Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINERALOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINERALOGIE."— Transkript prezentace:

1 MINERALOGIE

2 Obsah prezentace obecný úvod do mineralogie mineralogický atlas
DG a SOŠE

3 NEROSTY Nerosty (minerály) jsou neústrojné stejnorodé přírodniny, jejichž složení můžeme vyjádřit chemickou značkou nebo vzorcem. Věda, která je zkoumá, se nazývá mineralogie DG a SOŠE

4 DĚLENÍ NEROSTŮ Krystalované – na povrchu okem patrné krystalové tvary
Krystalické - krystaly drobné, nedokonale vyvinuté, okem je nelze bezpečně rozlišit Beztvaré – amorfní – nevytvářejí ani drobné krystaly, částice jsou nepravidelně uspořádané DG a SOŠE

5 KRYSTAL Geometrické těleso omezené krystalovými plochami, které se stýkají v hranách, a ty se sbíhají ve vrcholech. Na krystalu se projevuje určitá souměrnost ROVINA SOUMĚRNOSTI je to myšlená plocha, která rozděluje krystal na dvě stejné části OSA SOUMĚRNOSTI je to myšlená přímka, která prochází středem krystalu. STŘED SOUMĚRNOSTI je to bod (zpravidla střed krystalu), od něhož stejnocenné body opačných stran jsou stejně vzdáleny. DG a SOŠE

6 KRYSTAL – prvky souměrnosti
Roviny souměrnosti Osy souměrnosti Střed souměrnosti DG a SOŠE

7 Osní křiž Osa a-předozadní Osa b-pravolevá Osa c-vertikála 5.4.2017
DG a SOŠE

8 Přehled krystalových soustav
SOUSTAVA OSA VZÁJEMNÁ POLOHA OS trojklonná a,b,c nesvírají pravý úhel jednoklonná b kolmá c, a kolmá b kosočtverečná osy svírají pravý úhel čtverečná a1,a2,c krychlová a1,a2,a3 šesterečná a klecová a1,a2, a3,c osy a svírají úhel 60° s osou c svírají úhel 90° DG a SOŠE

9 VNITŘNÍ STAVBA KRYSTALŮ
Při ochlazování stavebních částic (atomy, ionty, molekuly) ztrácejí tyto částice svou pohybovou energii a zaujímají rovnovážné polohy.Takto umístěné hmotné body vytvářejí krystalovou mřížku. Jejím výsledkem je nejen krystalový tvar, ale i řada dalších fyzikálních vlastností nerostu. DG a SOŠE

10 Krystalová mřížka kuchyňské soli
DG a SOŠE

11 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ
Hustota Tvrdost Štěpnost Lom Pevnost Soudržnost DG a SOŠE

12 HUSTOTA Fyzikální veličina, značí se řeckým písmenem ρ a vyjadřuje se jako podíl hmotnosti látky (m) a jejího objemu (V) ρ = m : V DG a SOŠE

13 TVRDOST Schopnost odolávat mechanickému působení
Při určování nerostů zjistíme tvrdost nerostu srovnáním s tvrdostí nerostů z desetičlenné stupnice tvrdosti DG a SOŠE

14 Stupnice tvrdosti 1- mastek 2- sůl kamenná 3- kalcit 4- fluorit
5- apatit 6- živec (ortoklas) 7- křemen 8- topaz 9- korund 10- diamant DG a SOŠE

15 ŠTĚPNOST Je schopnost nerostů oddělovat se při mechanickém působení podle rovných lesklých ploch DG a SOŠE

16 LOM Rozbíjíme-li nerost a plochy oddělených částí jsou nerovné, hovoříme o lomu nebo lomných nerostech DG a SOŠE

17 PEVNOST A SOUDRŽNOST Pevnost je schopnost nerostu odolávat tlaku,tahu nebo nárazu Soudržnost nerostu je schopnost jeho stavebních částic zůstává pohromadě Podle pevnosti a soudržnosti rozlišujeme nerosty na: křehké -síra, antimon, křemen - při nárazu nebo tlaku se úlomky nerostu rozletí jemné – tuha, při nárazu se nerost rozdrtí a úlomky se rozpadají v prášek tažné a kujné – kovy, mění při úderů svůj tvar, roztepávají se DG a SOŠE

