Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRANCOUZSKÝ ABSOLUTISMUS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRANCOUZSKÝ ABSOLUTISMUS"— Transkript prezentace:

1 FRANCOUZSKÝ ABSOLUTISMUS

2 francouzský absolutismus
 Jindřich IV.  9-letý syn Ludvík Ludvík XIII. ( ) - vládne za něj matka Marie Medicejská (ITA) 1614 – rozpuštěny generální stavy (FRA parlament)  znovu svolány až 1789 (VFR)  éra absolutismu = neomezená vláda panovníka 1614 – oficiálně nastupuje Ludvík X dál vládne fakticky Marie a snaží se ho pomíjet – král přebírá násilně moc (MM se pak ještě 2x pokusila o převrat, ale neúspěšně)  později usmíření díky biskupovi de Lucon (Richelieu)

3 francouzský absolutismus
 Richelieu se stává 1. ministrem v královské Radě a fakticky vládne a určuje politiku FRA  potlačení moci hugenotů (1628 – La Rochelle)  protihabsburská politika  1635 – vstup do 30leté války  král snášel jeho rostoucí vliv s nevolí X nedokázal se z něj vymanit...

4 francouzský absolutismus
Ludvík XIII. - oblíbený, selský rozum - umělec, kutil - litoval, že se mu nedostalo lepšího vzdělání Anna Rakouská  ŠPA infantka 1638   syn Ludvík XIV. (23 let po svatbě...)  Richelieu  Ludvík XIII.

5 francouzský absolutismus
Ludvík XIV. ( ) - 5-letý  vládně za něj Anna Rakouská (regentka) - 1. ministrem  kardinál Jules Mazarin (ITA)  pokračuje v politice Richelieuho  chamtivý, neoblíbený, „šedá eminence“  nadále 30-letá válka  boje se ŠPA 1648 – Vestfálský mír 1659 – Pyrenejský mír  L.XIV. Marie Španělská 1648 – povstání šlechty = fronda  proti Mazarinovi a králi (útěk z Paříže), chtějí omezit královskou moc - bez programu, nejednotné, občanská válka...

6 francouzský absolutismus
1651 – L.XIV. dosahuje plnoletosti  část vzbouřenců na jeho stranu  povstání potlačeno, král se vrací, později i Mazarin... - vlivem povstání a atentátů z FRA minulosti se Ludvík rozhodl vybudovat nové mocenské centrum mimo Paříž 1661 – začíná stavba Versailles  stavba probíhá až do smrti L.XIV dělníků, koní - rozsáhlý zámecký komplex (170 km2, 400 soch, 1400 vodotrysků...) 1682 – přesouvá se sem dvůr  trvale připoutána šlechta (doživotní renta, luxus...), kdo tam není jako by nebyl...

7 francouzský absolutismus

8 francouzský absolutismus
 opozice nákladným životem pobouřena X nikdo se neodvážil to kritizovat (cenzura, justice podléhá králi  zatykače „in bianco“, vězení Bastila...) Jean Baptiste Colbert – ministr financí  podpora obchodu, manufaktur  kolonizace Kanady a Lousiany merkantilismus = ekonomická teorie  zdrojem bohatství je obchod, snaha o aktivní obchodní bilanci (protekcionismus) populacionismus  zdrojem příjmů je početné obyvatelstvo  intendanti = odvolatelní správci jednotlivých oblastí

9 francouzský absolutismus
zahraniční politika  těží z oslabení pozic ŠPA a RAK Habsburků (nezávislost NIZ, osmanská expanze) 60.léta 17.st. – výbojné války X protifrancouzská koalice  obsazení NIZ (Vilém III. Oranžský)  nárokuje si Burgundsko - zpočátku úspěchy  francouzština nahradila latinu v mezinárodním diplomatickém styku

10 1685 – ruší Edikt nantský (1598, Jindřich IV.)
francouzský absolutismus 1685 – ruší Edikt nantský (1598, Jindřich IV.) = konec náboženské svobody ve FRA  rekatolizace  absolutizace královské moci (jeden král  jedna víra)  200 tisíc nekatolíků odchází (inteligence, podnikatelé) Švýcarsko Prusko Anglie zámořské kolonie

11 francouzský absolutismus

12 1700 – 1714 – válka o dědictví španělské
francouzský absolutismus 1700 – 1714 – válka o dědictví španělské  vymřeli ŠPA Habsburkové  v závěti určen nástupcem Filip z Anjou (vnuk L.XIV, Bourboni) X ANG + RAK + NIZ 1713 – Utrechtský mír  Filip získává trůn, ale zavazuje se, že nebude uplatňovat nárok na FRA trůn...  ztráta některých FRA kolonií v SA  FRA finančně vyčerpána (války, Versailles) vysoké státní dluhy pokles počtu obyvatel bída, hladomory  lidé krále nenávidí...

