Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum."— Transkript prezentace:

1 ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum

2 TEMPUS IV Tereza Babková / 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum

3 3 O programu Tempus IV program Evropské unie zaměřený na podporu rozvoje vysokoškolských vzdělávacích systémů v procesu sociálních a ekonomických reforem v partnerských zemích (země západního Balkánu, východoevropské země, země centrální Asie, země v oblasti Středozemního moře) období 2007-2013 úspěšné pokračování programů Tempus I, II a III

4 Historie The trans-European mobility scheme for university studies od roku 1990 nejdéle trvající program EU v této oblasti první fáze schválena s cílem reagovat na potřeby modernizace vysokoškolského vzdělávání v zemích Střední a Východní Evropy (Polsko, Maďarsko a Československo; později Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Albánie …) 2004: vstup ČR do EU, změna pozice v rámci programu 4

5 Cíle programu Tempus IV  přispět ke spolupráci EU a partnerských zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání  podpořit vzájemnou propojenost vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích s evropskými standardy, které vyplývají z Boloňského procesu a Lisabonské strategie Specifické cíle podporovat reformy a modernizaci VŠ vzdělávání zvyšovat kvalitu a význam VŠ vzdělávání rozšířit kapacity VŠ v oblasti mezinárodní spolupráce a standardizace posílit vzájemný rozvoj lidských zdrojů podpořit vzájemné porozumění mezi lidmi a kulturami 5

6 6 Aktivity Společné projekty  zlepšení situace ve VŠ institucích v jedné nebo více partnerských zemí (úroveň institucí; např. adaptace existujících nebo rozvoj nových kurikul, zavedení studijních programů vedoucích k udělení double/multiple/joint diplomů, modernizace řízení VŠ, posílení vazeb s trhem práce...) Strukturální opatření  zlepšení VŠ systému jako celku v jedné nebo více partnerských zemí (národní úroveň; např. otázky legislativy, akreditace, organizace, standardizace, podpora sítí VŠ nebo národních pracovních skupin...)

7 AKTUÁLNÍ VÝZVA V RÁMCI TEMPUS IV

8 8 Cíl výzvy druhá výzva v rámci Tempus IV předkládání návrhů projektů v rámci 2 aktivit:  společných projektů  strukturálních opatření délka projektů max. 36 měsíců rozpočet 53 mil mohou se zapojit země EU a partnerské země ze 4 regionů

9 9 Rozpočet RegionRozpočet v €Partnerské země Západní Balkán17,7 milAlbánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko, Kosovo Země v oblasti Středozemního moře 11,4 milAlžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko Východoevropské země11,4 milArménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ruská federace, Ukrajina Bilaterální alokace8 milRuská federace Země centrální Asie4,5 milKazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkménistán, Uzbekistán

10 10 Témata kurikulární reforma: např. použití ECTS, uznávání diplomů, 3 stupně VŠ vzdělávání reforma řízení VŠ: např. management VŠ, služby pro studenty, zajištění kvality, rovný a transparentní přístup k VŠ vzdělávání, rozvoj mezinárodních vztahů, institucionální a finanční autonomie VŠ VŠ a společnost: např. vzdělávání pedagogů, rozvoj partnerství s podniky, rozvoj celoživotního učení

11 11 Priority vybrány ze seznamu témat dle potřeb partnerských zemí stanoveny pro oba typy aktivit (společné projekty, strukturální opatření) Národní: týkají se 1 partnerské země vybrány na základě konzultací mezi delegacemi EK a MŠ v partnerských zemích Regionální: společné pro partnerské země v daném regionu založeny na politice spolupráce EU s daným regionem

12 12 Typy projektů Národní projekty: zahrnují instituce z pouze 1 partnerské země, která z projektu benefituje musí respektovat národní priority Mnohonárodní projekty: zahrnují instituce z alespoň 2 partnerských zemí, které z projektu benefitují musí respektovat regionální priority a/nebo národní priority, které jsou společné pro všechny zapojené partnerské země