18 OPTICKÉ VLASTNOSTI NEROSTŮ
Propustnost světla -podle množství světelných paprsků, které nerost propustí, rozlišujeme nerosty PRŮHLEDNÉ - lze pře ně číst text jako přes sklo PRŮSVITNÉ - světlo jimi proniká, ale text je nečitelný NEPRŮSVITNÉ - světelné paprsky nepropouštějí DG a SOŠE

19 OPTICKÉ VLASTNOSTI NEROSTŮ
Jako vryp označujeme barvu prášku daného nerostu Barevné nerosty mají prášek barevný Nerosty zbarvené a bezbarvé mají prášek bílý DG a SOŠE

20 Zastoupení prvků v zemské kůře
DG a SOŠE

21 TŘÍDĚNÍ NEROSTŮ Prvky Dusičnany Sírany Halogenidy Fosforečnany Sulfidy
kovy nekovy Halogenidy Sulfidy Oxidy Uhličitany Dusičnany Sírany Fosforečnany Křemičitany Organolity DG a SOŠE

22 KOVY – Zlato (Au) Vlastnosti : různé odstíny zlaté barvy, vysoký lesk, kujné Naleziště: JAR, Aljaška, Sibiř Užití: šperkařství, medicína, mezinárodní platidlo DG a SOŠE

23 NEKOVY – Tuha (C) Vlastnosti: nerost t=1 různé odstíny šedé a černé , schopnost odolávat vysokým teplotám a kyselinám Naleziště: J.Čechy, USA, Francie Užití: psací potřeby, žáruvzdorné materiály v elektronice, mazivo DG a SOŠE

24 NEKOVY – Diamant (C) Vlastnosti: nerost t=10, velmi odolný vůči chemickým vlivům, vysoký lesk Naleziště: JAR, Jakutsko Užití: korunky vrtacích souprav, speciální obráběcí stoje, řezáky na sklo. DG a SOŠE

25 NEKOVY – Síra (S) Vlastnosti: žlutý , křehký nerost t=2, hoři
Naleziště: Sicílie, Francie, Polsko Užití: lékařství, zápalky, výroba kyseliny sírové DG a SOŠE

26 HALOGENIDY - Sůl kamenná (NaCl)
Vlastnosti: slaná chuť, různé odstíny bílé a šedé barvy. Nalezišti: SR, Polsko, SRN, USA, Rusko (solné doly,odparování mořské vody) Užití: potravinářský a chemický průmysl DG a SOŠE

27 SULFIDY – Galenit (PbS)
Vlastnosti: šedá a černá barva, vysoký lesk, kovový vzhled Užití: lékařství, výroba akumulátorů, jaderný průmysl Naleziště: Jeseníky, Příbram, Stříbro DG a SOŠE

28 SULFIDY – Sfalerit (ZnS)
Vlastnosti: hnědá nebo černá barva, krychlová krystalická soustava Naleziště: Příbram, Stříbro, Kutná Hora Užití: hlavní zinková ruda DG a SOŠE

29 OXIDY – Krevel, hematit (Fe2O3)
Vlastnosti: významná ruda železa, šedá barva. Naleziště: Rusko, USA, Kanada, Kiruna. Užití : těžba železné rudy. DG a SOŠE

30 OXIDY – Korund (Al2O3) Vlastnosti:patří mezi drahokamy, modrý-safír, červený-rubín Naleziště:Českomoravská vrchovina, Austrálie, Srí-Lanka Užití:šperkařství, hodinářství, výroba smirkového papíru DG a SOŠE

31 OXIDY – Křemen (SiO2) Vlastnosti: různé odstíny, může být průhledný, nejrozšířenější nerost na zemi Naleziště: Jeseníky, Jižní Čechy Užití: šperkařství, sklářský průmysl, stavebnictví DG a SOŠE

