Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aspekty a oblasti analýzy trhu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aspekty a oblasti analýzy trhu"— Transkript prezentace:

1 Aspekty a oblasti analýzy trhu

2 Faktory okolí stavebního trhu
Vyjednávací síla zákazníků Hrozba vstupů Hrozba substitutů Konkurenční rivalita v odvětví Shrnutí faktorů oborového odvětví

3 Vyjednávací síla zákazníků
Stavební trh se značně liší od trhu klasických komerčních produktů. Zatímco komerční produkt je v podstatě vyráběn pro anonymního zákazníka, je drtivá většina stavebních zakázek vyráběna pro zákazníka konkrétního, jehož požadavky, vlastnosti a preference jsou přesně známy. Tento zákazník se účastní zrodu stavebního díla od samého počátku, od prvního záměru a studií, projektu k územnímu řízení, stavebnímu povolení až po vlastní realizaci a kolaudaci.

4 Vyjednávací síla zákazníků
Zákazník, spolupráce s ním a jeho požadavky na výrobek (stavební dílo) hrají ve stavebnictví významnější roli než v odvětvích s klasickými produkty. Finanční náročnost stavebního díla je vysoká a na rozdíl od např. předmětů denní potřeby zákazník „kupuje“ stavební dílo pouze jednou nebo několikrát za život. Proto věnuje svému rozhodování mezi variantami velkou pozornost. Pro stavební firmu to představuje dlouhodobou, u větších zakázek i několikaletou, práci bez záruky jejího završení, tj. získání dodávky.

5 Hrozba vstupů Existuje potenciální hrozba vstupu nových konkurentů na český stavební trh a to zejména prostřednictvím investic zahraničních subjektů z EU. Bohužel tato hrozba je pouze jednostranná, kdy zahraniční subjekty mohou takřka neomezeně pronikat na český stavební trh, avšak české stavební firmy nemají rovnocennou pozici, poněvadž otevření českého stavebního trhu vstupem ČR do EU nebylo následováno totožným otevřením trhu EU. Z toho důvodu jsou české stavební firmy vystaveny zvýšenému konkurenčnímu tlaku, a více se zaměřují na stavební trhy nových členů EU.

6 Hrozba substitutů Vzhledem ke specifickému charakteru stavební výroby je hrozba substitutů pro většinu českých stavebních firem nevýrazná. Ze strany potenciálních zákazníků hrozí snaha o záměnu plánovaného výrobku za jiný substitut ojediněle. Dochází k ní výlučně u infrastrukturních projektů velkého rozsahu (například výstavbu rychlodráhy nahradit jiným druhem dopravy). Tyto však realizují velké firmy, či jejich sdružení, jež jsou vzhledem k univerzálnosti a rozsahu produkce schopny realizovat i tento substitut.

7 Konkurenční rivalita v odvětví
Konkurenční rivalita v odvětví se rozdílně projevuje v rámci následujících způsobů získání stavební zakázky. V prvním způsobu hraje klíčovou roli zákon o veřejných zakázkách. Tímto zákonem se musí řídit všechny zakázky, které jsou alespoň částečně financovány z veřejných prostředků. Jedná se o zákon, který je všeobecně koncipován pro veřejné zakázky jakéhokoliv charakteru, tedy i stavební. Veřejné zakázky tvoří značný podíl na celkových stavebních aktivitách na trhu. Stavebnictví je oborem silně závislým na těchto zakázkách. Soukromí investoři nemají takové investiční možnosti, aby svými požadavky zasytili potenciál stavebních firem.

8 Konkurenční rivalita v odvětví
Druhým zdrojem zakázek jsou soukromí investoři. Tito investoři se řídit zákonem o veřejných zakázkách nemusí. Při výběru zhotovitele mají zcela volnou ruku. Třetí možností získávání zakázek je aktivní komunikace firmy s potenciálním investorem, kterého se snaží sama vyhledat. Vstupuje do volného tržního prostoru a pomocí nástrojů marketingového mixu mapuje tržní segmenty a vyhledává stavební příležitosti. Takým případem je např. developerská činnost.

9 Shrnutí faktorů oborového okolí
specifické podmínky stavebnictví otevřenost stavebního trhu ČR zahraničním subjektům, omezení působení českých firem na stavebních trzích západoevropských členů EU tři zdroje stavebních zakázek : státní, soukromé, developerské projekty

10 Analýzu stavu a vývoje českého stavebnictví za 1.Q 2009
Shrnutí: Stavební společnosti očekávají mírné zpomalení poklesu českého stavebnictví, celkové zotavení ale bude delší než předpokládaly.V důsledku předpokládaného menšího poklesu stavebnictví v roce 2009 společnosti mírně korigují předchozí snížení svých prodejních plánů. Naopak v střednědobém horizontu dochází k jejich dalšímu snižování. Největší pokles svých prodejů předpovídají velké stavební společnosti. Vytížení kapacit stavebních společností se na vrcholu sezóny mírně zvýšilo, rovněž také díky výsledkům již realizovaných optimalizací. Současně však většina společností uvádí, že má menší počet zakázek než před dvanácti měsíci, což značně omezuje jejich další rozvoj. Zvýšení efektivity fungování stavebních společností je největší prioritou pro dalších dvanáct měsíců.

11 Předpokládaný vývoj ve stavebnictví v následujících letech z pohledu stavebních firem
Pro střednědobý výhled (2010/2011) výsledky odpovědí respondentů ukazují, že firmy předpokládají další pokles českého stavebnictví, a to o 2%. V červenci firmy ještě uváděly očekávaný pokles pro toto období o 1%, předpovědi z dubna počítaly dokonce s růstem o 3%. Tento zhoršující se výhled vychází z toho, že stavební firmy očekávají pomalejší zotavování celého odvětví než předpokládaly dříve. Pokles stavebnictví v období 2010/2011 poprvé předpovídá mírně nadpoloviční většina všech dotázaných stavebních firem, tj. 54%. Detailní pohled ukazuje na mírně vyšší pesimismus v segmentu velkých stavebních firem (58% respondentů očekává pokles)

12 Poslední zveřejněné výsledky ČSÚ
Stavební produkce v červenci 2009 meziročně klesla ve stálých cenách o 4,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 3,3 %. Červenec 2009 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červenci meziměsíčně nižší o 0,7 %. Pokračoval pokles produkce v pozemním stavitelství (příspěvek -8,0 p. b., pokles o 11,4 %) a růst produkce inženýrského stavitelství (příspěvek +3,6 p. b., růst o 12,1 %). Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červnu 2009 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 14,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 17,7 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 1,2 %.


Stáhnout ppt "Aspekty a oblasti analýzy trhu"

Podobné prezentace


Reklamy Google