Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třída Array Je součásti balíčku java.util Účelem je usnadnit práci s poli Metody – nejpoužívanější equel(),fill(),sort() a binarySearch() equels() Slouží.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třída Array Je součásti balíčku java.util Účelem je usnadnit práci s poli Metody – nejpoužívanější equel(),fill(),sort() a binarySearch() equels() Slouží."— Transkript prezentace:

1 Třída Array Je součásti balíčku java.util Účelem je usnadnit práci s poli Metody – nejpoužívanější equel(),fill(),sort() a binarySearch() equels() Slouží k porovnání dvou polí zda jsou si rovny Parametrem jsou obě pole, které chceme porovnávat Array.equels( student1Hodnoceni,student2Hodnocení);

2 Třída Arrays fill() Metoda, pomocí níž chceme nastavit v velkém poli např. počáteční hodnoty Int idStudent[] = new int [2000]; Arrays.fill(idStudent,0); Metoda dovoluje specifikovat rozsah prvků v poli, které mají být naplněny určitou hodnotou. Arrays.fill(idStudent,200,301,0);// od 200, do 300 nahrazeno hodnotou nula.

3 Třída Arrays sort () Třídění hodnot prvků pole podle velikosti nebo podle abecedy binarySearch() Používá k nalezení prvku, který obsahuje danou hodnotu Je třeba před hledáním setřídit pole pomocí metody sort() Výstupem je index pole, kde se daná hodnota v poli nachází.

4 Řetězec Vytvoření řetězce: String s = “ahoj“; Ukázka: String s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7;//deklarace Byte[] bajty = {(byte)‘E‘, (byte)‘V‘,(byte)‘A‘}; Char[] znaky = {M‘,‘A‘,‘R‘,‘T‘,‘I‘,‘N‘,‘A‘}; StringBuffer buf = new StringBuffer („dobry den“); S1 = new String(„cao“); S2 = new String(s1); S3 = new String(bajty); S4 = new String (bajty,1,2); S5 = new String (znaky); S6 = new String (znaky,3,4); S7 = new String (buf); Délka řetězce : S7.length();

5 Pole řetězců String[] pole = („DANA“,“EVA“,“MARTINA“); For ( int i=0; i< pole.length; i++) System.out.println(pole(i)); Porovnání compareTo(),compareToIgnoreCase()- porovnává lexikograficky(slovníkově)dva řetězce Vrací int číslo 0. equals()- zjistí zda jsou řetězce shodné vrací true nebo false equalsIgnoreCase() – zjisti zda jsou řetězce shodné, přičemž nerozlišuje malá a velká písmena

6 Řetězce Převody na malá či velká písmena toLowerCase(), toUpperCase() Spojování řetězců concat() Náhrada všech znaků v řetězci replace()

7 Řetězec (1) Práce s části řetězce Získání části řetězce - podřetězec substring(pozice) Kopírování řetězce do pole znaků. getChars(2,9,jmeno pole,0) 2-od indexu 2 po index 9 do jmeno pole od indexu 0.

8 Řetězec (2) Velmi snadno se dá otestovat zda řetězec začíná nebo končí určitým podřetězcem Začíná startWith(„podřetězec“) Končí endWith („podřetězec“) Získání jednotlivého znaku z řetězce charAt (pozice)

9 Řetězec (3) Hledání znaku Není-li nalezen vrací –1, pokud je nalezen vrací pozici v řetězci indexOf(´požadovaný znak´, od dané pozice) – od začátku se prohledává lastIndexOf(´znak´, od dané pozice) – od konce se prohledává

10 Konverze základních datových typů na řetězec String.valueOf(číslo daného typu) Konvertování do jiné číselné soustavy toBinaryString(), toOctalString(), toHexString()

11 Konverze řetězce na základní datové typy Pro převod budu používat metody tříd Boolean, Byte, Short, Integer, Long, Float, Double Int i = Integer.valueOf(„123“).intValue(); valueOf(„1A2B“, 16) druhé číslo je číselná soustava

12 Třída StringBuffer b1=new StringBuffer() – řetězec 16 znaků b2=new StringBuffer(100) – řetězec 100 znaků b3 = new StringBuffer(„Ahoj“) – řetězec 4znaky+16znaků rezerva = 20 znaků

13 Délka řetězce length() capacity()


Stáhnout ppt "Třída Array Je součásti balíčku java.util Účelem je usnadnit práci s poli Metody – nejpoužívanější equel(),fill(),sort() a binarySearch() equels() Slouží."

Podobné prezentace


Reklamy Google