Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické."— Transkript prezentace:

1 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Možnosti obnovení těžby uranu v severočeské křídě z hlediska regionální geologie RNDr. Jiří Fiedler AQUATEST a. s.

2 [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Hlavní poklady k prezentaci:  „Změny režimu podz. vod ve str. bloku vlivem těžby uranu“ (čl. v „Uhlí, rudy, GP“, 5 – 1994)  „Analýza CHT III“ (03. 1995)  „JZ předpolí ložiska Stráž“ – zprávy o řešení geol. úkolů z 05. 1996 (I. etapa) a z 04. 1998 (II. etapa)  Hydrogeologie České křídové pánve (Herčík F. – Hermann Z. – Valečka J., ČGÚ Praha 1999)  Podklady k semináři o problematice likvidace těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem (seminář pořádaný s. p. DIAMO v 04. 2000)

3 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Česká křídová pánev největší pokryvný útvar v Českém masivu plocha cca 14 500 km2 mocnost až 1 km

4 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

5 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

6 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

7 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Těžba uranových rud ve strážském bloku začátkem 60. let minulého století byla povolena za podmínky, že nedojde k negativnímu ovlivnění podzemních vod v nadložním, vodohospodářsky nadregionálně významném turonském kolektoru

8 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

9 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

10 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

11 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

12 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

13 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

14 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

15 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Bilance 1967 - 1992

16 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Průměrná bilance za r. 1992

17 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

18 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

19 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Hlavními důvody, proč došlo k extrémně negativnímu ovlivnění režimu a kvality podzemních vod ve strážském bloku jsou  chybná koncepce otvírek a těžby na ložiscích Hamr a Stráž („koexistence“ CHT a HT),  podcenění strukturně geologických a hydrogeologických poměrů strážského bloku v úvodní fázi a nesprávné vyhodnocení průběžně získávaných výsledků z pokračujícího průzkumu a těžby v další fázi,  technologická nekázeň při provádění vrtných prací.

20 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

21 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

22 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

23 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Tektonika a neovulkanity v ploše ložiska Osečná - Kotel

24 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

25 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

26 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

27 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

28 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

29 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

30 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

31 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

32 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT

33 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Možnosti obnovení těžby uranu v severočeské křídě z hlediska regionální geologie:  dobývací metoda podzemního loužení „in situ“ s použitím roztoku kyseliny sírové – s ohledem na získané zkušenosti není pro podmínky ČKP dále akceptovatelná,  klasická hlubinná těžba – podmíněně akceptovatelná.

34 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Předběžné regionálně hydrogeologické hodnocení možností obnovení těžby uranu klasickou hlubinnou metodou na jednotlivých ložiskách uranu ve strážském bloku

35 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Ložisko Křižany  nevýznamné ložisko,  nikdy nebylo uvažováno k těžbě,  relativně jednoduché hg. podmínky,  z hlediska reg. HG – přijatelné k vytěžení

36 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Ložisko Břevniště (DK I)  relativně jednoduché hg. podmínky (minimální zvodnění nadložního turonu),  z hlediska reg. HG – přijatelné k vytěžení – za podmínky zachování odpovídajícího celíku u strážského zlomu.

37 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Ložisko Hamr (DH I)  složité hg. podmínky - zvodněné nadloží, tektonika, vulkanity (diatremy), kyselé vody,  z hlediska reg. HG – přijatelnost k vytěžení je „na hraně“, nezbytnou podmínkou by zřejmě bylo vypuštění Hamerského jezera.

38 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Ložisko Hamr jih (DH II) + Holičky  velice složité hg. podmínky – vysoký stupeň zvodnění v nadloží, složitá tektonika, vulkanity,  bez plošného snížení hladiny v nadloží nelze ložisko bezpečně odvodnit,  z hlediska reg. HG – nepřijatelné k vytěžení.

39 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Ložisko Osečná - Kotel  velice složité hg. podmínky – vysoký stupeň zvodnění v nadloží, složitá tektonika, vulkanity – žíly (pásmo Čertových zdí, lakolity),  bez plošného snížení hladiny v nadloží nelze ložisko bezpečně odvodnit,  z hlediska reg. HG – nepřijatelné k vytěžení

40 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Ložisko Stráž (CHT)  plocha bývalé CHT s probíhající sanací podzemních vod v cenomanu i turonu,  složité hg. podmínky - tektonika, vulkanity, vysoké zvodnění v nadloží, blízkost SZ,  ani po ukončení sanace nelze z hlediska reg. HG hornicky vytěžit.

41 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Ložisko Mimoň  velice složité hg. podmínky – vysoký stupeň zvodnění v nadloží, složitá tektonika, vulkanity,  bez plošného snížení hladiny v nadloží nelze ložisko bezpečně odvodnit,  z hlediska reg. HG – nepřijatelné k vytěžení

42 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Ložisko Hvězdov  velice složité hg. podmínky – vysoký stupeň zvodnění v nadloží, složitá tektonika, vulkanity,  bez plošného snížení hladiny v nadloží nelze ložisko bezpečně odvodnit,  z hlediska reg. HG – nepřijatelné k vytěžení

43 AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické službyanalýza rizikekologické audityodpady a recyklaceGIS & IT Děkuji za pozornost RNDr. Jiří Fiedler AQUATEST a. s. divize Liberec tel. 485 152 611 485 152 652 603 254 906 fiedler@aquatest.cz


Stáhnout ppt "AQUATEST a.s. [společnost] [karotáž] [ekologické služby] [analýza rizik] [ekologické audity] [odpady a recyklace] [GIS & IT]společnostkarotážekologické."

Podobné prezentace


Reklamy Google