Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svatomartinská konference 2009 Výměna informací v Čechách po Stavebních spořitelnách Robert Neruda první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svatomartinská konference 2009 Výměna informací v Čechách po Stavebních spořitelnách Robert Neruda první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže."— Transkript prezentace:

1 Svatomartinská konference 2009 Výměna informací v Čechách po Stavebních spořitelnách Robert Neruda první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Tato prezentace vyjadřuje názory autora.

2 2 Struktura prezentace Určitě: Rekapitulace případu Stavební spořitelny Úvahy do budoucna Případně bonus: Výměna informací v praxi ÚOHS Vertikální výměna informací A-B-C

3 3 Stavební spořitelny dle Úřadu chronologie 2004 – zahájeno řízení se šesti stavebními spořitelnami 2004 – první prvostupňové rozhodnutí –dohoda o výměně informací a jednání ve shodě při stanovování poplatků 2005 – první prvostupňové rozhodnutí –jen dohoda o výměně informací 2006 – druhé druhostupňové rozhodnutí –zrušeno, třeba doplnit ekonomickou analýzu dopadů 2006 – třetí prvostustupňové rozhodnutí –na základě ekonomické analýzy shledáno nebezpečí narušení soutěže 2007 – třetí druhostupňové rozhodnutí (R 161/2006 ze dne 18. 4. 2007) –potvrzeno, dohoda o výměně informací mohla vést k narušení soutěže

4 4 Stavební spořitelny dle Úřadu fakta Dohoda o výměně strukturovaných přehledů informací –měsíčně –data neagregovaná o –počtu nově uzavřených smluv –cílové částce –podílech na trhu vypočítaných dle obou těchto údajů … tedy data obvykle představující obchodní tajemství (námitka účastníků) –jednalo se o informace v takové kvalitě, v níž nejsou samostatně zjistitelné –trh – oligopolní, stabilizovaný, s omezeným počtem hráčů, selektivně transparentní –účast státních orgánů

5 5 Stavební spořitelny dle Úřadu teorie újmy Redukce či odstranění nejistoty ohledně předvídatelného jednání konkurentů –změna obchodní politiky jedné stavební spořitelny byla okamžitě porovnatelná s vývojem jejího tržního podílu a objemem výše vkladů –prakticky okamžitě odhalena úspěšnost zvolené obchodní strategie –usnadněné odčerpávání spotřebitelského prospěchu Závěr: –dohoda mohla mít za následek narušení soutěže –tj. potencialita efektu

6 6 Stavební spořitelny dle Krajského soudu v Brně KS v Brně 62 Ca 15/2007-519 ze dne 8. 1. 2008 Rozhodnutí ÚOHS zrušeno –nedostatečné důkazy ohledně negativních účinků –ani u horizontálních dohod o výměně informací na oligopolním trhu s vysokou frekvencí výměny citlivých informací neplatí presumpce protisoutěžního charakteru –ÚOHS musí prokázat možnost sjednocení postupu podniků v budoucnu –úvahy ÚOHS o potenciálním negativním efektu dohody na soutěž založené na ekonomickém znaleckém posudku označeny za fabulace Otázky: –obsah pojmů „cíl“ a „účinek“ dohody a jejich vztah? –nutnost rozlišovat „dohodu v užším smyslu“ a „jednání ve vzájemné shodě“

7 7 Stavební spořitelny dle Nejvyššího správního soudu NSS 1 Afs 78/2008-721 ze dne 25. 2. 2009 Rozsudek KS potvrzen –potvrzení relevance potenciálního účinku –neprokázána významná způsobilost identifikovat budoucí soutěžní chování vyměňované informace jako doklad úspěšnost soutěžní strategie, nikoli o soutěžní strategii jako takové, neodhalovaly další soutěžní postup –nesouhlas s teorií újmy nemožnost rychlého dotažení soutěžní strategie konkurentů absence contrafactual analýzy Závěr –formální znaky zakázané dohody prokázány, materiální (alespoň potenciál narušení soutěž) nikol Otázky –protisoutěžní cíl dohody jako subjektivní kategorie?

8 8 Stavební spořitelny závěry Co víme jistě: –dohoda o výměně informací jako samostatný delikt –pokud je prokázán alespoň potenciální protisoutěžní efekt –a tím je možnost snížení nejistoty ohledně budoucí obchodní strategie konkurentů –obecné konstrukce možných dopadů nedostatečným důkazem –relevantní kritéria: struktura trhu charakter vyměňovaných informací způsob výměny způsobilost reálně ovlivnit chování soutěžitelů Co nevíme: –existuje kategorie dohod o výměně informací zakázaných pro svůj protisoutěžní cíl? –jaký je vlastně standard důkazu o potenciálním efektu? (resp. lze jej vůbec prokázat?)

