Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická univerzita v Liberci CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická univerzita v Liberci CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ"— Transkript prezentace:

1 Technická univerzita v Liberci CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ
Fakulta strojní KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ Katedra obrábění a montáže vznikla z bývalé katedry mechanické technologie dne 1. září K studium na katedře úspěšně ukončilo již 1208 absolventů magisterského a bakalářského studijního programu a 32 absolventů doktorského studijního programu. Katedra disponuje odborníky (10 akademických pracovníků) zaměřenými na technologii obrábění, montáže, projektování technologických postupů i procesů a strojírenskou metrologii, kteří zajišťují výuku v 1 doktorském oboru a ve 3 oborech magisterských a bakalářských. Pracoviště disponuje moderně vybavenou katedrovou učebnou a dále dvěma malými učebnami (počítačová učebna, učebna pro výuku strojírenské metrologie). Experimentální pracoviště Výzkum je soustředěn do specializované laboratoře obrábění a do metrologické laboratoře, které jsou vybaveny širokou škálou strojů, zařízení a přístrojů, z nichž některé jsou originální konstrukce. Na katedře je zkoumána oblast teoretických aspektů procesu obrábění a jejich aplikace při optimalizaci řezného procesu z hlediska řezného nástroje, obráběného materiálu a řezných podmínek, výzkum je zaměřen na monitorizaci obrábění, hodnocení nástrojů a procesů metodami využívajícími akustickou emisi, vývoj inteligentního řezného nástroje a simulaci procesu broušení.

2 Studenti si mohou vybrat z následujících oborů:
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE STUDIUM STUDIJNÍ OBORY Studenti si mohou vybrat z následujících oborů: Studijní program bakalářský Obor: Materiály a technologie Zaměření: Obrábění a montáž Studium: prezenční nebo kombinované Studijní program magisterský (a navazující magisterský) Obor: Strojírenská technologie Zaměření: Obrábění a montáž Studium: prezenční nebo kombinované Obor: Výrobní systémy Zaměření: Řízení výroby Studium: prezenční nebo kombinované Gratulace k úspěšnému ukončení studia Studijní program doktorský Obor: Strojírenská technologie Zaměření: Obrábění a montáž Studium: prezenční nebo kombinované Výuka v učebně E4

3 Na katedře se vyučují tyto předměty:
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE STUDIUM VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY Na katedře se vyučují tyto předměty: • Automatizace technické přípravy výroby ve strojírenství • Cvičení ze strojírenské technologie • Metodika a optimalizace obrábění • Metrologie a montáž • Montážní prostředky • Praktika ze strojírenství • Projektování výrobních systémů • Projektování výroby • Přípravky • Řezné nástroje • Řízení strojírenské výroby • Speciální metody obrábění • Technologické postupy • Technologie 3 - obrábění • Teorie montáže • Teorie obrábění Studijní literatura

4 Učebna strojírenské metrologie
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE STUDIUM KATEDROVÉ UČEBNY Učebna strojírenské metrologie Učebna E4 Všechny učebny slouží k výuce předmětů, které zajišťuje katedra v základním a obo-rovém studiu. Učebna PC

5 Na katedře probíhá výzkum především v těchto oblastech:
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE VÝZKUM OBLASTI VÝZKUMU Na katedře probíhá výzkum především v těchto oblastech: Řezné podmínky: • navrhování a optimalizace technologických podmínek • hodnocení řezných podmínek při broušení • testování vlivu řezného prostředí Navrhování technologického postupu Projektování montážních procesů a systémů: • časové rozbory • časové studie • analyzování a optimalizace pracovních procesů Testování řezných olejů

6 VÝZKUM KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE Řezné nástroje:
OBLASTI VÝZKUMU Řezné nástroje: • navrhování řezných nástrojů • hodnocení pracovní schopnosti a spolehlivosti nástrojů • hodnocení nových nástrojových materiálů a jejich aplikací Testování nástrojových materiálů Modelování procesu broušení: • simulace procesu rovinného broušení Simulační model procesu broušení

7 VÝZKUM KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE Monitorizace:
OBLASTI VÝZKUMU Monitorizace: • monitorizace řezných sil, úběru materiálu, teploty, deformací a vibrací • výzkum v oblasti inteligentního obrábění • vývoj inteligentního řezného nástroje • výzkum v oblasti snímání signálu akustické emise • multiparametrické aktivní sledování procesu broušení Měření parametrů procesu obrábění Testování obrobků: • zkoušky obrobitelnosti • hodnocení integrity povrchu po obrábění - parametry drsnosti povrchu - zbytkové napětí v povrchové vrstvě Přístroj pro monitorování teploty

