Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smysly Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smysly Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy."— Transkript prezentace:

1 Smysly Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2 Základní pojmy očnice víčko spojivka rohovka duhovka bělima cévnatka
sítnice zrakový nerv žlutá skvrna slepá skvrna tyčinky čípky boltec zvukovod bubínek kladívko kovadlinka třmínek polohorovnovážné ústrojí hlemýžď chuťové buňky čichové buňky hmatová tělíska

3 Smysly fungují pomocí smyslových buněk = receptorů

4 Zápis do sešitu Smysly smyslové buňky = receptory

5 Zrak zrakem vnímáme viditelné světlo o vlnové délce 400 – 700 nm
orgán zraku = oko, uložené v očnici (dutina lebky) nad horním okrajem nadočnice s obočím vpředu chráněno víčky s řasami, sliznice víčka přechází ve spojivku

6 Zrak pohyb oka zajišťují okohybné svaly
světlo prochází optickou soustavou oka 3 vrstvy: zevní (vazivová)  bělima, přechází v rohovku střední (cévnatá)  cévnatka, přechází v řasnaté těleso a duhovku vnitřní (smyslová)  sítnice světlo vstupuje do oka rohovkou, jeho množství reguluje zornice v duhovce (duhovka obsahuje pigment) při nadbytku světla se zornice zúží, při nedostatku rozšíří

7 Zrak za zornicí je čočka, která se pomocí řasnatého svalu vyklenuje a zplošťuje (akomodace čočky) světlo se v čočce láme a soustřeďuje, prochází sklivcem a dopadá na sítnici mezi rohovkou a čočkou je přední oční komora vyplněná tekutinou v sítnici jsou světločivné buňky: tyčinky – rozlišují světlo a tmu, černobílé vidění čípky – umožňují barevné vidění žlutá skvrna = místo nejostřejšího vidění, nejvíce čípků slepá skvrna = vstup zrakového nervu (nevnímá světlo) na sítnici je obraz skutečný, zmenšený a převrácený krátkozrakost, dalekozrakost = obraz se promítá před nebo za sítnici

8 Zrak obrázek 1

9 Zápis do sešitu Zrak vnímá viditelné světlo o vlnové délce 400 – 700 nm orgán = oko, uložené v očnici (dutina lebky) nad horním okrajem nadočnice s obočím chráněno víčky s řasami, víčko přechází ve spojivku pohyb zajišťují okohybné svaly optická soustava oka, 3 vrstvy: zevní (vazivová)  bělima, přechází v rohovku střední (cévnatá)  cévnatka, přechází v řasnaté těleso a duhovku vnitřní (smyslová)  sítnice světlo vstupuje rohovkou, jeho množství reguluje zornice v duhovce (obsahuje pigment) zornice se zúží, nebo rozšíří

10 Zápis do sešitu čočka za zornicí, pomocí řasnatého svalu se vyklenuje a zplošťuje (akomodace čočky) světlo pak prochází sklivcem a dopadá na sítnici přední oční komora mezi rohovkou a čočkou světločivné buňky v sítnici: tyčinky – rozlišují světlo a tmu, černobílé vidění čípky – umožňují barevné vidění žlutá skvrna = nejostřejší vidění, nejvíce čípků slepá skvrna = vstup zrakového nervu na sítnici je obraz skutečný, zmenšený a převrácený krátkozrakost, dalekozrakost = obraz se promítá před nebo za sítnici

11 Sluch ústrojí sluchu je uloženo ve spánkové kosti
je drážděno zvukovými vlnami v rozsahu 16 – Hz (kmitů/sekundu) spojeno s orgánem vnímání polohy (rovnovážné ústrojí) orgánem sluchu je ucho

12 Sluch Vnější ucho Střední ucho boltec a vnější zvukovod
zachycování a vedení zvuku Střední ucho bubínek – blána na konci zvukovodu, chvění vzniklé zvukovými vlnami přenáší na 3 sluchové kůstky sluchové kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek propojení středního ucha s nosohltanem Eustachovou trubicí

13 Sluch Vnitřní ucho uloženo v kosti skalní – tvoří ho kostěný labyrint
blanitý hlemýžď se sluchovými buňkami uloženými v dutých kanálcích vyplněných tekutinou  vlastní sluchový orgán 3 polokruhovité kanálky, vejčitý a kulovitý váček tvoří orgán pro vnímání polohy (rovnovážné ústrojí)

14 Sluch 1. kost 2. zvukovod 3. boltec 4. bubínek 5. základna třmínku
6. kladívko 7. kovadlinka 8. třmínek 9. polokruhovité chodby 10. hlemýžď 11. sluchový nerv 12. Eustachova trubice obrázek 2

