Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soňa Korandová M-Tv, 3. Ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soňa Korandová M-Tv, 3. Ročník"— Transkript prezentace:

1 Soňa Korandová M-Tv, 3. Ročník
Základy rýsování Soňa Korandová M-Tv, 3. Ročník

2 K popisu obvykle používáme normalizované písmo s výškou velkých písmen 5 mm.

3 Druhy čar, technické písmo

4 Základní pravidla rýsování
Pomůcky udržujeme čisté a nepoškozené. Rýsujte pouze tužkou nebo tuší Čárkované a čerchované čáry začínejte i končete čárkou, rýsujte je stejnoměrně. Křižující se čárkované a čerchované čáry rýsujte tak, aby se protínaly čárkami. Lomené a připojované čáry nesmíte přetahovat ani nedotahovat. Pamatujte, že při vytahování je původní tenká čára osou výsledné tlusté čáry. Dbejte na plynulé navazování oblouků kružnic a úseček v bodě dotyku. Popisujte kolmým normalizovaným písmem, písmena pište svisle. Čáry nesmějí protínat písmena.

5 Najděte na následujícím obrázku prohřešky proti pravidlům rýsování

6 Úkoly 1.Narýsujte geometrický ornament. Užijte různé druhy čar.
2. Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže c=9 cm, vc= 7 cm, tc= 8 cm.

7 Kótování Kóty ve strojírenství

8 Vypočítejte užitnou plochu jednotlivých místností bytu.

9 Narýsujte geometrické obrazce podle kótovaných nákresů a vystřihněte je.

10 Pravoúhlé promítání na dvě vzájemně kolmé průmětny.
Půdorys, nárys V pravoúhlém promítání na dvě vzájemné kolmé průmětny každý geometrický útvar promítneme kolmo na dvě roviny, které jsou k sobě kolmé. Každý útvar je tak znázorněn dvěma svými průměty – půdorysem a nárysem.

11 Zobrazení bodu Zobrazení bodu M1 – půdorys bodu M M2 - nárys bodu M
- půdorysna V - nárysna X 1,2 – osa x (průsečnice půdorysny a nárysny) M1M2 - ordinála

12 Zobrazte půdorys a nárys zobrazených těles.

13 Které obrázky znázorňují totéž těleso?


Stáhnout ppt "Soňa Korandová M-Tv, 3. Ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google