Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz České Budějovice, 19. říjen 2011 Ing. Jiří Kotek Zdroje a využití statistických údajů pro zachycení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz České Budějovice, 19. říjen 2011 Ing. Jiří Kotek Zdroje a využití statistických údajů pro zachycení."— Transkript prezentace:

1 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz České Budějovice, 19. říjen 2011 Ing. Jiří Kotek Zdroje a využití statistických údajů pro zachycení vývoje společnosti Prezentace činnosti ČSÚ pro Ekonomickou fakultu, JČU

2 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz OBSAH  Úkoly statistiky, legislativní rámec  Sběr dat  Prezentace dat

3 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění změn provedených zákonem č. 220/2000 Sb., 256/2000 Sb. a zákonem č. 411/2000 Sb. (1) Státní statistická služba je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování. (1) Státní statistická služba je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování. § 1 Státní statistická služba

4 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz § 3 Orgány vykonávající státní statistickou službu (1) Státní statistickou službu vykonává Český statistický úřad. (1) Státní statistickou službu vykonává Český statistický úřad. (2) Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem mohou státní statistickou službu vykonávat ministerstva a jiné ústřední správní úřady. Postupují přitom podle metodiky stanovené Českým statistickým úřadem. (2) Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem mohou státní statistickou službu vykonávat ministerstva a jiné ústřední správní úřady. Postupují přitom podle metodiky stanovené Českým statistickým úřadem. Zákon č. 89/1995 Sb.,

5 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz Působnost ČSÚ a) stanoví metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ekonomické a ekologické úrovně České republiky a jejích jednotlivých částí a pro posuzování jejího vývoje, a) stanoví metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ekonomické a ekologické úrovně České republiky a jejích jednotlivých částí a pro posuzování jejího vývoje, b) sestavuje, b) sestavuje program statistických zjišťování,program statistických zjišťování c) provádí statistická zjišťování, c) provádí statistická zjišťování, Výkazy

6 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz Terénní zjišťování VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL (VŠPS) okruh zjišťovaných údajů: struktura zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání, odpracovaná doba, práce na směny, druhá zaměstnání; nezaměstnanost a její charakter význam: podklad pro rozhodování institucí odpovědných za usměrňování sociální a zaměstnanecké politiky územní členění: údaje jsou publikovány za ČR, oblasti a kraje (ne menší území) periodicita publikování: čtvrtletní údaje, roční průměry, časové řady ŠETŘENÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY (EU-SILC) Obě šetření vycházejí z jednotné metodiky EU (Eurostat), data jsou důležitá pro mezinárodní srovnávání. okruh zjišťovaných údajů: příjmové rozdělení domácností, míra ohrožení chudobou, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání, pracovní, hmotné a zdravotní podmínky význam: podklad pro usměrňování sociální politiky státu územní členění: údaje jsou publikovány za ČR a kraje (ne menší území) periodicita publikování: roční údaje

7 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ (RÚ) CENOVÁ STATISTIKA – zjišťování úrovně spotřebitelských cen okruh zjišťovaných údajů: informace o peněžních a naturálních příjmech, vydáních a spotřebě v různých demografických, sociálních a příjmových typech domácností význam: zdroj informací pro uživatele v oblasti sociální problematiky, obchodu, financí i cen; získání podkladů pro tvorbu spotřebního koše a váhového schématu pro výpočet indexu spotřebitelských cen – měření inflace územní členění: údaje jsou publikovány za ČR (vybrané údaje k dispozici za oblasti) periodicita publikování: čtvrtletní a roční údaje okruh zjišťovaných údajů: ceny vybraných druhů zboží a služeb, které se významně podílejí na výdajích obyvatelstva a svým rozsahem pokrývají celou sféru spotřeby; ve 12 oddílech spotřebního koše je více než 700 různých cenových reprezentantů význam: měření cenové hladiny a výpočet cenových indexů; změna indexu spotřebitelských cen – míra inflace: rozhodující ukazatel pro stanovení minimální mzdy, valorizaci důchodů, životního minima územní členění: údaje jsou publikovány za ČR a kraje (za kraje ne míra inflace) periodicita publikování: týdenní (vybrané ceny potravinářských výrobků), měsíční údaje Terénní zjišťování

8 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz Terénní zjišťování VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (VŠCR) ŠETŘENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ STRUKTURÁLNÍ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ (FSS) okruh zjišťovaných údajů: informace o cestách uskutečněných ve sledovaném období za účelem trávení volného času a rekreace a služebních cestách mimo své obvyklé prostředí (tj. mimo své trvalé a přechodné bydliště, pracoviště, školu apod.). význam: zdroj informací pro široký okruh uživatelů, využití i pro mezinárodní srovnávání územní členění: údaje jsou publikovány za ČR periodicita publikování: čtvrtletní údaje okruh zjišťovaných údajů: informace o vybavenosti domácností a jednotlivců osobním počítačem, internetem, mobilními telefony, způsoby využívání IT význam: rostoucí vliv IT na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat, provádět mezinárodní srovnání a poskytovat potřebné informace vládním orgánům, podnikatelským subjektům i široké veřejnosti územní členění: údaje jsou publikovány za ČR a kraje periodicita publikování: roční údaje okruh zjišťovaných údajů: velikost, struktura a vývoj zemědělských subjektů, jejich vybavenost, výrobní orientace, mimozemědělské a doplňkové činnosti význam: využití pro formování zemědělské politiky v ČR, podklad pro aktualizaci registru farem, mezinárodní srovnávání územní členění: údaje jsou publikovány za ČR, kraje a okresy periodicita publikování: po zpracování výsledků šetření (cca ve dvouleté periodě)

9 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz Administrativní zdroje Databáze a registry jiných institucí Příklady: nezaměstnanost –MPSV stěhování obyvatelstva – Ministerstvo vnitra RES (organizační statistika) –živnostenské úřady, obchodní soudy, ministerstva výhody snížení zátěže respondentů úspora nákladů na zjišťování nevýhody minimální možnost obsahových změn chyby v registrech, včasnost

10 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz Prezentace dat

11 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz Prezentace dat

12 19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz Konec prezentace Děkuji za pozornost Internetové stránky: www. czso.cz www.cbudejovice.czso.cz Informační služby: infoserviscb@czso.cz Ing. Jiří Kotek, tel.: 386 718 693 jiri.kotek@czso.cz


Stáhnout ppt "19. říjen 2011 ČSÚ České Budějovice www.cbudejovice.czso.cz České Budějovice, 19. říjen 2011 Ing. Jiří Kotek Zdroje a využití statistických údajů pro zachycení."

Podobné prezentace


Reklamy Google