15 Zápis do sešitu Sluch Vnější ucho Střední ucho ve spánkové kosti
spojeno s orgánem vnímání polohy (rovnovážné ústrojí) orgánem sluchu je ucho Vnější ucho boltec + vnější zvukovod zachycování a vedení zvuku Střední ucho bubínek – konec zvukovodu, chvění vzniklé zvukovými vlnami přenáší na 3 sluchové kůstky kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek propojení s nosohltanem Eustachovou trubicí

16 Zápis do sešitu Vnitřní ucho uloženo v kosti skalní – kostěný labyrint
blanitý hlemýžď se sluchovými buňkami = duté kanálky vyplněné tekutinou  vlastní sluchový orgán 3 polokruhovité kanálky, vejčitý a kulovitý váček = orgán pro vnímání polohy (rovnovážné ústrojí)

17 Chuť chuťové buňky v chuťových pohárcích uložených na jazyku vnímají látky rozpuštěné ve vodě rozlišujeme čtyři základní chuti: slanost sladkost kyselost hořkost  obr. 66 str. 67

18 Zápis do sešitu Chuť chuťové buňky v chuťových pohárcích uložených na jazyku vnímají látky rozpuštěné ve vodě 4 základní chuti: slanost sladkost kyselost hořkost

19 Čich čichové ústrojí je uloženo ve sliznici horní části nosní dutiny
čichové buňky vnímají plynné látky ze vzduchu

20 Zápis do sešitu Čich ve sliznici horní části nosní dutiny
čichové buňky vnímají plynné látky

21 Hmat čidla jsou uložena v kůži a sliznicích více druhů čidel
hmatová tělíska jsou citlivá na tlak jiné buňky vnímají chlad, teplo a bolest

22 Zápis do sešitu Hmat v kůži a sliznicích
hmatová tělíska citlivá na tlak buňky vnímající chlad, teplo a bolest

23 OPAKOVÁNÍ Zrak vnímá viditelné světlo o vlnové délce 400 – 700 nm
orgán = oko, uložené v očnici (dutina lebky) nad horním okrajem nadočnice s obočím chráněno víčky s řasami, víčko přechází ve spojivku pohyb zajišťují okohybné svaly optická soustava oka, 3 vrstvy: zevní (vazivová)  bělima, přechází v rohovku střední (cévnatá)  cévnatka, přechází v řasnaté těleso a duhovku vnitřní (smyslová)  sítnice světlo vstupuje rohovkou, jeho množství reguluje zornice v duhovce (obsahuje pigment) zornice se zúží, nebo rozšíří čočka za zornicí, pomocí řasnatého svalu se vyklenuje a zplošťuje (akomodace čočky) světlo pak prochází sklivcem a dopadá na sítnici přední oční komora mezi rohovkou a čočkou světločivné buňky v sítnici: tyčinky – rozlišují světlo a tmu, černobílé vidění čípky – umožňují barevné vidění žlutá skvrna = nejostřejší vidění, nejvíce čípků slepá skvrna = vstup zrakového nervu na sítnici je obraz skutečný, zmenšený a převrácený krátkozrakost, dalekozrakost = obraz se promítá před nebo za sítnici

24 OPAKOVÁNÍ Sluch Chuť Vnější ucho Čich Střední ucho Hmat Vnitřní ucho
ve spánkové kosti spojeno s orgánem vnímání polohy (rovnovážné ústrojí) orgánem sluchu je ucho Vnější ucho boltec + vnější zvukovod zachycování a vedení zvuku Střední ucho bubínek – konec zvukovodu, chvění vzniklé zvukovými vlnami přenáší na 3 sluchové kůstky kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek propojení s nosohltanem Eustachovou trubicí Vnitřní ucho uloženo v kosti skalní – kostěný labyrint blanitý hlemýžď se sluchovými buňkami = duté kanálky vyplněné tekutinou  vlastní sluchový orgán 3 polokruhovité kanálky, vejčitý a kulovitý váček = orgán pro vnímání polohy (rovnovážné ústrojí) Chuť chuťové buňky v chuťových pohárcích uložených na jazyku vnímají látky rozpuštěné ve vodě 4 základní chuti: slanost, sladkost, kyselost, hořkost Čich ve sliznici horní části nosní dutiny čichové buňky vnímají plynné látky Hmat v kůži a sliznicích hmatová tělíska citlivá na tlak buňky vnímající chlad, teplo a bolest

25 Otázky a úkoly Jakou vlnovou délku má viditelné světlo?
Co znamená pojem akomodace čočky? Znáš nějakou vadu zraku? Vyjmenuj sluchové kůstky. Proč se nám „houpe“ zem pod nohama poté, co se dlouho točíme jedním směrem? Zkus odvodit, kde je na těle nejméně a kde nejvíce hmatových buněk.

26 Zdroje Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Vítězslav BIČÍK a Zdeněk MARTINEC. Přírodopis 3: pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 80 s. ISBN [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons – – na . obr. 1 – oko obr. 2 - ucho


Stáhnout ppt "Smysly Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy."

Podobné prezentace


Reklamy Google