Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Jana Stávková, CSc."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Metody šetření Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

2 Motto: „Méně znamená více.“
Metody šetření Úplná a výběrová šetření Techniky nereprezentativního výběru Techniky reprezentativního výběru Stanovení rozsahu výběrového šetření Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

3 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Metody šetření 1. Úplná zjišťování výhody poskytuje úplné informace o souboru i jako celku i jednotce nevýhody nákladné zpracování trvá dlouho některé údaje nelze zjistit Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

4 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
2. Neúplná zjišťování výhody menší náklady rychlejší větší péče věnována samotnému šetření nevýhody odhady i testy jsou zatíženy výběrovou chybou odhad a testy se vztahují k základnímu souboru, nikoliv dílčím náklady neklesají úměrně s menším počtem zkoumaných jednotek problém stanovení n Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

5 Stanovení rozsahu výběrového souboru: - teoreticky vyřešeno, prakticky problém Rozsah odvozujeme z přípustné chyby Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

6 Příklad: Výpočet stanovení rozsahu výběrového souboru pro znak kvantitativní
Pro uvažovaná sociální opatření pro důchodce, bylo třeba provést podrobnější šetření jejich situace. Důchodců v ČR je 1, Tento počet je rozsah základního souboru. Měsíčně průměrně vydají na bydlení, energie a vodu Kč, = 1 290, směrodatná odchylka sx = 950 (obojí zjištěno z určitých výběrových šetření či předcházejících šetření), t = 2, přípustnou chybu si dovolíme ve výši jedné desetiny průměrné hodnoty tj. 129,10. Z výpočtu vyplývá, že je třeba podrobit šetření 217 důchodců. V případě, že změníme přípustnou chybu na pět setin (Δ = 0,05) z průměru tzn. chceme pracovat s menší chybou, Δ se bude rovnat 64,55 na místo 129, změní se hledaný rozsah následovně: Z porovnání vypočtených jednotek nutných podrobit šetření (217 ~ 866) vyplývá, jak silně chyba, se kterou jsme ochotni uvažovat, ovlivní počet šetření. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

7 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Tabulka závislosti rozsahu výběru na velikosti sx při konstantním t a Δ S n 1,00 6,2 2,00 12,5 3,00 18,7 4,00 25,0 5,00 31,3 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

8 Závislost rozsahu souboru na velikosti Sx základního souboru
1. řádek: 25 ……………… 100 % 22 ……………… x % x = 88 % 5 ……………… 100 % 22 ……………… x % x = 440 % 2. řádek: …… 100 % 156 ……………… x % x = 0,0126 = 0,02 % 6 ……………… 100 % 156 ……………… x % x = 2600 % Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

9 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Střední chyba nepřímo úměrná rozsahu n, nikoliv lineárně Př Rozsah výběru Hodnota střední chyby , , , , , ,0020 o 1/3 klesne na desetinu klesne 10x 100x Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

10 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Závěr: pro organizaci marketingového výzkumu zvýší-li se rozsah n nad určitou mez, pak se sice střední chyba sníží, ale toto snížení nevyváží zvýšené náklady na zpracování velkého n. sx základního souboru neznáme odhadujeme  z minulého šetření  z malého šetření  z kval. znaku 0,5 x 0,5  z var. rozpětí Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

11 Závislost n na různém Δ při konstantním sx
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

12 Stanovení rozsahu souboru pro kvalitativní znaky:
t - koeficient spolehlivosti P - podíl jednotek, které vykazují alternativu jedna (jeden z kandidátů) Q - podíl jednotek, které vykazují alternativu dvě (druhý kandidát) Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

13 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Příklad: Určete velikost šetření pro určení volebního vítěze jednoho ze dvou kandidátů na guvernéra (přímou volbou). A) s povolenou 5% chybou (Δ = 0,05) B) s povolenou 3% chybou (Δ = 0,03) C) s povolenou 1% chybou (Δ = 0,01) Protože nemáme žádné předběžné informace o zvýhodnění některého z nich, mají oba stejné procentické zastoupení možného vítězství tj. 50%. P = 0,5; Q = 0,5 A) B) C) Z příkladu jasně vyplývá rozdíl v potřebném počtu oslovených jednotek (respondentů) při rozdílné povolené chybě výsledku. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

14 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Výběr jednotek buď přímo nebo prostřednictvím vytvořených skupin nebo kombinací obou vybrané jednotky všechny jednotky vybrané dílčí soubory dvoustupňový výběr výběr skupin všechny dílčí soubory oblastní (stratifikovaný) v. vyčerpávající šetření základní soubor přímý výběr oblastní výběr . … … … … … . . x x xx x x x x x x x x x x x x xx xx x x x x x x x x xx x x výběr skupin dvojstupňový výběr . .. .. . ... x x x xx x Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

15 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
n =  podle třídících znaků 1000  rodin  bez dětí /s dětmi  do 6 let / nad 6 let  SŠ a VŠ / ZŠ toto je 20 % z 1000 musíme povýšit Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

16 Výběrové metody statistické zjišťování úplné = vyčerpávající
neúplné = nevyčerpávající reprezentativní (výběr) nereprezentativní úsudkový = záměrný výběr pravděpodobnostní = náhodný výběr anketa metoda zákl. masivu samovolný experiment se stejnými pravděpodob. s různými prostý náhodný vícestupňový oblastní skupinový vybrané skupině se zašlou dotazníky nereprezentativní, protože ochota odpovědět je závislá k dotazované skutečnosti při několika obřích jednotkách a velkém počtu malých jednotek výběr osob na ulici dotazu; nelze zobecňovat, protože jsou tam jen určití lidé zobecnění ovlivněno validitou experimentu Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

17 Techniky reprezentativního výběru
Záměrný výběr průměrných jednotek kvótní výběr typologický výběr Typologický výběr - princip spočívá v tom, že výběrový soubor musí mít podle předem stanovených (kontrolních) znaků stejné složení jako soubor základní. Kontrolní znaky - věk, pohlaví, vzdělání, počet dětí, sociální skupina, územní oblast, příjmová skupina atd. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

18 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Pohlaví Stáří Společenská skupina muži dělníci 9 ženy zaměstnanci 6 zemědělci 5 65 a více 3 Šetření u 20 jednotek nelze zajistit kvótním výběrem (při zohlednění kontrolních znaků). Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

19 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

20 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Náhodný výběr rozhoduje náhoda se stejnými pravděpodobnostmi vybrání jednotky s různými pravděpodobnostmi vybrání jednotky (větším souborům, větší pravděpodobnost - odhad výnosů z různě velkých honů) vztah mezi záměrným a náhodným výběrem co se týče velikosti chyby Náhodný výběr s vracením bez vracení Techniky losováním pomocí generování náhodných čísel nekorelovaných znaků Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

21 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Kontrolní otázky Kdy použijete kvótní výběr? Ke kterým metodám patří anketa? Stanovte rozsah výběrového souboru pro kvalitativní znaky. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Jana Stávková, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google