8 Návrh inteligentního řezného nástroje
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE VÝZKUM GRANTOVÉ PROJEKTY V posledním období se katedra podílela na řešení následujících grantových projektů: Grantová agentura ČR • Základní výzkum progresivních a vysoce přesných technologií • Inteligentní řezné nástroje • Terminologie obrábění a montáže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Monitorizace a automatizace on line určování stavu řezného nástroje při obrábění Návrh inteligentního řezného nástroje

9 VÝZKUM KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE
GRANTOVÉ PROJEKTY V posledním období se katedra podílela na řešení následujících grantových projektů: Evropský sociální fond • Podpora a motivace žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech. • Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu. • Inovace studijních programů pro zvýšení konkurenceschopnosti technických oborů • Za školou • Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství Ministerstvo průmyslu a obchodu • Integrita povrchu (IP) jako nástroj pro zvyšování užitných vlastností součástí vyráběných na strojích TOS VARNSDORF a.s. • Ekologické obráběcí kapaliny nové generace • Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů

10 Měřicí systémy pracoviště broušení
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE VÝZKUM GRANTOVÉ PROJEKTY Výzkumné záměry • Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem • Výzkum působení tepelných a mechanických dějů na výsledné vlastnosti dílů, - dílčí část : Výzkum mechanických a tepelných dějů při obrábění • Matematické modelování a optimalizace technologických procesů, - dílčí část : Prostorová simulace procesu broušení Fond rozvoje vysokých škol • Inovace předmětu Montážní prostředky • Inovace měřicích systémů experimentálního pracoviště broušení • Inovace PC učebny a zřízení montážního pracoviště pro výuku technologických projektů • Modernizace systému pro hodnocení technologických parametrů při obrábění Měřicí systémy pracoviště broušení

11 VÝUKA A VÝZKUM KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE
LABORATOŘ OBRÁBĚNÍ Celkový pohled - část 1 Celkový pohled - část 2 V laboratořích KOM probíhá jak výuka v základním a oborovém studiu, tak výzkumné, bakalářské, diplomové a doktorské práce týkající se nástrojových materiálů, procesních kapalin, obrobitelnosti materiálů, monitorizace obrábění, atp.

12 CNC soustruh CHEVALIER
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE VÝUKA A VÝZKUM LABORATOŘ OBRÁBĚNÍ Na brusce BPH 320 A probíhá řešení mnoha diplomových a výzkumných prací zaměřených na proces broušení. CNC soustruh CHEVALIER CNC soustruh Chevalier je nejnovějším obráběcím strojem v laboratořích a umožňuje studentům sezná-mení s moderní koncepcí obráběcích strojů. Bruska BPH 320 A

13 Patentovaný stroj na ostření vrtáků
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE VÝUKA A VÝZKUM LABORATOŘ OBRÁBĚNÍ Nástrojařské brusky Při výuce se studenti detailně seznamují s obráběcími pro-cesy na jednotlivých strojích a zařízeních laboratoře. Svislá frézka Patentovaný stroj na ostření vrtáků

14 VÝUKA A VÝZKUM KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE
LABORATOŘ MONTÁŽE Na katedře se v rámci výzkumných projektů a ve spolupráci s průmyslovými podniky nově buduje montážní pracoviště. Konzultování návrhu uspořádání montážního pracoviště Toto pracoviště je využíváno při výuce a při řešení bakalářských, diplomových a doktorských pracích. Prostorová studie pracoviště

15 METROLOGICKÁ LABORATOŘ
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE VÝUKA A VÝZKUM METROLOGICKÁ LABORATOŘ Metrologická laboratoř se zabývá měřením převážně délkových rozměrů a úhlů, k čemuž je zde k dispozici množství měřidel a přesných měřicích přístrojů. Univerzální mikroskop Přístroje se využívají jak pro měření v rámci výuky předmětu „Metrologie a montáž“, tak pro měření součástí pro výzkumné, bakalářské, diplomové a doktorské práce. Univerzální dělkoměr

16 METROLOGICKÁ LABORATOŘ
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE VÝUKA A VÝZKUM METROLOGICKÁ LABORATOŘ Důležitou činností laboratoře je kontrola jakosti povrchu pomocí profiloměrů, kterých se vyžívá zejména při zkoumání parametrů integrity povrchu. Profiloměr HOMMEL TESTER T500 Profiloměr MITUTOYO SURFTEST 2000 Zaznamenaný profil broušeného povrchu

17 METROLOGICKÁ LABORATOŘ
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE VÝUKA A VÝZKUM METROLOGICKÁ LABORATOŘ Rollscan 300 je digitální analyzátor Barkhausenova šumu. Je navržen pro kontrolu kvality povrchu a podpovrchových vad týkajících se změn napětí v mikrostruktuře, a to u feromagnetických materiálů. Přístroj ROLLSCAN 300 Ukázka měření přístrojem Rollscan 300

