Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.leosjuranek.cz/cit CIT Číselné soustavy Díl II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.leosjuranek.cz/cit CIT Číselné soustavy Díl II."— Transkript prezentace:

1 CIT Číselné soustavy Díl II

2 Číslicová technika Téma: Číselné soustavy (2) Předmět: CIT Ročník: 2
Autor: Juránek Leoš Ing. Škola: SŠE Frenštát p.R. Stránky: Verze:

3 Obsah „Číselné soustavy“
Nová kapitola Hornerovo schéma Abeceda soustavy Druhy číselných soustav Zobrazení čísel v různých soustavách Převod z libovolné soustavy do desítkové soustavy Převod z desítkové soustavy do libovolné Převod mezi obecnými soustavami Převod desetinného čísla Aritmetické operace Sčítání Odečítání Násobení Zobrazení záporných čísel Přílohy

4 Pojmy k zapamatování Hornerovo schéma, Metoda postupného dělení, Převody mezi přirozenými soustavami, Sčítání, Odečítání, Násobení, Zobrazení záporných čísel, Dvojkový doplněk

5 Nová kapitola Číselné soustavy 5

6 Hornerovo schéma Číslo o základu Z lze vyjádřit mnohočlenem o základu Z. Takovému zápisu čísla se říká Hornerovo schéma. Čísla zapíšeme v dané soustavě pomocí koeficientů ai. 6 Next: Příklad číslo Z=10

7 Číselné soustavy Číslo 7510 7 Next: Příklad číslo Z=16

8 Next: Abeceda soustavy
Číselné soustavy Číslo 4BH=7510 8 Next: Abeceda soustavy

9 Next: Druhy číselných soustav
Abeceda soustavy je množina znaků, kterou potřebujeme k vytvoření čísel soustavy. 9 Next: Druhy číselných soustav

10 Druhy číselných soustav
Soustava o stejném základě Z=10 - desítková soustava Z= 2 - dvojková soustava Z= 8 - osmičková soustava Z=16 - šestnáctková soustava Soustava o nestejném základě Z0=60, Z1=60, Z2=24, Z3=7 10 Next: Soustava Z=10 a Z=2

11 Druhy číselných soustav
Soustava desítková Z=10 Přirozená soustava lidí vychází ze skutečnosti, že člověk má deset prstů. Soustava používá deset znaků. (abeceda soustavy {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}) Soustava dvojková Z=2. Soustava se používá ve výpočetní technice, protože elektronické součástky mohou mít dva stavy zapnuto a vypnuto. (abeceda soustavy {0,1}) 11 Next: Soustava Z=16

12 Next: Příklady na Hornerovo schéma
Druhy číselných soustav Soustava šestnáctková Z=16. Tato soustava se používá k zjednodušenému zobrazení čísel ve dvojkové soustavě. (abeceda soustavy {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}) 12 Next: Příklady na Hornerovo schéma

13 Next: Tabulka DEC, BIN, OCT, HEX
Číselné soustavy - příklady Rozepište číslo 9302 v desítkové soustavě 930210= Rozepište číslo 711 v osmičkové soustavě 7118= Rozepište číslo FEF v šestnáckové soustavě, ve dvojkové soustavě 13 Next: Tabulka DEC, BIN, OCT, HEX

14 Next: Převod čísla do dekadické soustavy
Zobrazení čísel v různých soustavách Dekadická Z=10 Dvojková Z=2 Osmičková Z=8 Šestnácková Z=16 1 2 10 3 11 4 100 5 101 6 110 7 111 8 1000 9 1001 1010 12 A 1011 13 B 1100 14 C 1101 15 D 1110 16 E 1111 17 F 14 Next: Převod čísla do dekadické soustavy

15 Převod čísla do dekadické soustavy
FZ=amZm+am-1Zm-1+…+a0Z0 F2=11011 F10= F10= F10=27 Zelenou barvou je označeno co máme vypočítat a červenou co máme zadáno. Next: Převod čísla z dekadické soustavy

16 Převod čísla z dekadické soustavy
FZ=amZm+am-1Zm-1+…+a0Z0 Metoda postupného odečítání Metoda postupného dělení Zelenou barvou je označeno co máme vypočítat a červenou co máme zadáno. Next: Metoda postupného odečítání

17 Metoda postupného odečítání Z=2
F10=190 256>190>128 190-27= =62 a7=1 62-26= =-2 a6=0 62-25= =30 a5=1 30-24= =14 a4=1 14-23= = 6 a3=1 6-22= = 2 a2=1 2-21= = 0 a1=1 0-20= =-1 a0=0 F2= 20= 1 21= 2 22= 4 23= 8 24= 16 25= 32 26= 64 27=128 28=256 Mocniny o základu 2,8,10,16 rozšíření Next: Metoda postupného dělení Z=2

