Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy
Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Elektrické stroje a přístroje, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Elektrické přístroje Sada číslo: ICT-82 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 09 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-82-09 Téma vzdělávacího: Jednofázový transformátor Druh učebního materiálu: Digitální učební materiál, prezentace Autor: Ing. Karel Stacha Anotace: DUM objasňuje princip, konstrukci, parametry transformátoru; potřebné zařízení - interaktivní pracoviště, vzorky přístrojů, kalkulačka Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obory technické Vytvořeno: Ověření ve výuce:

2 Jednofázový transformátor
Transformátor slouží k přeměně střídavého napětí resp. střídavého proudu jedné hodnoty na střídavé napětí resp. proud jiné hodnoty, přitom se nemění frekvence . Transformační převod

3 Jednofázový transformátor
Princip transformátoru je opřen o vlastnosti elektromagnetické indukce, které popisuje indukční zákon Napětí naprázdno N - počet závitů cívky B - magnetická indukce v jádře trafa, maximální hodnota SFe - průřez jádra trafa

4 Jednofázový transformátor
Konstrukce transformátoru: Vstupní vinutí = primár Výstupní vinutí = sekundár Impedanční převod

5 Jednofázový transformátor
Rozptylové magnetické pole: Je tvořeno rozptylovým tokem primárním ϕr1 a sekundárním ϕr2, tyto toky nepříspívají k magnetické vazbě mezi primárem a sekundárem, jsou to ztráty.

6 Jednofázový transformátor
Tvary železných jáder jádrové plášťové 1 sloupek jádra 2 spojka jádra 3,4 vinutí cívek toroidní

7 Jednofázový transformátor
Stav naprázdno: Nezatížený transformátor se chová jako cívka s velkou indukčností, účiník cosφ=0,2. Proud naprázdno je způsoben pouze ztrátami v železe ∆PFe, jejich příčinou jsou hysterezní ztráty ∆Ph a ztráty vířivými proudy ∆Pvp. Měření ztrát v železe ve stavu trafa naprázdno

8 Jednofázový transformátor
Stav nakrátko: Trafa, která mají malý vnitřní odpor, se chovají jako tvrdý zdroj napětí a naopak trafa s velkým vnitřním odporem se chovají jako měkké zdroje napětí. Vnitřní odpor trafa obvykle regulujeme změnou rozptylového toku – magnetickou spojkou, změnou polohy cívky primární vůči sekundární (kotoučové vin.) Měření ztrát v mědi ve stavu trafa nakrátko

9 Jednofázový transformátor
Stav nakrátko: Velikost zkratového proudu závisí na okamžiku vzniku zkratu. Nejhorší případ nastane v okamžiku průchodu napětí nulou. Zkratový proud má dvě složky – Ikd= trvalý zkratový proud. uk = poměrné napětí nakrátko I2n=jmenovitý výstupní proud Is=rázový stejnosměrný zkr.p.

10 Jednofázový transformátor
Vliv zátěže Výstupní napětí trafa je závislé na velikosti zatěžovacího proudu a druhu zátěže. Při činné zátěži a ještě víc při indukční zátěži výstupní napětí s proudem klesá, při kapacitní zátěži napětí roste.

11 Jednofázový transformátor
Účinnost trafa Účinnost trafa je závislá na typu zátěže a též na procentu zatížení. Transformátor běžící naprázdno, má velmi malou účinnost. Je žádoucí malý účiník zátěže kompenzovat před trafem. Pozn.: Spínací proudy i nezatíženého trafa mohou nabývat hodnotu až 10xI1n. Jmenovitý proud pojistky trafa musí mít hodnotu min. 2I1n.

12 Jednofázový transformátor
Paralelní chod Účinnost trafa je závislá na typu zátěže a též na procentu zatížení. Transformátor běžící naprázdno, má velmi malou účinnost. Je žádoucí malý účiník zátěže kompenzovat před trafem. Pozn.: Spínací proudy i nezatíženého trafa mohou nabývat hodnotu až 10xI1n. Jmenovitý proud pojistky trafa musí mít hodnotu min. 2I1n.

13 Zdroje TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2002, 561 s. ISBN


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google