13 francouzský absolutismus

14 francouzský absolutismus
Ludvík XIV.  Veliký  král Slunce (ztotožňoval se se Sluncem, které se řídí jen Božími pokyny a panuje nad dnem a nocí  životem a smrtí...) - 1 král, 1 víra, 1 zákon - vytváří kolem sebe kult moci  život svázán dvorní etiketou a rituály - hromady milenek a kurtizán - vzorem mu byl Alexandr Veliký  stal se vzorem pro tehdejší panovnické dvory v Evropě  éra FRA v 17. st. = Le grand siècle = Velké století  období největší slávy FRA království  hegemon politický, vojenský, kulturní

15 francouzský absolutismus

16 Ludvík XIII. Anna Rakouská Ludvík XIV. Filip I. Marie Španělská
francouzský absolutismus Ludvík XIII. ( ) Anna Rakouská Ludvík XIV. ( ) Filip I. vévoda Orleánský Marie Španělská Filip II. vévoda Orleánský Velký Dauphin ( ) Malý Dauphin ( ) Ludvík XV. ( )

17 francouzský absolutismus
Ludvík XV. ( ) - pravnuk L.XIV.  5 let  vládne za něj Filip II. Orleánský ( ) - regent, synovec L.XIV. - „nejzhýralejší Francouz“ – 100 milenek, poměr s dcerou - požitkář, lehkomyslný, zemřel na mrtvici u milenky... - obrovské dluhy, hrozí bankrot - skotský finančník John Law  Banque Générale  papírové bankovky (nekryté...)  projekt Mississippi  Západoindická společnost – osídlování středozápadu (New Orleans)  finanční bublina (nadhodnocené akcie...)  bankrot, Law utekl X ekonomický a sociální pokrok (bankovnictví)

18 francouzský absolutismus

19 francouzský absolutismus
Ludvík XV. ( ) - uzavřený panovník, podléhal depresím a nudě 1726 Marie Leszczynská (POL) – o 7 let starší, harmonický pár, 10 dětí - mnoho milenek (260 nemanželských dětí...) madame de Pompadour (Jean Antoinne Poisson) - oficiální milenka, posléze důvěrnice a přítelkyně krále - podporovatelka věd a umění (Encyklopedie), ryba jako dekorační prvek - měla vliv i na diplomacii a politiku... - pochována ve Versailles jako členka královské rodiny...

20 francouzský absolutismus

21 VB PRU FRA RUS 1740 - 1748 – válka o dědictví rakouské
francouzský absolutismus – válka o dědictví rakouské  proti Habsburkům, bez zisků pro FRA – sedmiletá válka  nevyhlášená válka mezi osadami VB a FRA v SA  VB napadala na mořích FRA lodě  FRA chce náhradu Evropa  PRU X HM (Slezsko), FRA plení Hannoversko Indie  VB X bengálský místodržitel (FRA spojenec) SA  FRA má podporu Indiánů X VB má převahu 1759 – dobyt Quebec (FRA pevnost) X neúspěšný pokus o invazi na britských ostrovech VB Jiří II. PRU Fridrich II. FRA Ludvík XV. Habsburská monarchie Marie Terezie RUS Alžběta

22 francouzský absolutismus
1763 – Pařížský mír = konec koloniálních plánů FRA  ztráta CAN, Indie  VB  ztráta Louisiany  ŠPA

23 francouzský absolutismus
1768 – L. XV. kupuje od města Janova Korsiku  Ludvík XV.  vnuk Ludvík XVI. Ludvík XVI. ( ) Marie Antoinette (RAK)  podporuje americké kolonie v odboji proti VB ($) 1783 – Versaillský mír  uznání existence USA ze strany VB  vysoký státní dluh, problémy...


Stáhnout ppt "FRANCOUZSKÝ ABSOLUTISMUS"

Podobné prezentace


Reklamy Google