32 Různé odrůdy křemene ametyst achát jaspis růženín tygří oko chalcedon
DG a SOŠE

33 OXIDY – Smolinec (UO2) Vlastnosti: smolně lesklý nerost, je radioaktivní Naleziště: Příbram, Dolní Rožínka Použití: lékařství, jaderné elektrárny DG a SOŠE

34 OXIDY – Magnetit (Fe3O4) Vlastnosti: kovový lesk, jemně krystalický
Naleziště: Krušné hory, Ural, Švédsko Využití: výroba železa DG a SOŠE

35 OXIDY – Opál (SiO2 . nH2O) Vlastnosti: usazuje se z roztoků studených i horkých, zbarvené jsou drahokamy Naleziště: Krumlovsko, Morava Užití: šperkařství DG a SOŠE

36 OXIDY – Hnědel (Fe2O3. nH2O)
Vlastnosti: beztvarý hnědočerný nerost s proměnlivým obsahem vody Naleziště: Kokořínsko Užití: důležitá ruda železa DG a SOŠE

37 OXIDY - Bauxit (Al2O3.nH2O)
Vlastnosti: skládá se z více nerostů Naleziště: jižní Francie, Maďarsko, Rusko Užití: hlavní surovina pro získávání hliníku DG a SOŠE

38 UHLIČITANY – Kalcit (CaCO3)
Vlastnosti: křehký, štěpný nerost, různobarevný Naleziště: krasové oblasti Užití: získávání vápníku, stavebnictví DG a SOŠE

39 UHLIČITANY – Magnezit (MgCO3)
Vlastnosti: modrošedy až šedý nebo bílý nerost, dokonale štěpný, lasturnatý lom Naleziště: Polsko, Slovensko Užití: sklářský a keramický průmysl, žáruvzdorné cihly DG a SOŠE

40 DUSIČNANY - Ledek (NaNO3)
Vlastnosti: vyskytuje se v zrnitých agregátech, je šedý nebo bezbarvý, snadno se rozpouští ve vodě. Naleziště: poušť Atakama v Chile Užití: výroba dusíkatých hnojiv, dříve byl součástí dýmavého střelného prachu DG a SOŠE

41 SÍRANY – Sádrovec (CaSO4 . 2H2O)
Vlastnosti: nachází se v břidlicích, je bílé barvy, jemnozrnný se nazývá alabastr Naleziště: Morava Užití: výroba sádry, stavebnictví DG a SOŠE

42 FOSFOREČNANY – Apatit Ca5(PO4)3(F,Cl)
Vlastnosti: součást magnetických hornin, má různé barvy Naleziště: Krušné hory Užití: výroba fosforu a jeho sloučenin DG a SOŠE

43 KŘEMIČITANY - Živce Vlastnosti: šedý až bílý nebo červený až oranžový.
Při zvětrávání se uvolňuje K, Na, Ca Naleziště: patří mezi nejdůležitější nerosty hornin. DG a SOŠE

44 KŘEMIČITANY – Kaolinit
Vlastnosti: bílý měkký nerost Naleziště: Karlovy Vary, Horní Bříza, Francie, Čína, Německo Užití: surovina pro výrobu porcelánového a kameninového zboží DG a SOŠE

45 KŘEMIČITANY – Slídy Vlastnosti: ohnivzdorná, pružná, snadno se štípe na tenké destičky Dělení a)světlá b)tmavá Užití: stavebnictví, elektrotechnika, ochranné prostředky DG a SOŠE

46 KŘEMIČITANY – Granáty Vlastnosti: Podle přítomnosti kovů se mění barva
Naleziště: České středohoří Užití: Používá se ve šperkařství Rozeznáváme: obecný pyrop almandin DG a SOŠE

47 ORGANOLITY - Jantar Vlastnosti: směs utuhlých pryskyřic pocházejících z třetihorních jehličnatých stromů, barva medově žlutá Naleziště: východní pobřeží Baltského moře, Ukrajina, Švédsko, Barma, Dominikánská republika, u nás Moravská brána Užití: šperkařství DG a SOŠE

48 Zdroje informací http://www.natur.cuni.cz/~mineral/index.html 5.4.2017
DG a SOŠE


Stáhnout ppt "MINERALOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google