Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vladislav Bezouška Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vladislav Bezouška Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc."— Transkript prezentace:

1 Ing. Vladislav Bezouška Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.
STŘÍDAVÉ PROUDY Ing. Vladislav Bezouška Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.

2 Vznik sinusového průběhu

3 VZNIK JEDNOFÁZOVÉHO STŘÍDAVÉHO PROUDU
i , u – okamžité hodnoty Um, Im – maximální hodnoty U,I – efektivní hodnoty

4 DRUHY HODNOT STŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ
Střední hodnota: Efektivní hodnota:

5 Pro sinusový průběh i = Im sint platí
Efektivní hodnota Efektivní hodnota: je rovna stejnosměrnému proudu, který za dobu 1 periody T vyvine na rezistoru stejný tepelný výkon jako proud sinusový. Pro sinusový průběh i = Im sint platí

6 GRAFICKÉ A MATEMATICKÉ OPERACE S HARMONICKÝMI VELIČINAMI
+ I a1 = I cos a2 = I sin

7 Souvislost fázoru popsaného komplexním číslem
φ- fázový posun mezi U a I při jiném než čistě odporovém zatížení. Souvislost fázoru popsaného komplexním číslem se sinusovým průběhem Násobení fázoru kladnou imaginární jednotkou lze v komplexní rovině interpretovat jako pootočení fázoru o

8 PASIVNÍ PRVKY V OBVODECH STŘÍDAVÉHO PROUDU
Každou část střídavého obvodu lze tedy nahradit vhodnou kombinací prvků R, L, C R  L H C F ideální rezistor ANO NE ideální cívka ideální kondenzátor

9 IDEÁLNÍ CÍVKA + u=uL

10 → → SKM : XL se nazývá indukční reaktance
Pro vyjádření vztahu mezi U a I v SKM, se zapíší obě veličiny (U, I) jako fázory a fázový posun proudu o  se vyjádří vynásobením proudu imaginární jednotkou SKM :

11 IDEÁLNÍ KONDENZÁTOR + =
A – Integrační konstanta za čas 1 periody je rovna 0

12 → SKM : Pro vyjádření vztahu mezi rotujícími fázory
je kapacitní reaktance Pro vyjádření vztahu mezi rotujícími fázory v komplexní rovině (SKM), se zapíše dle Ohmova zákona přímá úměra fázorů a fázový posun napětí o  se vyjádří násobením imaginární jednotkou SKM :

13 IDEÁLNÍ REZISTOR = + SKM :

14 DRUHY VÝKONŮ JEDNOFÁZOVÉHO STŘÍDAVÉHO PROUDU
p = u.i W; V, A. Výkon na ideálním rezistoru Činný výkon

15 Ideální cívka - kondenzátor
Jalový výkon

16 Obecná zátěž Zdánlivý výkon

17

18 účiník cos Činný výkon P: charakterizuje užitečnou skutečnou práci vykonanou spotřebičem Jalový výkon Q: nekoná užitečnou práci. Je ale nutný pro vznik magnetického toku, točivého magnetického pole, apod. Zdánlivý výkon S: nemá fyzikální význam. Je rozhodující pro dimenzování el. strojů a el. zařízení.

19 Impedanční trojúhelník

20 Příklad řešení 1f.stř. obvodů SKM
Obvod na obr. řešte pomocí SKM. R1 R2 L C A B UAB I I1 I2 U , f

21 Trojfázová střídavá soustava
Okamžité hodnoty napětí Fázory napětí

22 Zapojení Trojfázové soustavy do hvězdy Y
PEN L1 L2 L3 Fázová napětí (tj. napětí mezi fází a středním vodičem) sdružená napětí (tj. napětí mezi 2 fázemi ) 1 druh proudu 2 druhy napětí

23 Proud tekoucí středním vodičem
pak platí : Je-li : Při zcela souměrném zatížení všech tří fází (co do velikosti i do fázového posunu) Je proud středním vodičem roven nule.

24 Zapojení trojfázové soustavy do trojůhelníka (D)
B C Sdružené (síťové) proudy (proudy od zdroje k zátěži) Fázové proudy (proudy ve fázích zátěží) 1 druh proudu 2 druhy proudů

25 Výkony trojfázového proudu při souměrném zatížení
A) Činný výkon A1 zapojení do hvězdy: A2 zapojení do trojúhelníka:

26 B) Jalový výkon (pro spojení hvězda i trojúhelník)
B) Zdánlivý výkon (pro spojení hvězda i trojúhelník)


Stáhnout ppt "Ing. Vladislav Bezouška Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google