Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUMNÝ PROGRAM č.6 Experimentální ověřování nových technologických postupů u kovových materiálů s vyššími kvalitativními parametry. VÝZKUMNÝ PROGRAM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUMNÝ PROGRAM č.6 Experimentální ověřování nových technologických postupů u kovových materiálů s vyššími kvalitativními parametry. VÝZKUMNÝ PROGRAM."— Transkript prezentace:

1 VÝZKUMNÝ PROGRAM č.6 Experimentální ověřování nových technologických postupů u kovových materiálů s vyššími kvalitativními parametry. VÝZKUMNÝ PROGRAM č.6 Experimentální ověřování nových technologických postupů u kovových materiálů s vyššími kvalitativními parametry. Vedoucí výzkumného programu : Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

2 Cíl výzkumného programu  Vybudovat výzkumně – vývojovou infrastrukturu „Oddělení experimentálního ověřování a aplikace“  Vybudovat vědecko – výzkumné týmy, které budou provádět výzkum, vyvíjet a aplikovat nové technologické postupy u kovových materiálů s vyššími kvalitativními parametry.

3 Složení oddělení  Laboratoř pro experimentální ověřování technologií výroby nových matriálů vedoucí : Ing. Vladislav Kurka, Ph.D. MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.  Laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi vedoucí : Prof. Ing. Karel Michalek, CSc. VŠB – TU Ostrava, FMMI

4 Cílové skupiny uživatelů výsledků řešení výzkumného programu Podniky průmyslu  metalurgického  slévárenského  strojírenského  automobilového  energetického

5 Laboratoř pro experimentální ověřování technologií výroby nových materiálů Současný stav :  Ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. je postaveno zařízení VPIM – keson, ve kterém je umístěna indukční pec o hmotnosti 1,7 t. V tomto kesonu je možno za vysokého vakua provádět odplynění taveniny nebo za vysokého přetlaku provádět nadusičení taveniny.

6 Pohled na stávající zařízení VPIM keson s IP a vakuovací stanici

7 Laboratoř pro experimentální ověřování technologií výroby nových materiálů V rámci řešení výzkumného programu bude realizován up - grade zařízení VPIM :  posílení vakuovací stanice  on–line měření teploty taveniny  on-line měření obsahu vodíku, CO a CO 2  odlévání ingotů spodem

8 Laboratoř pro experimentální ověřování technologií výroby nových materiálů Zaměření výzkumného programu :  Výzkum a vývoj technologií odstranění plynů ( vodík, kyslík) u různých typů tavenin  Výzkum a vývoj technologií nadusičení u různých typů tavenin  Vývoj technologií odlévání spodem odplyněn é a vysoce nadusičen é taveniny

9 Laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi Současný stav :  Katedra metalurgie VŠB-TUO má v současné době k dispozici laboratoř fyzikálního a numerického modelování metalurgických procesů, jejíž činnost je zaměřena na simulaci procesů probíhajících v kovových taveninách při výrobě a zpracování oceli  Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů disponuje unikátním pracovištěm studujícím fyzikálně- chemické vlastnosti kovových a anorganických tavenin

10 Experimentální zařízení SETARAM Setsys 18 TM  měření teplot fázových transformací (DTA, DSC)  měření latentních tepel fázových transformací a tepelných kapacit (DSC)  měření kinetických dat fázových transformací  termogravimetrická analýza (TGA)  termomechanická analýza (TMA)  simultánní TGA/DTA a TGA/DSC  pracovní teplotní rozmezí +20°C až +1750°C  řízená rychlost ohřevu a ochlazování v rozsahu 0°C/min - 99°C/min

11 Laboratoř anorganických tavenin Zaměření výzkumného programu  Studium viskozit roztavených kovů  Pracoviště disponuje vysokoteplotním rotačním viskozimetrem  Experimenty do teplot 1700 °C  Volitelné teplotní režimy a pracovní atmosféra

12 Laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi Fyzikální a numerické modelování procesů probíhajících při rafinaci tekuté oceli v licí pánvi a vakuovací komoře typu RH

13 Laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi Fyzikální modelování procesů probíhajících při proudění oceli v mezipánvi plynulého odlévání

14 Laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi Numerické modelování procesů probíhajících při proudění oceli v mezipánvi plynulého odlévání

15 Laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi Numerické modelování procesu tuhnutí oceli při odlévání oceli do ingotů - určeno ke zvyšování kvality oceli

16 Laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi V rámci řešení výzkumného programu bude realizována další podpora laboratoře modelování procesů v tekuté a tuhé fázi  výstavba nových fyzikálních modelů metalurgických zařízení  pořízení CFD programu pro numerické simulace proudění a tuhnutí kovových tavenin  pořízení vysokoteplotního viskozimetru pro měření viskozit oxidických struskových tavenin  pořízení vysokoteplotního kalorimetru pro měření a vyhodnocování tepelně-fyzikálních vlastností kovů a strusek

17 Laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi Zaměření výzkumného programu  optimalizace metalurgických procesů pomocí metod modelování – fyzikálního i numerického  studium fyzikálních parametrů kovů a strusek  spolupráce s aplikační sférou při návrhu, testování a zavádění nových technologií zpracování a odlévání tekuté oceli


Stáhnout ppt "VÝZKUMNÝ PROGRAM č.6 Experimentální ověřování nových technologických postupů u kovových materiálů s vyššími kvalitativními parametry. VÝZKUMNÝ PROGRAM."

Podobné prezentace


Reklamy Google