18 Metoda postupného dělení Z=2
F10=190 190:2=95 zb=0 a0=0 95:2=47 zb=1 a1=1 47:2=23 zb=1 a2=1 23:2=11 zb=1 a3=1 11:2= 5 zb=1 a4=1 5:2= 2 zb=1 a5=1 2:2= 1 zb=0 a6=0 1:2= 0 zb=1 a7=1 F2= 190 95 1 47 23 11 5 2 18 Next: Metoda postupného dělení Z=8

19 Metoda postupného dělení Z=8
F10=190 190:8=23 zb=6 a0=6 23:8= 2 zb=7 a1=7 2:8= 0 zb=2 a2=2 F8=276 190 6 23 7 2 19 Next: Metoda postupného dělení Z=16

20 Metoda postupného dělení Z=16
F10=190 190:16=11 zb=14 a0=E 11:16= 0 zb=11 a1=B F16=BE 190 14(E) 11 11(B) 20 Next: Převod mezi obecnými soustavami HEX to BIN

21 Převody mezi obecnými soustavami
Hexadecimální číslo převedeme na binární tak, že každou cifru hexadecimálního čísla napíšeme v binárním tvaru (čtyři místa). Z=16 F16= A Z=2 F2 = 21 Next: Převod mezi obecnými soustavami BIN to OCT

22 Next: Desetinné číslo ve dvojkové soustavě
Převody mezi obecnými soustavami Binární číslo převedeme na oktalové tak, že číslo si rozdělíme do skupin po třech a tyto napíšeme v oktalovém kódu (tři místa). Z=2 F2= Z=8 F8= 22 Next: Desetinné číslo ve dvojkové soustavě

23 Převod desetinných čísel do dvojkové soustavy
F10=0,625 0,625.2=1,25 a-1=1 (1,25-1).2=0,5 a-2=0 0,5.2=1,0 a-3=1 F2=0,101 23 rozšíření Next: Aritmetické operace

24 Nová kapitola Aritmetické operace 24

25 Aritmetické operace Sčítání Odečítání Násobení 25 Next: Sčítání

26 Sčítání Sečteme cifry v nejnižším řádu.
Pokud je součet větší než základ soustavy, potom vznikne přenos (carry) do vyššího řádu. Tento přenos sečteme se součtem cifer vyššího řádu. sčítanec+sčítanec=součet 26 Next: Sčítání Z=10

27 Z=10 a0=5+9 =14=4+1c a1=2+9+1c=12=2+1c 1025 a2=0+8+1c= 9=9 2899
Sčítání Z=10 a0=5+9 =14=4+1c a1=2+9+1c=12=2+1c a2=0+8+1c= 9=9 a3=1+2 = 3=3 1025 2899 1 1 3924 27 Next: Sčítání Z=2

28 Z=2 a0=1+1 =10=0+1c a1=1+0+1c=10=0+1c 1011 a2=0+0+1c= 1=1 1001
Sčítání Z=2 a0=1+1 =10=0+1c a1=1+0+1c=10=0+1c a2=0+0+1c= 1=1 a3=1+1 =10=0+1c a4= 1c=01=1 1011 1001 1 1 1 10100 28 Next: Sčítání Z=8

29 Z=8 a0=7+7 =16=6+1c a1=1+7+1c=11=1+1c 1717 a2=7+6+1c=16=6+1c 2677
Sčítání Z=8 a0=7+7 =16=6+1c a1=1+7+1c=11=1+1c a2=7+6+1c=16=6+1c a3=1+2+1c= 4=4 1717 2677 1 1 1 4616 29 Next: Sčítání Z=16

30 Z=16 a0=B+F =1A=A+1c a1=A+E+1c=19=9+1c 2AB a2=2+1+1c= 4=4 1EF 49A 1 1
Sčítání Z=16 a0=B+F =1A=A+1c a1=A+E+1c=19=9+1c a2=2+1+1c= 4=4 2AB 1EF 1 1 49A 30 Next: Odečítání

31 Odečítání Odečteme cifry (menšenec-menšitel) v nejnižším řádu.
Pokud je rozdíl menší než 0, potom vznikne výpůjčka (borrow) z vyššího řádu. Odečteme rozdíl od čísla 10 (v dané soustavě). Tuto výpůjčku odečteme od rozdílu cifer vyššího řádu. menšenec-menšitel=rozdíl 31 Next: Odečítání Z=10

32 Z=10 a0=4-5 =-1+10=9-1b a1=2-2-1b=-1+10=9-1b 2924 a2=9-0-1b= 8 -1025
Odečítání Z=10 a0=4-5 =-1+10=9-1b a1=2-2-1b=-1+10=9-1b a2=9-0-1b= a3=2-1 = 2924 -1025 -1 -1 1899 32 Next: Odečítání Z=2

33 Z=2 a0=0-1 =-1+10 =1-1b a1=0-1-1b=-10+10=0-1b 1100
Odečítání Z=2 a0=0-1 =-1+10 =1-1b a1=0-1-1b=-10+10=0-1b a2=1-1-1b=-1+10 =1-1b a3=1 -1b= 1100 -111 -1 -1 -1 101 33 Next: Odečítání Z=8