9 9 Jak dál? Potřeba –jasnější pravidla přetrvává nejistota soutěžitelů o právním hodnocení jejich jednání interpretace klíčových rozsudků je nejednotná –ECJ John Deere, UK Independent Schools chilling effect (zabránění pozitivních efektů) –jednotná pravidla nestejný přístup v různých jurisdikcích (Itálie vs. Německo) Iniciativa ECN a Úřadu v souvislosti s revizí pravidel pro horizontální spolupráci

10 10 Možné řešení – právní východiska Rozdělení protisoutěžních dohod na zakázané podle cíle nebo efektu –není legislativní, nýbrž doktrinální a aplikační –CFI v European Night Services aj. kritérium zřejmosti omezení soutěže –mělo by odrážet zkušenosti či převažující ekonomickou teorii –důsledky – přenos důkazního břemene (§ 3/4 ZOHS, čl. 81/3 Smlouvy ES) Reálný efekt dohody o výměně informací = dohoda o ceně, rozdělení trhu apod.

11 11 Možné řešení ekonomická východiska I. Výměna informací může být nebezpečná na oligopolních trzích 2 kroky: –identifikace povahy interakcí v odvětví Cournot competition Bertrand competition –posouzení klíčových faktorů předmět výměny dat (povaha a stáří dat) frekvence výměny dat dostupnost dat konkurentům/transparentnost odvětví míra homogenity produktu

12 12 Možné řešení – ekonomická východiska II.

13 13 Možné řešení první nástřel Dohody o výměně informací zakázané pro jejich protisoutěžní cíl –zřejmost narušení soutěže –např. častá výměna detailních citlivých informací o plánované cenové strategii v kontextu oligopolního trhu s homogenním produktem –možnost výjimky Dohody vždy povolené –např. výměna agregovaných dat s časovým odstupem na trhu s diferencovaným produktem Dohody s nutností prokázání potenciálního protisoutěžního dopadu –nutnost stanovit důkazní standard odlišný od prokázání jiného typu kartelové dohody –uznání přínosů např. zlepšení distribuce či marketingových strategií, optimalizace výrobkového portfolia, racionalizace výroby apod.

14 14 Bonus?

15 15 Výměna informací u ÚOHS – I. Český svaz pivovarů a sladoven –v ČSPS všichni významní soutěžitelé –podstata dohody členové poskytují ČSPS na měsíční bázi údaje o výstavu piva v daném měsíci, výstav v témže měsíci minulého roku, rozdíl a index obou údajů a informaci o exportu piva ČSPS zpracovává tabulku, kterou do jednoho měsíce rozesílá členům –neshledáno protisoutěžním Česká kancelář pojistitelů –databáze škod povinného ručení –přínosy pro spotřebitele

16 16 Výměna informací u ÚOHS – II. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu „ČAPPO“ –účast – osm nejvýznamnějších soutěžitelů –plán vytvoření systému výměny informací o čerpacích stanicích –monitorovány měly být mj. údaje o prodaných objemech jednotlivých druhů pohonných hmot u čerpacích stanic –tyto údaje jsou na trhu dostupné pouze v souhrnu za všechny soutěžitele (několik set provozovatelů čerpacích stanic). –výměna informací mohla vést k selektivnímu zvýšení transparentnosti trhu a umožnit skupině nejvýznamnějších soutěžitelů sledovat úspěšnost jejich podnikání ve vztahu k nejvýznamnější konkurenci –předávané údaje mohly usnadnit koluzivní jednání –Úřad nedoporučil, ČAPPO od realizace ustoupila

17 17 Vertikální „A-B-C“ výměna informací Předání komerčně citlivých informací (budoucí cenová strategie) obchodníkem A obchodníkovi C přes dodavatele B (a případně zpět) Případy OFT: –Football Kit –Toys Dodavatel B Obchodník AObchodník C

18 18 Děkuji za Vaši pozornost. Další informace: Robert Neruda robert.neruda@compet.cz www.compet.cz


Stáhnout ppt "Svatomartinská konference 2009 Výměna informací v Čechách po Stavebních spořitelnách Robert Neruda první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže."

Podobné prezentace


Reklamy Google