Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manželky Karla IV. Kristýna Vaněčková 2.C. Blanka z Valois (1316-1348) narozená roku 1316-původně křtěná jako Markéta narozená roku 1316-původně křtěná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manželky Karla IV. Kristýna Vaněčková 2.C. Blanka z Valois (1316-1348) narozená roku 1316-původně křtěná jako Markéta narozená roku 1316-původně křtěná."— Transkript prezentace:

1 Manželky Karla IV. Kristýna Vaněčková 2.C

2 Blanka z Valois (1316-1348) narozená roku 1316-původně křtěná jako Markéta narozená roku 1316-původně křtěná jako Markéta dcera Karla I. z Valois, sestra francouzského krále Filipa IV. Sličného dcera Karla I. z Valois, sestra francouzského krále Filipa IV. Sličného vyrůstala na francouzském dvoře-počátkem dubna 1323 se setkala s Václavem a 15.května 1323 se sezdali. vyrůstala na francouzském dvoře-počátkem dubna 1323 se setkala s Václavem a 15.května 1323 se sezdali. Ještě téhož dne byl Václav biřmován na Karla po svém kmotrovi Karlu IV. francouzském králi Ještě téhož dne byl Václav biřmován na Karla po svém kmotrovi Karlu IV. francouzském králi do 1330 na francouzském královském dvoře do 1330 na francouzském královském dvoře v letech 1330 – 1334 Blanka žije sama v Lucembursku nebo Henegavsku v letech 1330 – 1334 Blanka žije sama v Lucembursku nebo Henegavsku v červnu 1334 se manželé setkají v Praze a Blanka se brzy sžívá s českým prostředím a začíná učit česky a německy v červnu 1334 se manželé setkají v Praze a Blanka se brzy sžívá s českým prostředím a začíná učit česky a německy

3 Blanka z Valois po boku svého muže žije více méně v ústraní a veřejného života se nezúčastňuje po boku svého muže žije více méně v ústraní a veřejného života se nezúčastňuje v září 1347 korunována jako česká královna spolu s Karlem se Svatovítské katedrále. v září 1347 korunována jako česká královna spolu s Karlem se Svatovítské katedrále. o necelý rok později 1. srpna 1348 po krátké nemoci umírá(pravděpodobně na tuberkulózu) pochována je ve Svatovítské katedrále o necelý rok později 1. srpna 1348 po krátké nemoci umírá(pravděpodobně na tuberkulózu) pochována je ve Svatovítské katedrále Blanka byla jedinou životni partnerkou Karla IV., kterou upřímně miloval Blanka byla jedinou životni partnerkou Karla IV., kterou upřímně miloval

4 Úspěchy manželství Děti: Děti: Z jejich svazku se narodily dvě dcery: Z jejich svazku se narodily dvě dcery: Markéta- manželka uherského krále Ludvíka I z Anjou, Markéta- manželka uherského krále Ludvíka I z Anjou, Kateřina-choť pozdějšího Karlova rivala, rakouského vévody Rudolfa IV., a po jeho smrti žena braniborského markraběte Kateřina-choť pozdějšího Karlova rivala, rakouského vévody Rudolfa IV., a po jeho smrti žena braniborského markraběte Význam: Význam: 1328 vymřela hlavní větev Kapetovců a králem se stává první příslušník poboční větve Valois, Blančin starší bratr Filip VI.- to umožnilo Karlovi zůstat na francouzském dvoře a zajistilo podporu francouzského krále v budoucím životě. 1328 vymřela hlavní větev Kapetovců a králem se stává první příslušník poboční větve Valois, Blančin starší bratr Filip VI.- to umožnilo Karlovi zůstat na francouzském dvoře a zajistilo podporu francouzského krále v budoucím životě. Své dcery použil ve své sňatkové diplomacii pro udržení moci. Své dcery použil ve své sňatkové diplomacii pro udržení moci.

5 Anna Falcká (1329-1353) narozena 1329 narozena 1329 dcera falckraběte rýnského Rudolfa II. a Anny Tyrolské dcera falckraběte rýnského Rudolfa II. a Anny Tyrolské o Annině dětství se nezachovalo do dnešních dob nic o Annině dětství se nezachovalo do dnešních dob nic jako dvacetiletá provdala za Karla IV. v březnu 1349 v Bacharachu jako dvacetiletá provdala za Karla IV. v březnu 1349 v Bacharachu v listopadu 1349 je Anna Falcká korunována na českou královnu v listopadu 1349 je Anna Falcká korunována na českou královnu v prosinci 1349 na římskou královnu v prosinci 1349 na římskou královnu v lednu 1350 dá Anna Karlovi následníka trůnu, syna Václava- ten do dvou let umírá v lednu 1350 dá Anna Karlovi následníka trůnu, syna Václava- ten do dvou let umírá 2. února 1353 zemřela v Praze také Anna Falcká, pohřbena v chrámu sv. Víta v Praze 2. února 1353 zemřela v Praze také Anna Falcká, pohřbena v chrámu sv. Víta v Praze