13 13 Partnerství Národní projekty: min. 6 VŠ (3 z partnerské země a 3 VŠ ze 3 různých zemí EU) Mnohonárodní projekty: min. 7 VŠ (3 VŠ ze 3 různých zemí EU a 2 VŠ z každé partnerské země, min. 2 partnerské země) Výjimka pro Kosovo a Černou Horu: stačí 1 VŠ Výjimka pro strukturální opatření: MŠ v partnerských zemí musí být zahrnuty jako asociovaný partner

14 14 Oprávnění koordinátoři Společné projekty: uznaná soukromá nebo veřejná VŠ z EU nebo partnerské země asociace, organizace nebo síť VŠ Strukturální opatření: uznaná soukromá nebo veřejná VŠ z EU nebo partnerské země asociace, organizace nebo síť VŠ národní nebo mezinárodní organizace rektorů, vyučujících nebo studentů

15 15 Oprávnění partneři uznaná soukromá nebo veřejná VŠ z EU nebo partnerské země asociace, organizace nebo síť VŠ organizace rektorů, vyučujících nebo studentů neziskové organizace podniky výzkumné instituty obchodní komory, profesní organizace instituce státní správy – pouze jako asociovaní partneři

16 16 Výběrová kritéria relevance (25b) finanční a operační kapacita (20b) metodika (25b) udržitelnost (10b) rozpočet a efektivnost nákladů (20b) priorita: strukturální opatření, mnohonárodní projekty, projekty zahrnující studenty, ženy, podniky, MŠ, partnery z neakademického prostředí

17 17 Grant princip spolufinancování (finanční příspěvek EK nepřekročí 90% celkových oprávněných přímých nákladů) pro oba typy aktivit min. 500 000 € a max. 1 500 000 € pro národní projekty Kosova, Černé Hory a pěti zemí centrální Asie min. grant stanoven na 300 000 € očekává se financování cca 65 projektů

18 18 Oprávněné náklady mzdy a odměny pro akademické a administrativní pracovníky cestovné a pobytové náklady pro pracovníky a studenty vybavení a materiál (knihy, SW, PC, přístup do dtb...) náklady na tisk (výukový materiál...) náklady na diseminaci, evaluaci, audit, překlady... nepřímé náklady: poštovné, telefony, fax, pronájmy, služby, odpisy, kancelářské potřeby... (nemohou být předmětem spolufinancování)

19 19 Na koho se obrátit Evropská komise  implementace programu Education and Culture (DG EAC) European Training Foundation do června 2008, nyní Výkonná agentura EACEA  technická asistence Národní agentury EU: National Contact Points Partnerské země: National Tempus Offices  hledání partnerů, informace

20 20 Podání žádosti 28.dubna 2009 (16:00) žádost zasílá koordinátor elektronicky Výkonné agentuře, po přidělení registračního čísla zašle emailem do 12.5.2009 další dokumentaci (přílohy žádosti) Text výzvy: http://ec.europa.eu/education/programmes/ tempus/call09_en.html Formuláře žádostí: http://ec.europa.eu/tempus Tempus helpdesk: eac-tempus-second-call-2009@ec.europa.eu

21 21 Časový plán max. do konce října 2009: informace o výsledcích listopad 2009: podpis smluv s koordinátory schválených projektů polovina ledna 2010: mohou začít aktivity schálených projektů

22 22 Výsledky předchozí výzvy celkem 530 podaných návrhů: 13% SO a 87% SP 42% národních a 58% mnohonárodních projektů průměrné konsorcium: 10 partnerů účast v projektech: EU 39%, 61% partnerské země jako koordinátor: 76% EU, 24% partnerské země vybráno 66 projektů (53 SP a 13 SO) a následně 10 z rezervního seznamu po modifikaci požadovaných grantů CZ jako partner v 33 podaných a 5 schválených projektech


Stáhnout ppt "ERASMUS MUNDUS & TEMPUS INFODAY 18.3.2009 / Brno / Eurocentrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google