N Í D E T A I L Y P R A C O V N Í P O D L A H Y
Obr. 12

18 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury
NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN Obrazový materiál Obr. 1, 2, NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN Obr. 3, 4, 5, Michalčíková, Pavla. Obr. 9 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN

19 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

20 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 1 3 Vyjmenuj hlavní části lešení.
Z jakých materiálů může provedena pracovní podlaha lešení? Od jaké výšky pracovní podlahy se musí provádět jednotyčové a od jaké výšky dvoutyčové zábradlí? Kde je umístěna zarážka a jakou funkci plní? Jaké je pravidlo pro umístění otvorů pro žebříky?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google