34 Z=8 a0=0-4 =-4+10 =4-1b a1=0-7-1b=-10+10=0-1b 2300
Odečítání Z=8 a0=0-4 =-4+10 =4-1b a1=0-7-1b=-10+10=0-1b a2=3-5-1b=-3+10 =5-1b a3=2 -1b= 2300 -574 -1 -1 -1 1504 34 Next: Odečítání Z=16

35 Z=16 a0=0-1 =-1+10=F-1b a1=0-A-1b=-B+10=5-1b 2A00 a2=A-E-1b=-5+10=B-1b
Odečítání Z=16 a0=0-1 =-1+10=F-1b a1=0-A-1b=-B+10=5-1b a2=A-E-1b=-5+10=B-1b a3=2 -1b= 2A00 -EA1 -1 -1 -1 1B5F 35 Next: Násobení

36 Next: N-násobný součet
Násobení N-násobný součet Použití operace rotace činitel1 x činitel2=součin 36 Next: N-násobný součet

37 Násobení – n-násobný součet
Činitel1 sečteme n-násobně, kde n=činitel2 C=A.B C=B+B+B+..+B C=6.4= =24 Počet sčítanců je dán hodnotou činitele2. Čím je větší, tím trvá operace déle. 37 Next: Násobení s použitím rotace

38 Next: Násobení s použitím rotace
Násobení – n-násobný součet Postup 1. C=6.4 C= Postup 2. C=4.6 C= Který postup je rychlejší? 38 Next: Násobení s použitím rotace

39 Násobení – s použitím rotace
Násobení se převádí na opakované sčítání v jednotlivých řádech. Činitele1, násobený základem soustavy, sečteme tolikrát, jaká je hodnota řádového koeficientu činitele2. Násobení základem je rotace vlevo. Dělení základem je rotace vpravo. Tento algoritmus je daleko rychlejší než algoritmus opakovaného sčítání. 39 Next: Příklad Z=10

40 .2 .0 .3 2510 30210 25 00 755010 Násobení – s použitím rotace 40
Next: Příklad Z=2

41 Next: Zobrazení záporných čisel
Násobení – s použitím rotace 111112 10102 41 Next: Zobrazení záporných čisel

42 Zobrazení záporných čísel
Pomocí N bitů jsme schopni vyjádřit 2N kladných čísel. Pokud chceme vyjádřit i záporná čísla musíme interval kladných čísel rozdělit na dvě části, záporná čísla a kladná čísla. Zobrazení záporných čísel musí být výhodné pro aritmetické operace. 42

43 Znaménkový bit Jako znaménkový bit je použit nejvýznamnější bit binárního čísla. 0 představuje kladné číslo a 1 záporné číslo. Rozsah 8 bitů dovoluje zobrazit 256 kladných čísel. Vyhradíme-li nejvýznamnější bit znaménku potom zobrazíme čísla od –127 do 127. Příklad 0 | =+10610 1 | =-10610 43

44 Jednotkový doplněk Jednotkový doplněk vytvoříme tak, že invertujeme všechny bity (01 a 10). Příklad 710  F1k  3210  F1k  11410  F1k  44

45 Dvojkový doplněk Dvojkový doplněk vytvoříme tak, že vytvoříme jednotkový doplněk a přičteme jedničku. Příklad 710  F1k  F2k  3210  F1k  F2k  11410  F1k  F2k  45

46 Odečítání pomocí doplňku
Dvojkový doplněk Odečítání pomocí doplňku Vytvoříme dvojkový doplněk menšitele a ten sečteme s menšencem. Přenos z nejvyššího řádu zanedbáme Příklad -710   1010   310   46

47 Převod z doplňkového kódu zpět Číslo invertujeme a přičteme jedničku.
Dvojkový doplněk Převod z doplňkového kódu zpět Číslo invertujeme a přičteme jedničku. Příklad -710  +1 710  47

48 Konec Konec dílu 48

49 Mocniny o základu 2,8,10,16 n 2n 8n 10n 16n 1 2 8 10 16 4 64 100 256 3
512 1.000 4.096 10.000 65.536 5 32 32.768 6 7 128 9 1.024 11 2.048 12

50 Nejvýznamnější bit MSB
Slovník pojmů - MSB Nejvýznamnější bit dvojkového čísla je bit s největší vahou Most Significant Bit (MSB). Váhy jednotlivých bitů 2n Jednotlivé bity dvojkového čísla Nejvýznamnější bit MSB

51 Nejméně významný bit LSB
Slovník pojmů - LSB Nejméně významný bit dvojkového čísla je bit s nejmenší váhou. Least Significant Bit (LSB). Váhy jednotlivých bitů 2n Jednotlivé bity dvojkového čísla Nejméně významný bit LSB

52


Stáhnout ppt "Www.leosjuranek.cz/cit CIT Číselné soustavy Díl II."

Podobné prezentace


Reklamy Google