Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učebnice VINOHRADNICTVÍ Číslo aktivity: 3 Název klíčové aktivity:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učebnice VINOHRADNICTVÍ Číslo aktivity: 3 Název klíčové aktivity:"— Transkript prezentace:

1 učebnice VINOHRADNICTVÍ Číslo aktivity: 3 Název klíčové aktivity:

2 Období realizace aktivity: září 2010 – únor 2011 PŘEHLED PRACÍ V HODNOCENÉM OBDOBÍ

3 Personální řešení aktivity garant aktivity: Ing. Ludmila Svobodová externí lektoři: Jiří Roznos – pořizování fotografií Mgr. Čeněk Hlavatý – zhotovování kreseb další předpokládaná spolupráce: Ing. Petr Ackermann, CSc. – fotografie a odborné konzultace pro kapitolu Choroby a škůdci

4 Vyhledávání zdrojů informací Odborné publikace: VEREŠ, A., at al.: Rez a vedenie viniča. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1980, s. 277 MUSIL, s., MENŠÍK, J.: Vinařství – učební text pro SZTŠ a ZMS. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1963, s. 408

5 SVAZ INTEGROVANÉ A EKOLOGICKÉ PRODUKCE HROZNÚ A VÍNA O. S. – EKOVÍN: Směrnice integrované produkce hroznů. Ekovín, o.s., 2010, s. 60 BIOCONT LABORATORY, SYSTÉMY EKOLOGICKÉ OCHRANY ROSLTIN: Katalog prostředkůekologické a integrované ochrany rostlin. 2011, s. 74 TRIOLI, G., HOFMANN, U.: Kodex dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína. Součást projektu EU ORWINE – organické vinohradnictví a výroba vína, vydal: Hofmann, U., české vydání Svaz ekologické a integrované produkce vína Ekovín, o.s., 2011, s. 233, ISBN 978-80- 7084-893-7

6 Vyhledávání zdrojů informací Časopisy: VINAŘSKÝ OBZOR, odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR VINAŘ – SADAŘ, odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. Olomouc: vydavatelství Baštan

7 Vyhledávání zdrojů informací Osobní kontakty: Účast na kurzu OP VK Vinařství, pořádaném Mendelovou univerzitou v Brně, Zahradnickou fakultou v Lednici Konzultace: s Ing. Mikešem, Ph.D., z SZPI Brno o detailech změn v připravovaných legislativních předpisech

8 Vyhledávání zdrojů informací s doc. Pavlouškem, Ph.D., ze ZF MENDELU o struktuře oblastí a podoblastí v ČR a o vzniku VOC. Znojmo s Ing. Sotolářem, Ph.D., ZF MENDELU o změnách v sortimentu povolených a nepovolených odrůd a o uplatnění historických odrůd s doc. Pavlouškem, Ph.D., ZF MENDELU o změnách aspektů při hodnocení hroznů a určování termínů sklizně.

9 Vyhledávání zdrojů informací Konzultace při návštěvě ve firmách Sonberk, Popice - o výhradním využívání postupů při ekologickém vinohradnictví a spolupráci s výzkumem. Templářské sklepy, Čejkovice - o organizaci výkupu hroznů od drobných pěstitelů a o moderních postupech zpracování.

10 Organizační činnost Seznámení s porosty sortimentu odrůd ve srovnávacích výsadbách ÚKZÚZ Oblekovice (Znojmo). Organizace pořizování snímků fotografem podle kategorií odrůd ve výsadbě sortimetu ÚKZÚZ Oblekovice (Znojmo). Příprava podkladů a příprava prezentace pro zasedání poradního sboru projektu.

11 Organizační činnost Zasedání poradního sboru - prezentace učebnice (kontrola rozpracovanosti za měsíce březen - srpen). Účast na schůzce řešitelů klíčových aktivit. Zajištění lektora pro zhotovování kreseb podle předkládaných návrhů – Mgr. Čeněk Hlavatý.

12 Organizační činnost Příprava prezentačních materiálů pro nástěnku projektu za aktivitu 03 (informace poskytované žákům a případným zájemcům z veřejnosti. Závazné jednání s doc. Ing. Postbieglem, CSc. o odborném dohledu nad správností poznatků předkládaných v učebnici a vypracování recenzního posudku.

13 Vlastní realizace projektu Pravidelné konzultace s výtvarníkem o realizaci jednotlivých kreseb a návrhy jejich oprav. Zpracovávání náhledů snímků pořízených fotografem do jednotlivých tématických celk.ů Rozpracování textů některých kapitol včetně návrhů didaktických opatření (úvodní motivace, zpětná vazba).

14 Ukázky pořízených snímků Kvetení

15 Ukázky pořízených snímků Škůdci

16 Ukázky pořízených snímků Rulandské bílé

17 Ukázky pořízených snímků Dornfelder

18 Ukázky pořízených snímků

19

20 Fáze růstu

21 Předlohy, návrhy a skicy kreseb

22

23

24 Plán klíčové aktivity pro další období Bude sepsána smlouva a zahájena spolupráce s dalším lektorem Ing. P. Ackermannem, CSc. na dodávání diagnostických snímků patogenů. Zároveň s ním budou konzultovány případné nejasnosti v této kapitole. Zpracovávání textů pro jednotlivé kapitoly a dokončování potřebných kreseb tak, aby do poloviny roku byl znám počet stran učebnice. Kompletování fotografií do prezentací pro jednotlivé tématické celky v programu Microsoft PowerPoint.

25 Plán klíčové aktivity pro další období Oponentu odborné části učebnice doc. Ing. E. Postbieglovi, CSc. budou pravidelně zasílány části učebnice ke konzultaci. Pro tuto učebnici nebude předkládána žádost o akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, proto bude vyhledán vhodný oponent pro posouzení učebnice po didaktické stránce.

26 Plán klíčové aktivity pro další období Budou připraveny vybrané části učebnice pro ověření ve výuce na jiných školách. Současně bude sestaven dotazník monitorující pozitiva a negativa předloženého učiva. Toto ověřování bude rozděleno do více částí. Části učebnice bude současně ověřovány garantem ve vlastních hodinách předmětu vinohradnictví.

27 KONEC PREZENTACE V Mělníku, březen 2011 vypracovala: Ing. Ludmila Svobodová


Stáhnout ppt "Učebnice VINOHRADNICTVÍ Číslo aktivity: 3 Název klíčové aktivity:"

Podobné prezentace


Reklamy Google