18 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI VYSOKÉ ŠKOLY V ČR Prostřednictvím České společnosti strojírenské technologie katedra spolupracuje se všemi vysokými školami s obdobně zaměřenými katedrami v ČR. VŠB Ostrava UTB Zlín ČVUT Praha VUT Brno UJEP Ústí Nad Labem ZČU Plzeň

19 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI ZAHRANIČNÍ VYSOKÉ ŠKOLY
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI ZAHRANIČNÍ VYSOKÉ ŠKOLY Na vysoké školy v zahraničí odjíždí studenti na stáže a výměnné pobyty. Žilinská univerzita Žilina University of the West of England Bristol Ibaraki University Japan Technische Universität Braunschweig Technische Universität Dresden Tampere University of Technology

20 SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY Katedra spolupracuje s řadou průmyslových podniků: • AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o., Jablonec n.N. • AKUMA, a. s., Mladá Boleslav • ALCAN Děčín Extrusions s.r.o., Děčín • ARGO-HYTOS s.r.o., Vrchlabí • ATAS elektromotory Náchod a.s., Náchod • ATMOS, Jaroslav Cankař a syn, Bělá pod Bezdězem • AXL, akciová společnost, Semily • Behr Czech s.r.o., Mnichovo Hradiště • Bombardier Transportation Czech Republic a.s., Česká Lípa • BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava • CiS SYSTEMS s.r.o., Nové Město pod Smrkem • ČMI OI Liberec • DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (DMCZ), Liberec • DEPRAG CZ a.s., Lázně Bělohrad Bombardier Transportation Czech Republic a.s. Česká Lípa • Erwin Junker Grinding Technology a.s., Mělník • HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY A PÉROVNY, a.s., Prostějov • ISCAR ČR s.r.o., Plzeň DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (DMCZ) Liberec

21 SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY • Isolit-Bravo, spol. s r.o., Jablonné nad Orlicí • KARNED TOOLS s.r.o., Děčín • KBA-Grafitec s.r.o., Dobruška • KOVO Děčín, s.r.o., Děčín • LAIRD TECHNOLOGIES s.r.o., Liberec • LAVAT a.s. Chotutice • Linet spol. s r.o., Slaný • LITES FIRE, s.r.o., Stráž nad Nisou • PARAMO, a.s., Pardubice PARAMO, a.s. Pardubice TOS Varnsdorf a.s. • PRECIOSA, a.s., Liberec • PROTOOL a.s. Česká Lípa • ROVEX ENGINEERING, Slatiňany • Seco GROUP a.s., Jičín • SIACITY s.r.o., Liberec • STROS - Sedlčanské strojírny, a. s., Sedlčany • ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav • TOS Varnsdorf a.s. • Wikov MGI a.s., Hronov LAVAT a.s. Chotutice a další… ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav

22 PUBLIKAČNÍ ČINNOST KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE
Pracovníci katedry jsou autory a spoluautory monografií, článků v časopisech a sbornících, aj. ŘASA, J., GABRIEL, V. Strojírenská technologie díl - Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha, Scientia, spol. s r.o., s. ISBN ŘASA, J., POKORNÝ, P., GABRIEL, V. Strojírenská technologie díl - Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. 1. vyd. Praha, Scientia, spol. s r.o., s. ISBN MÁDL, J., JERSÁK, J., HOLEŠOVSKÝ, F., KOUTNÝ, V., RÁZEK, V., Jakost obráběných povrchů. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, s. ISBN

23 PUBLIKAČNÍ ČINNOST KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE
DUŠÁK, K. Technologie montáže - terminologie. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. ISBN GAZDA, J. Teorie obrábění - Průvodce tvorbou třísky. 1. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik, s.r.o., ISBN Skripta doc. Jaromíra Gazdy byla křtěna šampaňským

24 PUBLIKAČNÍ ČINNOST KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE
MAŠÍN, I. Výkladový slovník průmyslového inženýrství a štíhlé výroby. 1. vyd. Liberec: Institut technologií a managementu, s. ISBN ŽIŽKA, J. Použití akustické emise ke sledování stavu řezného nástroje. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, s. ISBN a další…

25 Společné foto při příležitosti oslav 80. narozenin doc. Gazdy
KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE KONTAKT Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra obrábění a montáže Studentská 2 Liberec 1 tel.: Společné foto při příležitosti oslav 80. narozenin doc. Gazdy


Stáhnout ppt "Technická univerzita v Liberci CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google