Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osvícenský absolutismus Tereziánské a josefínské reformy v Habsburské monarchii ve 2. polovině 18. století Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osvícenský absolutismus Tereziánské a josefínské reformy v Habsburské monarchii ve 2. polovině 18. století Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:"— Transkript prezentace:

1 Osvícenský absolutismus Tereziánské a josefínské reformy v Habsburské monarchii ve 2. polovině 18. století Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Osvícenský absolutismus Definice pojmu
Snaha uvést osvícenství do praxe Stát má být reformován Cíl reforem je zajistit hospodářskou prosperitu země (podpora podnikání, manufaktur, obchodu) – i za cenu zrušení nevolnictví a povolení svobody vyznání Neznamená to ale snahu o nový způsob vlády, vše bylo podřízeno myšlence zachovat starý politický režim (feudalismus)

3 Osvícenský absolutismus
Marie Terezie se snažila reformami především vybudovat silnou armádu, se kterou by dobyla zpět ztracená území Zvýšení daní by vedlo ke vzpourám, proto se reformy zdály být lepším řešením (zlepšit podmínky, ve kterých žili poddaní) – více budou vydělávat a více pak zaplatí na daních – trvalé řešení

4 Osvícenský absolutismus (klíčové otázky hodiny)
Kdo byli Marie Terezie a Josef II.? O co usilovali svými reformami? Jak jejich reformy ovlivnily životy lidí (různého stavu)? Jaké kroky směrem k moderní společnosti byly v té době učiněny? Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 Osvícenský absolutismus
Prostudujte texty v učebnici. Vyberte jednu reformu Marie Terezie a jednu reformu Josefa II. Vyberte tu, která podle vás měla nejsilnější dopad na život v Habsburské monarchii. Připravte krátkou obhajobu své volby. Řiďte se následujícími otázkami: Co reforma změnila/umožnila? Jaký cíl/prospěch reformátor sledoval? Jakým způsobem se reforma dotkla životů lidí (různých stavů)? Učebnice: AUGUSTA Pavel, HONZÁK František, PEČENKA Marek. Dějiny novověku, 1. díl. Praha: Práce s Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 Reformy Marie Terezie - shrnutí
Reformy správní A) centralizace říše, centrum ve Vídni B) státní úředníci podřízeni přímo císařovně C) odstranění celních hranic uvnitř země D) zavedení jednotné měny E) zavedení jednotných měr a vah F) sčítání lidu (zavedení přesných údajů – příjmení, č.popisné…) Reformy soudní A) zrušeno útrpné právo (mučení) a mrzačící tresty B) zavedeny odvolací soudy Reformy školské A) zavedení povinné školní docházky, povinnost 6 let B) základní výuka v mateřském jazyce, vyšší školství v jazyce NJ, Lat

7 Všední den Marie Terezie
"Ve všední dny vstát v půl šesté, obléknout se a vyslechnout mši, duchovní čtení dvě hodiny do půl osmé, od půl osmé úřadování s kabinetními tajemníky do 9 hodin, od 9 do 12 hodin audience ministrů, ve 12 hodin setkání s dětmi, ženami, ostatními, 1 hodina jídlo a až do 3 hodin odpočinek nebo zábava, ve 3 hodiny čtení modliteb za zemřelé, od 4 do 6 hodin úřadování, korespondence nebo audience, v 6 hodin růženec, pak do 9 hodin korespondence, konverzace, procházky, tichá zábavná četba, v neděli audience od 5 do 10 večer."

8 Osvícenský absolutismus
„Jsem připraven zaměstnat každého, kdo pěstuje rolnictví nebo obchod, nebo usadit ve městě toho, kdo má příslušnou odbornost a přinese výhody či píli do mých zemí… Mou zásadou je úplná svoboda vyznání; potom bude jen jedno jediné náboženství, jež záleží v tom, aby všichni byli vychováváni ku prospěchu státu… Je-li zaopatřena služba státu, zákon přírody a společnosti, dostává-li se Nejvyšší bytosti úcty a modliteb, není důvodu, abyste se Vy, dočasní vládcové, míchali do jiných věcí.“ Císař Josef II. kolem r. 1777, zdroj: Heslo Josef II. v otevřené internetové encyklopedii Wikicitáty. Dostupné z WWW: < (upraveno, zkráceno) Za jakých podmínek chce být císař tolerantní? Co je to (nové) jediné náboženství, které „předpovídá“? Pojmenujte je. Jak podle vás pomůže náboženská svoboda zlepšení hospodářství v monarchii? Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

9 Reformy Josefa II. – doplň info
Toleranční patent Zrušeno nevolnictví Nový občanský a trestní zákoník Zrušení klášterů

10 kresba: autor prezentace
heslo Josef II. v otevřené internetové encyklopedii Wikicitáty. Dostupné z WWW: < učebnice např.: AUGUSTA, P., HONZÁK, F., PEČENKA, M.: Dějiny novověku, 1. díl. Praha: Práce s kresba: autor prezentace Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

11 A na závěr: Večerníček…

12


Stáhnout ppt "Osvícenský absolutismus Tereziánské a josefínské reformy v Habsburské monarchii ve 2. polovině 18. století Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:"

Podobné prezentace


Reklamy Google