6 Úspěchy manželství Sňatek byl vynikajícím diplomatickým tahem- rozvrácení řady protivníků, nevěstin otec falckrabě Rudolf II.- na straně římského protikrále Günthera ze Schwarzburgu- tímto si Karel zároveň zavazuje celý rod Wittelsbachů. Sňatek byl vynikajícím diplomatickým tahem- rozvrácení řady protivníků, nevěstin otec falckrabě Rudolf II.- na straně římského protikrále Günthera ze Schwarzburgu- tímto si Karel zároveň zavazuje celý rod Wittelsbachů. Věno Anny Falcké- statky v Horní Falci, které tvořili základ nově budované říšské domény, tzv. Nových Čech Věno Anny Falcké- statky v Horní Falci, které tvořili základ nově budované říšské domény, tzv. Nových Čech

7 Anna Svídnická (1339-1362) narozena mezi roky 1338 až 1339 narozena mezi roky 1338 až 1339 dcera svídnicko-javorského knížete Jindřicha II. a dědička posledního slezského vévodství dcera svídnicko-javorského knížete Jindřicha II. a dědička posledního slezského vévodství po smrti otce se stěhuje ke strýci- uherskému králi Ludvíku I. po smrti otce se stěhuje ke strýci- uherskému králi Ludvíku I. Karel ji původně plánoval zasnoubit se synem Václavem-po jeho smrti a smrti Anny Falcké se s 14-letou Annou Svídickou oženil sám 1353 v Budíně Karel ji původně plánoval zasnoubit se synem Václavem-po jeho smrti a smrti Anny Falcké se s 14-letou Annou Svídickou oženil sám 1353 v Budíně poté manželé žili přes rok odděleně poté manželé žili přes rok odděleně účastnila se pouze své korunovace českou královnou 1353 a korunovace na královnu římskou 1354 účastnila se pouze své korunovace českou královnou 1353 a korunovace na královnu římskou 1354 1355 spolu začínají žít a podnikají společně císařskou korunovační jízdu 1355 spolu začínají žít a podnikají společně císařskou korunovační jízdu

8 Děti a smrt 1358 porodila dceru Elišku- jež se provdala za rakouského vévodu Albrechta III.(o jejím narození poslala Anna vlastnoruční list Karlovu velkému příteli, mysliteli, filozofovi a básníkovi Francesku Petrarcovi) 1358 porodila dceru Elišku- jež se provdala za rakouského vévodu Albrechta III.(o jejím narození poslala Anna vlastnoruční list Karlovu velkému příteli, mysliteli, filozofovi a básníkovi Francesku Petrarcovi) 1361 porodila Karlu IV. dědice trůnu Václava (IV.) 1361 porodila Karlu IV. dědice trůnu Václava (IV.) 1362 zemřela při porodu třetího dítěte, pochována ve Svatovítské katedrále 1362 zemřela při porodu třetího dítěte, pochována ve Svatovítské katedrále

9 Úspěchy manželství Jako Annino léno získal Karel Svídicko, Javorsko a zbylou část Slezska Jako Annino léno získal Karel Svídicko, Javorsko a zbylou část Slezska Po její smrti- uzavření příměří mezi Karlem a jeho rivaly, vévodou Rudolfem IV. a uherským králem Ludvíkem I. Po její smrti- uzavření příměří mezi Karlem a jeho rivaly, vévodou Rudolfem IV. a uherským králem Ludvíkem I.

10 Eliška Pomořanská (1347-1392 ) též Alžběta-narozena asi 1347 též Alžběta-narozena asi 1347 dcera pomořanského vévody Bohuslava V. a vnučka polského krále Kazimíra I. Velikého dcera pomořanského vévody Bohuslava V. a vnučka polského krále Kazimíra I. Velikého urostlá statná postava a mimořádné tělesné dispozice(uměla prý lámat meče)->dala Karlu IV. šest dětí urostlá statná postava a mimořádné tělesné dispozice(uměla prý lámat meče)->dala Karlu IV. šest dětí 1363 v Krakově se provdala za Karla IV.(31 let věkový rozdíl) 1363 v Krakově se provdala za Karla IV.(31 let věkový rozdíl) 1363 v Praze byla korunována na českou královnou 1363 v Praze byla korunována na českou královnou 1368 v Římě korunována na římskou císařovnu, korunoval ji sám papež 1368 v Římě korunována na římskou císařovnu, korunoval ji sám papež s Karlem v Římě založila špitál pro české poutníky s Karlem v Římě založila špitál pro české poutníky po smrti Karla žila Eliška v Hradci Králové jako františkánka po smrti Karla žila Eliška v Hradci Králové jako františkánka 1393 v Hradci Králové umírá 1393 v Hradci Králové umírá Eliška přežila Karla o patnáct let, pochována v hrobce v chrámu sv. Víta v Praze. Eliška přežila Karla o patnáct let, pochována v hrobce v chrámu sv. Víta v Praze.

11 Děti a úspěchy Anna-provdala za anglického krále Richarda II. Anna-provdala za anglického krále Richarda II. Markéta- norimberského purkrabího Jana III. z Zolernu Markéta- norimberského purkrabího Jana III. z Zolernu dva synové zemřeli ještě jako nemluvňata dva synové zemřeli ještě jako nemluvňata Zikmund-se stal uherským, římským a nakonec i českým králem- svrhl Václava IV.- původně byl předurčen pro polskou korunu. Zikmund-se stal uherským, římským a nakonec i českým králem- svrhl Václava IV.- původně byl předurčen pro polskou korunu. Jan- zdědil Zhořelecké vévodství. Jan- zdědil Zhořelecké vévodství. Tímto sňatkem se mu podařilo narušit protilucemburskou koalici, v níž stáli uherský i polský král a rakouský vévoda- polský král byl její děd Kazimír I. Tímto sňatkem se mu podařilo narušit protilucemburskou koalici, v níž stáli uherský i polský král a rakouský vévoda- polský král byl její děd Kazimír I.

12 1. manželka Blanka z Valois (1316 – 1348): 1. manželka Blanka z Valois (1316 – 1348):Blanka z Valois13161348Blanka z Valois13161348 Markéta Lucemburská ∞ Ludvík I. Veliký Markéta Lucemburská ∞ Ludvík I. Veliký Markéta LucemburskáLudvík I. Veliký Markéta LucemburskáLudvík I. Veliký Kateřina Lucemburská -rakouská vévodkyně a braniborská markraběnka ∞ Kateřina Lucemburská -rakouská vévodkyně a braniborská markraběnka ∞ Kateřina Lucemburskárakouská vévodkyněbraniborská markraběnka Kateřina Lucemburskárakouská vévodkyněbraniborská markraběnka –1/ 1353 Rudolf IV. Habsburský 1353Rudolf IV. Habsburský1353Rudolf IV. Habsburský –2/ 1366 Ota V. Bavorský 1366Ota V. Bavorský1366Ota V. Bavorský 2. manželka Anna Falcká (1329 – 1353): 2. manželka Anna Falcká (1329 – 1353):Anna Falcká13291353Anna Falcká13291353 Václav Václav 3. manželka Anna Svídnická (1339 – 1362): 3. manželka Anna Svídnická (1339 – 1362):Anna Svídnická13391362Anna Svídnická13391362 Alžběta Lucemburská) ∞ Albrecht III. Habsburský Alžběta Lucemburská) ∞ Albrecht III. Habsburský Alžběta LucemburskáAlbrecht III. Habsburský Alžběta LucemburskáAlbrecht III. Habsburský Václav IV. - český a římský král ∞ Václav IV. - český a římský král ∞ Václav IV.českýřímský král Václav IV.českýřímský král –1/ 1370 Johanna Bavorská 1370Johanna Bavorská1370Johanna Bavorská –2/ 1389 Žofie Bavorská 1389Žofie Bavorská1389Žofie Bavorská chlapec bez jména */+ chlapec bez jména */+ 4. manželka Alžběta Pomořanská (1346/1347 – 1393): 4. manželka Alžběta Pomořanská (1346/1347 – 1393):Alžběta Pomořanská134613471393Alžběta Pomořanská134613471393 Anna Lucemburská - anglická královna ∞ Richard II. Plantagenet Anna Lucemburská - anglická královna ∞ Richard II. Plantagenet Anna Lucemburskáanglická královnaRichard II. Plantagenet Anna Lucemburskáanglická královnaRichard II. Plantagenet Zikmund Lucemburský - uherský a český král a římský císař ∞ Zikmund Lucemburský - uherský a český král a římský císař ∞ Zikmund Lucemburskýuherskýčeský králřímský císař Zikmund Lucemburskýuherskýčeský králřímský císař –1/ 1385 Marie Uherská 1385Marie Uherská1385Marie Uherská –2/ 1408 Barbora Cejlská 1408Barbora Cejlská1408Barbora Cejlská Jan Zhořelecký (braniborský markrabě a vévoda zhořelecký ∞ Kateřina Meklenburská Jan Zhořelecký (braniborský markrabě a vévoda zhořelecký ∞ Kateřina Meklenburská Jan Zhořeleckýbraniborský markraběvévoda zhořeleckýKateřina Meklenburská Jan Zhořeleckýbraniborský markraběvévoda zhořeleckýKateřina Meklenburská Karel Karel Markéta „Mladší“ Lucemburská ∞ Jan III. Hohenzollern Markéta „Mladší“ Lucemburská ∞ Jan III. Hohenzollern Markéta „Mladší“ LucemburskáJan III. Hohenzollern Markéta „Mladší“ LucemburskáJan III. Hohenzollern Jindřich Jindřich Z neznámé souložnice: Z neznámé souložnice: Vilém, levoboček, doložený z jediné listiny r. 1377 Vilém, levoboček, doložený z jediné listiny r. 1377 Vilémlevoboček1377 Vilémlevoboček1377

13 Děkuji za pozornost. Zdroje: Toulky Českou minulostí cs.wikipedia.orgGoogle.czwww.kareliv.estranky.cz


Stáhnout ppt "Manželky Karla IV. Kristýna Vaněčková 2.C. Blanka z Valois (1316-1348) narozená roku 1316-původně křtěná jako Markéta narozená roku 1316-původně křtěná."

Podobné prezentace


Reklamy Google